Contabilitate si gestiunea fiscala
Prof.univ.dr.Ana STOIAN


Cuprinsul cãrþii:

CAPITOLUL 1 – GESTIUNEA FISCALA A INTREPRINDERII, CONVERGENTE SI DIVERGENTE INTRE CONTABILITATE SI FISCALITATE
1.1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale in conducerea societatilor comerciale
1.1.1. Gestiunea fiscala, eficacitatea fiscala si strategia intreprinderii
1.1.2.Gestiunea fiscala si riscul fiscal
1.2. Sursele de drept fiscal ale intreprinderii
1.3. Sistemul fiscal – componenta, elemente definitorii de recunoastre si aplicare a elementelor fiscale in practica afacerilor. Obiective, functii si principii fiscala
1.4. Rolul statului in economia de piata. Intreprinderea si sistemul contabil in Romania
1.5. Recurs moral pentru un drept contabil autonom. Situatii financiare concrete furnizate de contabilitate pentru a satisface in mod egal de toti utilizatorii
1.6. Structuri fiscale circumscrise in contabilitate
1.6.1. Impozite, taxe si contributii privind renumerarea capitalului uman
1.6.2. Contabilitatea si fiscalitatea impozitelor si taxelor pe potentialul ethnic
1.6.3. Contabilitatea si fiscalitatea impozitelor si taxelor pentru importul de bunuri si/sau din productia proprie
1.6.4. Contabilitatea si fiscalitatea altor impozite, taxe si fonduri speciale

CAPITOLUL 2 – CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT
2.1. Rezultatul contabil si rezultatul fiscal
2.1.1. Rezultatul contabil
2.1.2. Determinarea profitului impozabil
2.2. Impozitul pe profit
2.2.1. Reglementari fiscale
2.2.2. Facilitati fiscale
2.2.3. Calculul impozitului pe profit
2.3. Contabilitatea din Romania intre impozitele curente si impozitele amanate privind profitul.

CAPITOLUL 3 – GESTIUNEA CAPITALULUI FIX CA STRUCTURA A CICLULUI DE INVESTIRE
3.1. Capitalul fix si dezvoltarea intreprinderii
3.2. Modificari si completari la dispozitiile legislative privind clasificarea si codificarea mijloacelor fixe
3.2.1. Documente primare si evidenta operativa a mijloacelor fixe
3.2.2. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe
3.3. Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a mijloacelor fixe
3.4. Contabilitatea si fiscalitatea operatiilor privind intrarile de mijloace fixe
3.4.1. Achizitii cu titlu oneros
3.4.2. Mijloace fixe din productia proprie de imobilizari
3.4.2.1. Regula fiscala cu privire la productia de imobilizari
3.4.2.2. Investitii effectuate in regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie
3.4.3. Achizitii de mijloace fixe din import
3.4.4. Intrarea de active imobilizate cu titlu gratuit
3.4.5. Forme particulare de investitii. Leasing si factoring
3.4.5.1. Tipuri de leasing
3.4.5.2. Aspecte juridice privind leasing-ul in Romania
3.4.5.3. Aspecte contabile privind operatiunile de leasing
3.4.5.4. Aspecte contabile si fiscale privind leasing-ul in Romania
3.4.5.5. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind leasing-ul financiar
3.4.5.6. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind leasing-ul operational
3.4.5.7. Posibilitati de promovare a leasing-ului in Romania
3.4.5.8. Factoringul – forma particulara de investire
3.4.6. Achizitia de imobilizari prin sistemul ratelor
3.5. Corectii si alternative in atenuarea efectului de desincronizare a evaluarii elementelor patrimoniale de intrare-iesire
3.5.1. Armonizarea economica, contabila si fiscala
3.5.1.1. Alegerea duratei de amortizare
3.5.1.2. Alegerea ritmului de amortizare
3.5.1.3. Corectia prin amortizare a valorii de intrare a mijloacelor fixe
3.5.1.4. Valoarea de amortizat a imobilizarilor
3.5.1.5. Metode de amortizare
3.5.2. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor – adevar contabil si fidelitate
3.5.3. Adevarul contabil in conditii de inflatie. Reevaluarea mijloacelor fixe, alternativa de corectie a costului istoric
3.5.3.1. Efectele inflatiei asupra situatiilor financiare
3.5.3.2. Reevaluarea mijloacelor fixe – tratament alternativ al costului istoric
3.6. Particularitati contabile si fiscale in evaluarea imobilizarilor corporale in concordanta cu I.A.S. nr. 23 Costurile indatorarii
3.6.1. Metoda prin bilant (Metoda capitalizarii)
3.6.2. Metoda prin rezultat
3.7. Contabilitatea si fiscalitatea iesirilor de active imobilizate
3.7.1. Evaluarea activelor imobilizate la iesirea din patrimoniu
3.7.2. Aspecte fiscale privind scoaterea din fuctiune si casarea mijloacelor fixe

CAPITOLUL 4 – CONTABILITATEA SI FISCALITATEA PRIVIND TVA
4.1. Principii generale
4.2. TVA si circuitele economice
4.3. Evidenta TVA
4.4. Reducerile comerciale si financiare
4.5. TVA privind ambalajele
4.6. TVA privind cheltuielile de transport
4.7. TVA in cazul returnarii marfurilor
4.8. TVA privind comisioanele
4.9. Cotele de impozitare
4.10. Unitati scutite de TVA
4.11. Teritoritatea TVA (locul livrarii)
4.12. Faptul generator si exigibilitatea TVA
4.12.1. TVA privind livrarile cu plata in rate
4.12.2. TVA privind livrarile de bunuri si servicii fara factura
4.13. Deductibilitatea TVA – PRORATA TVA
4.14. Documente contabile si fiscale privind dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor 4.15. TVA in comertul cu amanuntul
4.16. TVA in unitatile de consignatie
4.16.1. Bunuri primite in consignatie de la agenti economici
4.16.2. TVA in cadrul consignatiilor pentru bunurile primite de la persoanele fizice sau juridice, necuprinse in sfera de aplicare sau scutire de TVA
4.16.3. TVA la casele de amanet
4.17. TVA aferenta cumpararilor/vanzarilor cu plata in rate
4.18. TVa aferenta importurilor de bunuri si servicii
4.18.1. TVA privind importul de bunuri pe cont propriu – conditia de livrare C.F.I.
4.18.2. TVA privind importul de bunuri pe cont propriu – conditia de livrare F.B.O.
4.18.3. TVA privind importul de bunuri in comision
4.18.4. TVA privind bunurile de import in sistem de leasing
4.18.5. TVA privind importurile de servicii
4.19. TVA privind exporturile
4.20. Implicatiile taxei pe valoarea adaugata asupra rentabilitatii intreprinderii
4.20.1. Taxa pe valoare adaugata in raport cu rezultatele intreprinderii
4.20.2. Impactul TVA asupra situatiei financiar-patrimoniale si a fluxurilor de trezorerie
4.20.3. Influenta cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra rezultatelor intreprinderii
4.20.4. Impactul TVA asupra pragului de rentabilitate si intervalului de siguranta
4.20.5. Influenta TVA asupra lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii
4.20.6. Influenta TVA asupra ratelor de echilibru financiar si de randament

CAPITOLUL 5 – ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERII PE BAZA DE BILANT
5.1. Analiza echilibrului financiar
5.2. Analiza rentabilitatii pe baza tabloului soldurilor intermediare de gestiune (S.I.G.)
5.3 Analiza eficientei activitatii sub forma ratelor

In loc de final

BIBLIOGRAFIE