Management
Prof.univ.dr. Toader MOGA, Prof.univ.dr. Radu VOICU, Lect.univ.drd. Carmen Valentina RADULESCU


Cuprinsul cărţii:

Cuvant inainte

Capitolul 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE IN MANAGEMENT
1.1 Originea conceptului de management
1.2 Evolutia managementului in devenirea sa stiintifica
1.3 Management intre stiinta si arta
1.4 Procesele si relatiile de management
1.4.1 Procese de management
1.4.2 Relatiile de management
1.5 Principiile generale ale managementului
1.6 Scoli de management pe plan mondial

Capitolul 2 FUNCTIILE MANAGEMENTULUI
2.1 Conceptul de functie a managementului
2.1.1 Functia de previziune
2.1.2 Functia de organizare
2.1.3 Functia de coordonare
2.1.4 Functia de antrenare-motivatie
2.1.5 Functia de control-evaluare
2.2 Legaturile conexe si intensitatea manifestarii functiilor managementului

Capitolul 3 UNITATEA ECONOMICA SI MEDIUL SAU AMBIANT
3.1 Mediul ambiant − definire, interdependenta sa cu unitatea economica
3.2 Factorii de influenta ai mediului ambiant asupra unitatii economice
3.3 Abordarea sistemica a unitatilor economice
3.4 Functiunile unitatii economice

Capitolul 4 ORGANIZAREA STRUCTURALA A UNITATILOR ECONOMICE
4.1 Conceptul de structura organizatorica
4.2 Elementele componente ale structurii manageriale
4.2.1 Postul, functia si compartimentul
4.2.2 Sistemul relatiilor organizatorice din structura manageriala
4.3 Nivelul ierarhic si ponderea ierarhica
4.4 Criterii de evaluare a structurilor organizatorice
4.5 Tipologia structurilor organizatorice
4.5.1 Criteriul “gradul de formalizare”
4.5.2 Criteriul “morfologic”
4.5.3 Criteriul “capacitatea de adaptare a unitatii economice la mediu”
4.6 Proiectarea si perfectionarea structurilor organizatorice
4.6.1 Principiile de baza ale alcatuirii structurii organizatorice
4.6.2 Etapele elaborarii structurii organizatorice
4.7 Reprezentarea grafica a structurii organizatorice

Capitolul 5 SISTEMUL INFORMATIONAL
5.1 Conceptul si componentele sistemului informational din unitatile economice
5.1.1 Analiza si proiectarea sistemului informational in unitatile economice
5.2 Informatia economica in activitatea de management. Criterii de clasificare
5.2.1 Cerinte fata de informatia economica si circulatia acesteia
5.2.2 Eficienta economica a utilizarii informatiilor in procesul decizional

Capitolul 6 PROCESUL DECIZIONAL
6.1 Abordari teoretice ale procesului decizional
6.1.1 Conceptul de decizie si proces decizional
6.1.2 Sistematizarea problemelor decizionale
6.1.3 Cerinte fata de decizia manageriala..
6.1.4 Elementele componente ale procesului decizional
6.1.5 Etapele si fazele procesului decizional
6.1.6 Criterii de sistematizare a deciziilor
6.2 Metode de fundamentare a deciziilor in unitatile economice
6.2.1 Adoptarea deciziilor in conditii de certitudine
6.2.2 Adoptarea deciziilor in conditii de risc
6.2.3 Adoptarea deciziilor in conditii de incertitudine
6.2.4 Perfectionarea procesului decizional in unitatile economice

Capitolul 7 SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT
7.1 Managementul prin obiective
7.2 Managementul prin exceptie
7.3 Managementul pe produs (pe exemplul unitatilor agricole)
7.4 Managementul prin delegare
7.5 Tehnica brainstorming
7.6 Tehnica Delphi
7.7 Tehnica Philips 66

Capitolul 8 FACTORUL UMAN IN PROCESUL DE MANAGEMENT
8.1 Caracteristicile procesului de management
8.2 Autoritatea managerilor
8.3 Responsabilitatea managerilor
8.4 Relatiile interumane din unitatile economice
8.5 Calitati si exigente fata de managerii din unitatile economice
8.6 Stilul de lucru si tipul de manageri
8.6.1 Criterii de clasificare a stilurilor de management
8.6.2 Tipologia managerilor din unitatile economice
8.6.3 Evaluarea stilului de management

Bibliografie selectiva