Analiza economico-financiara
Prof.univ.dr.Vasile ROBU, Conf.univ.dr.Nicolae GEORGESCU


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1:   OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Obiectul analizei economico-financiare
1.1.1. Definirea obiectului analizei economico-financiare
1.1.2. Necesitatea analizei ca metoda a cunoasterii si utilizatorii rezultatelor acesteia
1.1.3. Tipologia analizei economico-financiare
1.1.4. Continutul procesului de analiza economico-financiara
1.1.5. Rolul analizei economico-financiare în realizarea functiilor manageriale
1.1.6. Factorii care determina schimbari de stare în functionarea sistemelor microeconomice
1.1.7. Sistemul de informatii, premisa a efectuarii analizei economico-financiare
1.1.8. Tehnica organizarii activitatii practice de analiza economico-financiara
1.2. Metodologia analizei economico-financiare
1.2.1. Metode ale analizei calitative
1.2.1.1. Diviziunea sau descompunerea rezultatelor
1.2.1.2. Gruparea
1.2.1.3. Comparatia
1.2.2. Metode ale analizei cantitative
1.2.2.1. Metoda balantiera
1.2.2.2. Metoda substituirilor în lant
1.2.2.3. Metoda ratelor
1.2.2.4. Metoda analizei regresionale (corelatiei)
1.2.2.5. Metoda scorurilor (scoring)
1.2.2.6. Metoda cercetarilor operationale

Capitolul 2: ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE
2.1. Analiza situatiei generale a activitatii de productie si comercializare, pe baza indicatorilor valorici
2.1.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizati pentru caracterizarea activitatii de productie si comercializare
2.1.2. Analiza dinamicii activitatii pe baza indicatorilor valorici
2.1.3. Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici
2.2. Analiza cifrei de afaceri
2.2.1. Aspecte conceptuale
2.2.2. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri
2.2.2.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri
2.2.2.2. Analiza structurii cifrei de afaceri
2.2.3. Analiza factoriala a cifrei de afaceri
2.2.4. Analiza consecintelor modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei
2.3. Analiza valorii adaugate
2.3.1. Aspecte conceptuale
2.3.2. Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate
2.3.3. Analiza factoriala a valorii adaugate
2.3.4. Analiza consecintelor modificarii valorii adaugate asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei
2.4. Analiza productiei fizice
2.4.1. Analiza realizarii programului de fabricatie pe sortimente si pe total întreprindere
2.4.2. Analiza structurii productiei
2.4.3. Corelatiile posibile dintre coeficientul de sortiment si coeficientul mediu de structura
2.5. Analiza calitatii produselor
2.5.1. Analiza produselor diferentiate pe clase de calitate
2.5.2. Analiza calitatii produselor nediferentiate pe clase de calitate

Capitolul 3: ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII
3.1. Abordari conceptuale privind cheltuielile întreprinderii
3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale întreprinderii
3.2.1. Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor aferente veniturilor totale
3.2.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare
3.3.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
3.3.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
3.3.3. Analiza costurilor aferente productiei marfa comparabile
3.4. Analiza cheltuielilor variabile si fixe
3.4.1. Analiza cheltuielilor variabile
3.4.1.1. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile
3.4.1.2. Estimarea evolutiei probabile a cheltuielilor variabile
3.4.1.3. Analiza reflectarii nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri în performantele economico-financiare ale întreprinderii
3.4.2. Analiza cheltuielilor fixe
3.4.2.1. Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare sau cifra de afaceri
3.4.2.2. Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe
3.4.3. Analiza riscului de exploatare sau operational
3.5. Analiza cheltuielilor materiale si salariale
3.5.1. Analiza cheltuielilor materiale
3.5.1.1. Analiza cheltuielilor cu materialele
3.5.1.2. Analiza cheltuielilor cu amortizarea
3.5.2. Analiza cheltuielilor cu personalul
3.5.2.1. Caracterizarea situatiei generale a cheltuielilor cu salariile
3.5.2.2. Analiza factoriala a cheltuielilor cu salariile
3.5.2.3. Analiza corelatiei dintre dinamica productivitatii muncii si dinamica salariului mediu
3.5.2.4. Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul
3.6. Analiza cheltuielilor cu dobânzile
3.7. Analiza costului pe unitatea de produs
3.7.1. Analiza principalelor categorii de cheltuieli pe unitatea de produs
3.7.2. Analiza costului pe unitatea de produs în functie de gradul de utilizare a capacitatii de productie
3.7.3. Analiza costului marginal
3.7.4. Analiza consecintelor modificarii costurilor unitare pe produse asupra performantelor economico-financiare ale întreprinderii
3.7.5. Metodologia de cuantificare a cailor de reducere a costurilor

