Economia intreprinderii
Prof.univ.dr.Letitia ZAHIU Conf.univ.dr.Mircea NASTASE


Cuprinsul cărţii:

Capitolul I: INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
I.1. Relatiile economie nationala-întreprindere
I.2. Obiectul si domeniile de abordare a economiei întreprinderii

Capitolul II: ÎNTREPRINDEREA SI MEDIUL SAU ÎN ECONOMIA DE PIATA
II.1. Evolutia conceptului de întreprindere
II.2. Caracteristicile si definirea întreprinderii în economia de piata
II.3. Mediul întreprinderii
II.3.1. Conceptul si componentele mediului întreprinderii
II.3.2. Relatiile complexe întreprindere-piata
II.4. Tipologia întreprinderilor

Capitolul III: ÎNTREPRINDEREA – SISTEM ECONOMIC DESCHIS, DINAMIC SI COMPLEX
III.1. Abordarea sistemica a întreprinderii
III.2. Caracteristicile sistemului întreprindere
III.3. Subsistemele componente ale sistemului întreprindere

Capitolul IV: ORGANIZAREA STRUCTURALA A ÎNTREPRINDERII
IV.1. Conceptul de structura a întreprinderii
IV.2. Structura organizatorica - expresie a organizarii întreprinderii
IV.3. Functiunile întreprinderii
IV.3.1. Functiunea de cercetare-dezvoltare
IV.3.2. Functiunea de productie
IV.3.3. Functiunea de marketing-comercializare
IV.3.4. Functiunea financiar-contabila
IV.3.5. Functiunea de personal

Capitolul V: ÎNTREPRINDERILE ORGANIZATE SUB FORMA SOCIETATILOR COMERCIALE
V.1. Agentii economici si libera initiativa
V.2. Formele societatilor comerciale
V.3. Constituirea societatilor comerciale
V.4. Guvernarea societara
V.5. Functionarea si administratia societatilor
V.6. Reorganizarea judiciara si falimentul întreprinderilor

Capitolul VI: ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII
VI.1. Diversitatea criteriilor de delimitare a întreprinderilor mici si mijlocii
VI.2. Importanta economica si sociala a întreprinderilor mici si mijlocii
VI.3. Evolutia sectorului întreprinderilor mici si mijlocii în România
VI.4. Masuri institutionale si legislative de stimulare a dezvoltarii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii în România

Capitolul VII: ASOCIEREA ÎNTRE ÎNTREPRINDERI
VII.1. Concentrarea si diversificarea productiei în întreprinderi
VII.2. Forme de asociere a întreprinderilor
VII.3. Holdingul – forma moderna de organizare a întreprinderilor în economia de piata

Capitolul VIII: RESTRUCTURAREA SI PRIVATIZAREA ÎNTREPRINDERILOR
VIII.1. Continutul proceselor de restructurare – privatizare
VIII.2. Legislatia si mecanismele privatizarii întreprinderilor pâna în anul 2002
VIII.3. Bilantul privatizarii si programul de privatizare pe anul 2002 si în perspectiva

Capitolul IX: GESTIUNEA STRATEGICA A ÎNTREPRINDERII
IX.1. Definirea si alegerea strategiei întreprinderii
IX.2. Clasificarea strategiilor
IX.3. Planificarea strategica

Capitolul X: ACTIVITATEA DE PRODUCTIE
X.1. Introducere în teoria productiei
X.2. Continutul si formele planificarii productiei
X.3. Planificarea operativa a productiei

Capitolul XI: ACTIVITATEA DE PERSONAL
XI.1. Caracterizare generala
XI.2. Evaluarea si selectia personalului
XI.3. Organizarea eficienta a activitatii de personal
XI.4. Salarizarea personalului

Capitolul XII: ACTIVITATEA COMERCIALA A ÎNTREPRINDERII
XII.1. Notiunea si sarcinile activitatii comerciale
XII.2. Activitatea de aprovizionare tehnico-material?
XII.3. Activitatea de desfacere
XII.4. Negocierile comerciale

Capitolul XIII: GESTIUNEA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII
XIII.1. Instrumente si indicatori de analiza financiara
XIII.2. Bugetul de venituri si cheltuieli
XIII.3. Masurarea performantei economice a întreprinderii

Capitolul XIV: PLANUL DE AFACERI AL ÎNTREPRINDERII
XIV.1. Planul de afaceri – instrument al evaluarii strategice
XIV.2. Etapa “ Analiza diagnostic”
XIV.3. Etapa „Evaluarea activitatii viitoare”
XIV.4. Detalierea unor capitole ale planului de afaceri. Rezumatul planului de afaceri

BIBLOGRAFIE