Managementul serviciilor publice
Prof.univ.dr. Ion PLUMB (coordonator), Conf.univ.dr. Armenia ANDRONICEANU, Prep.univ.drd. Oana ABALUTA


Cuprinsul cărţii:

CAPITOLUL 1
NOTIUNI DE BAZA ŞI CONCEPTE PRINCIPALE UTILIZATE IN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
1.1. Caracteristici, orientari si conceptii generale cu care opereaza managementul serviciilor publice
1.2. Consideratii generale cu privire la stat
1.3. Functiile statului vis – a – vis de serviciile publice oferite
1.3.1. Functia de furnizor de servicii colective necomerciale
1.3.2. Functia de redistribuire
1.3.3. Functia de reglare economica
1.4. Mijloacele interventiei statului in economie
1.4.1. Bugetul de stat
1.4.2. Politica monetara
1.4.3. Politica sociala
1.4.4. Planificarea indicativa si reglementarea economico-sociala
1.5. Limitele rolului statului in economie si criza statului – providenta

CAPITOLUL 2
SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE DIN ECONOMIA NATIONALA
2.1. Conceptul de sistem de servicii publice si caracteristicile generale ale acestuia
2.2. Notiunea de serviciu si principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca un serviciu
2.3. Serviciile publice, componenta a sistemului tertiar
2.3.1. Definirea notiunii de serviciu public
2.3.2. Criza notiunii de serviciu public
2.3.3. Tipologia serviciilor publice
2.3.4. Nevoia sociala – factor principal de aparitie si diversificare a serviciilor
2.3.5. Caracteristicile principale ale serviciilor publice industriale, comerciale si administrative
2.4. Regimul juridic al serviciilor publice
2.4.1. Crearea si desfiintarea serviciilor publice
2.4.2. Principii si reguli de organizare si functionare a serviciilor publice

CAPITOLUL 3
PRINCIPALELE RELATII CARE SE STABILESC INTRE SERVICIILE PUBLICE
3.1. Consideratii generale
3.2. Relatiile dintre autoritatea de varf a administratiei publice si celelalte autoritati ale administratiei publice
3.3. Relatiile dintre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale sau teritoriale ale administratiei publice
3.4. Relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale
3.5. Relatiile cu institutiile publice care exercita puterea legislativa
3.6. Relatiile cu institutiile publice care exercita puterea judecatoreasca
3.7. Relatiile cu organizatiile nonguvernamentale
3.8. Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii

CAPITOLUL 4
SERVICIILE PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE DIN ROMÂNIA
4.1. Serviciile publice centrale de stat
4.1.1. Consideratii generale cu privire la serviciile publice centrale de stat
4.1.2. Categorii de institutii prestatoare de servicii publice centrale
4.1.2.1. Presedintia Romaniei - Administratia Prezidentiala
4.1.2.2. Guvernul Romaniei
4.1.2.3. Administratia centrala de specialitate
4.2. Serviciile publice din administratia locala
4.2.1. Categorii de servicii publice locale
4.2.1.1. Serviciile publice cu caracter statal
4.2.1.2. Serviciile comunitare infiintate la nivel local si judetean
4.2.1.3. Serviciile publice de gospodarie comunala si perspectiva europeana
4.2.1.4. Alte servicii locale
4.2.1.5. Serviciile publice comerciale
4.2.1.6. Serviciul public pentru activitati culturale

CAPITOLUL 5
SERVICIILE PUBLICE OFERITE DE ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE
5.1. Conceptul de organizatie neguvernamentala
5.2. Finantarea asociatiilor fara scop lucrativ si a fundatiilor
5.3. Rolul organizatiilor neguvernamentale in societate

CAPITOLUL 6
AGENTII ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII PUBLICE
6.1. Categorii de agenti economici si serviciile pe care acestia le presteaza
6.2. Intreprinderea publica, notiuni generale
6.2.1. Clasificarea intreprinderilor publice
6.2.2. Caracteristicile generale ale institutiilor publice
6.2.3. Intreprinderile publice concesionare
6.2.4. Grupurile publice
6.2.5. Intreprinderile economice mixte
6.2.6. Agentiile economice specializate

CAPITOLUL 7
MODALITATI DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE
7.1. Consideratii generale cu privire la gestionarea serviciilor publice
7.2. Concesionarea serviciilor publice
7.3. Asocierea in participatie
7.4. Arendarea serviciilor publice
7.5. Prestarea serviciului in regie proprie
7.6. Serviciile publice in sistemul franchising
7.7. Serviciul public in locatie de gestiune
7.8. Prestarea serviciilor publice in gestiune delegata unilateral
7.9. Achizitia de bunuri si servicii

CAPITOLUL 8
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE
8.1. Transformarea administratiei – obiective si limite
8.2 Componentele sistemului de management din organizatiile de servicii din tarile dezvoltate
8.3. Optiuni strategice predilecte in organizatiile de servicii din tarile dezvoltate
8.4. Instrumente moderne de conducere a serviciilor publice

CAPITOLUL 9
FUNCTIILE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE
9.1. Consideratii generale cu privire la functiile managementului in organizatiile prestatoare de servicii publice
9.2. Continutul functiilor procesului managerial al serviciilor publice
9.3. Gruparea managerilor din institutiile publice

CAPITOLUL 10
MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR DE INVATAMÂNT SUPERIOR
10.1. Sistemul national de invatamant
10.2. Sistemul invatamantului superior
10.2.1. Structura institutiilor de invatamant superior
10.2.2. Autonomia universitara
10.2.3. Conducerea invatamantului superior
10.2.3.1. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si alte organisme de nivel national
10.2.3.2. Conducerea institutiilor de invatamant superior
10.3. Managementul universitar
10.3.1. Functiile procesului managerial universitar
10.3.2. Organizarea manageriala universitara
10.3.3. Sistemul informational al managementului universitar
10.3.4. Strategia manageriala universitara

CAPITOLUL 11
MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECA
11.1. Consideratii generale privind managementul de biblioteca
11.2. Model strategic pentru biblioteci
11.3. Evaluarea activitatilor specifice intr-o biblioteca
11.3.1. Indicatori de performanta pentru biblioteci
11.3.2. Metode de apreciere a muncii de biblioteca
11.4. Tendinte actuale in managementul bibliotecilor si centrelor de informare

CAPITOLUL 12
MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE DE SANATATE
12.1. Consideratii generale privind serviciile sociale de sanatate
12.2. Politica serviciilor sociale de sanatate
12.3. Programul mondial de servicii sociale de sanatate elaborat de Internationala Serviciilor Publice
12.4. Sistemul de asigurare a starii de sanatate a populatiei
12.5. Serviciile de sanatate si asigurarile sociale de sanatate
12.6. Principiile asigurarilor sociale de sanatate
12.7. Modele de sisteme de ingrijire de sanatate
12.8. Institutii implicate in managementul serviciilor de asigurari de sanatate
12.9. Servicii medicale in cadrul asigurarilor medicale de sanatate
12.10. Reforma sistemului sanitar din Romania

CAPITOLUL 13
PRODUCTIVITATEA SERVICIILOR SOCIALE
13.1. Notiuni generale referitoare la eficienta si eficacitate
13.2. Abordari ale conceptului de productivitate
13.3. Masurarea productivitatii serviciilor sociale

CAPITOLUL 14
SISTEMUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIILE PUBLICE
14.1 Necesitatea si oportunitatea introducerii sistemului indicatorilor de performanta in sectorul public
14.2. Sistemul indicatorilor de performanta aplicabil pentru serviciile publice

BIBLIOGRAFIE