Capitolul 4:  ANALIZA RENTABILITATII
4.1. Abordari conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii
4.2. Analiza profitului
4.2.1. Analiza structurala a profitului
4.2.2. Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii (S.I.G.)
4.2.3. Analiza factoriala a profitului la nivel de întreprindere
4.2.3.1. Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului
4.2.3.2. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii
4.2.3.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri
4.2.4. Analiza factoriala a profitului pe produs
4.3. Analiza ratelor de rentabilitate
4.3.1. Analiza ratei rentabilitatii economice
4.3.2. Analiza ratei rentabilitatii financiare
4.3.2.1. Analiza ratei rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii
4.3.2.2. Analiza ratei rentabilitatii financiare a capitalului permanent
4.3.3. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate (Rrc)
4.3.4. Rata rentabilitatii comerciale
4.3.5. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs
4.4. Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic (pragul rentabilitatii)
4.4.1. Analiza pragului de rentabilitate în cazul unei activitati omogene (un singur produs)
4.4.2. Analiza pragului de rentabilitate în cazul unor activitati diferite (mai multe tipuri de produse)

Capitolul 5:  ANALIZA SITUATIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE A ÎNTREPRINDERII
5.1. Bilantul instrument de baza al analizei financiare
5.1.1. Bilantul patrimonial
5.1.2. Bilantul functional
5.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii
5.2.1. Analiza structurii activului
5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare a întreprinderii
5.3. Analiza patrimoniului net
5.4. Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment  si trezoreria neta
5.4.1. Fondul de rulment
5.4.2. Necesarul de fond de rulment
5.4.3. Trezoreria neta
5.5. Analiza corelatiei dintre creante si obligatii pe termen scurt
5.6. Analiza lichiditatii si solvabilitatii întreprinderii
5.7. Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor
5.8. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante
5.8.1. Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante
5.8.2. Analiza vitezei de rotatie la nivelul elementelor componente ale activelor circulante
5.9. Analiza fluxurilor de trezorerie
5.10. Analiza situatiei financiare prin metoda scorurilor

Capitolul 6:  ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE ALE ÎNTREPRINDERII
6.1. Analiza asigurarii cu resurse umane, ca potential economic al întreprinderii
6.2. Analiza utilizarii resurselor umane
6.2.1. Analiza utilizarii timpului de munca si reflectarea modificarii acestuia în principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderii
6.2.2. Analiza productivitatii muncii
6.2.2.1. Analiza situatiei generale a productivitatii muncii pe baza indicatorilor valorici
6.2.2.2. Analiza factoriala a productivitatii muncii în expresie valorica
6.2.2.3. Analiza productivitatii fizice a muncii
6.2.2.4. Consecintele modificarii productivitatii muncii asupra performantelor economico-financiare ale întreprinderii
6.2.2.5. Analiza corelatiei dintre productivitatea marginala si productivitatea medie a muncii
6.2.2.6. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane pe baza profitului pe salariat
6.3. Utilizarea bilantului social în analiza gestiunii resurselor umane în întreprinderile contemporane

Capitolul 7:  ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE
7.1. Analiza gestiunii mijloacelor fixe
7.1.1. Analiza dinamicii, structurii si starii functionale a mijloacelor fixe
7.1.2. Analiza utilizarii mijloacelor fixe
7.1.2.1. Analiza utilizarii extensive a mijloacelor fixe
7.1.2.2. Analiza utilizarii intensive a mijloacelor fixe
7.1.2.3. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe
7.2. Analiza gestiunii stocurilor
7.2.1. Analiza formarii stocurilor si a costului stocarii
7.2.2. Analiza utilizarii resurselor materiale
7.2.3 Analiza productiei fizice
7.2.4. Consecintele modificarii consumurilor specifice asupra
performantelor economico-financiare ale întreprinderii

BIBLIOGRAFIE