Economia si politica mediului
Prof.univ.dr. Costel NEGREI


Cuprinsul cãrþii:

INTRODUCERE
1. Criza mediului – o realitate incontestabila
2. Grija pentru mediu – o intoarcere la mit, la religie ?

CAPITOLUL  1 – ECONOMIA MEDIULUI IN SISTEMUL STIINTELOR ECONOMICE SI AMBIENTALE
1.1. Continutul si importanta Economiei mediului
1.2. Caracterul interdisciplinar   si integrator al Economiei mediului
1.3. Limitele Economiei mediului

CAPITOLUL  2 – ECOLIMBAJE
2.1. Patrimoniul natural
2.2. Bunuri publice
2.3. Valoarea economica totala a bunurilor de mediu
2.3.1. Valoarea de utilizare
2.3.2. Valoarea intrinseca
2.4. Avantaje de mediu
2.5. Externalitati de mediu
2.5.1. Delimitari preliminare
2.5.2. Notiunea de externalitate
2.5.3. Tipuri si forme de externalitati
2.6. Indicatori de mediu
2.7. Monitoringul mediului

CAPITOLUL  3 – RELATIA  MEDIU – ECONOMIE
3.1. Caracterul biunivoc al relatiei mediu – economie
3.2. Dimensiunea economica a mediului
3.2.1. Trasaturile mediului
3.2.2.  Mediul – factor de productie vital
3.3. Economia – sistem deschis
3.3.1.  Ireversibilitatea proceselor economice
3.3.2. Diminuarea entropiei sistemului economic  - obiective si mijloace
3.4. Performanta ecologica a sistemului economic
3.4.1. Analiza raportului input – output
3.4.2.  Valorificarea resurselor negaentropice
3.4.2.1. Criza de materii prime si folosirea resurselor naturale
3.4.2.2. Eficienta folosirii resurselor
3.4.2.3. Consumul de negaentropie   si  riscul ecologic
3.4.3.  Analiza energetica a sistemului economic
3.4.3.1. Inputuri energetice primare si secundare
3.4.3.2. Eficienta inputurilor energetice
3.4.3.3. Analiza emergetica si monergetica
3.4.4.  Reconsiderarea combinarii factorilor de productie

CAPITOLUL  4  -  MEDIUL SI STRUCTURILE ECONOMICE
4.1. Tranzitia de la economia naturala la economia non-naturala
4.2. Analiza structurilor economice din perspectiva ecologica
4.3. Dimensiunea ecologica a economiei romanesti
4.3.1. Structurile economice si echilibrul ecologic din Romania
4.3.2. Poluarea  si eforturile pentru o economie ecologica in Romania

CAPITOLUL  5 – MEDIUL SI MECANISMUL ECONOMIC
5.1. Degradarea mediului  - o optiune economica ?
5.2. Nivelul optim al degradarii mediului
5.2.1. Conceptia conventionala (ortodoxa)
5.2.2. Conceptia radicala
5.2.3. Conceptia heterodoxa
5.3. Limitele mecanismului pietei in prezenta externalitatilor de mediu

CAPITOLUL  6  -  MEDIUL SI MACRO-MODELELE ECONOMICO – SOCIALE
6.1. Modele cantitative si calitative
6.2. Sistemul de rationalizare ca suport al durabilitatii
6.2.1. Sistemul neoclassic
6.2.2. Sistemul ecocentrist
6.2.3. Sistemul Scolii de la Londra
6.3. Rationalizarea procedurala ca suport al durabilitatii
6.3.1. Utilizarea principiului rationalizarii procedurale
6.3.2. Armonizarea durabilitatii economice cu durabilitatea ecologica

CAPITOLUL  7  -  POLITICI DE MEDIU
7.1 Continutul si dinamica politicilor de mediu
7.2 Elaborarea si operationalizarea politicilor de mediu
7.2.1. Etapele politicilor de mediu
7.2.2 Cerintele politicilor de mediu
7.2.2.1. Abordarea holista si reflectarea conditiilor de incertitudine si risc
7.2.2.2 Integrarea politicilor de mediu
7.2.2.3 Armonizarea efectelor distributive ale politicii de mediu.
7.2.3. Operationalizarea politicilor de mediu
7.3. Evaluarea politicilor de mediu
7.3.1. Evaluarea politicilor de mediu ca modalitate de stabilire a prioritatilor
7.3.2 Evaluarea performantei politicii de mediu