Probleme de politica agrara
Prof.univ.dr.Gabriel POPESCU


Cuprinsul cărții:

Capitolul I  - CONSIDERATII DE POLITICA AGRARA
1.1. Statul si economia - politici economice
1.2. Statul si agricultura - politica agrara
1.2.1. Abordari conceptuale
1.2.2. Continut
1.2.3. Orientari doctrinare
1.2.4. Tipologia
1.2.5. Etapele de actiune
1.2.6. Obiective
1.2.7. Motivatii
1.2.8. Restrictii
1.2.9. Actiunile propriu-zise
1.2.10. Punctele de forta
1.2.11. Principii
1.2.12. Cadrul institutional
1.2.13. Aparitia si evolutia politicii agrare moderne
Bibliografie selectiva

Capitolul II  - TIPOLOGIA SISTEMELOR AGRICOLE CONTEMPORANE
2.1. Sistemele agricole contemporane
2.1.1. Agricultura traditionala sau familial
2.1.2. Agricultura intensiva sau industriala
2.1.3. Agricultura biologica sau organica
2.1.4.  Permacultura
2.1.5.  Agricultura durabila
2.1.6.  Agricultura integrata
2.1.7.  Agricultura ecologica
2.2.Consideratii asupra sistemului legislativ si institutional privind agricultura   biologica
2.2.1. Legislatia si organizatiile la nivel  mondial in    agricultura biologica
2.2.2. Legislatia ecologica, baza a agriculturii biologicein România
Bibliografie selectiva

Capitolul III  - RAPORTUL INDUSTRIE-AGRICULTURA
3.1. Raportul fundamental
3.2. Legaturile
3.3. Curente doctrinare - evolutie istorica
3.3.1.Prima etapa
3.3.2. A doua etapa
3.3.3. A treia etapa
3.4. Scenarii de formare a profilului economiei nationale
3.4.1.Profilul agrar-industrial
3.4.2. Profilul industrial-agrar
3.4.3. Societate informatizata
Bibliografie selectiva

Capitolul IV  - POLITICA STRUCTURILOR DE PROPRIETATE SI EXPLOATATIE
4.1. Domeniile de proprietate
4.1.1.Domeniul public
4.1.2. Domeniul privat
4.2.Reformain agricultura
4.2.1. Definire (concepte)
4.2.2. Cauze
4.2.3. Obiective
4.2.4. Paliere de manifestare
4.2.5. Directii
4.3. Eligibilitatea
4.4. Piata funciara
4.4.1. Functiile pietei funciare
4.4.2. Continut
Bibliografie selectiva

Capitolul V  - POLITICA DE FOLOSIRE RATIONALA A FORTEI DE MUNCA IN AGRICULTURA
5.1. Concepte metodologice
5.2. Caracteristicile munciiin agricultura
5.2.1. Caracteristici tehnice
5.2.2. Caracteristici economice si sociale
5.3. Fenomene demografice (dimensiune, structura, evolutie)
5.4. Dimensiuni ale fortei de munca
5.4.1. Populatia activa
5.4.2. Populatia ocupata
5.4.3 Somerii
5.5. Structura fortei de munca pe categorii de vârsta
5.6. Dimensiunea fortei de munca tânara in agricultura
5.6.1. Consideratii generale
5.6.2. Modificari cantitative si calitative
5.6.2. Navetismul sat-oras
5.6.3. Migratia sat-oras
5.6.4. Rolul puterii publicein atragerea tinerilor pentru agricultura
5.6.5. Insertia tinerilor agricultori
5.7. Eficienta utilizarii resurselor de munca
5.7.1. ParticularitAtile productivitatii munciiin agricultura
5.7.2. Limitele cresterii productivitatii muncii
5.7.3. Productivitatea munciiin agriculturA si veniturile agricultorilor
Bibliografie selectiva

Capitolul VI - POLITICA DE MECANIZARE SI CHIMIZARE A AGRICULTURII
6.1. Eficienta economica a utilizarii tractoarelor si masinilor agricole
6.2.Directiile de dezvoltare eficienta a mecanizarii agriculturii
6.3. Obiectivele dotarii tehnice a agriculturii
6.3.1. Principalele caracteristici ale mecanizarii agriculturiiin perioada de tranzitie
6.4. Chimizarea agriculturii si efectele ei
6.4.1.Ingrasamintele chimice
6.4.2. Indicatorii de apreciere a eficientei economice sunt:
6.5. Baza energetica in agricultura

Capitolul VII - EFICIENTA IN AGRICULTURA SI SECURITATEA ALIMENTARA
7.1. Eficienta productiei agricole - o dubla abordare
7.2. Securitatea alimentara prin sustinerea agriculturii
7.3. Gradul de implicare ale statului
7.4. Repere istorice de sustinere a agriculturii
7.5. Reformele agrare si securitatea alimentara
7.6. Pamântul - pivotul pârghiilor de sustinere si reformare  a agriculturii
7.7. Statul trebuie sa existe si pentru aceasta poporul trebuie hranit
7.8. Cu privire la restituirea terenurilor din fostele I.A.S.-uri.
7.9. In loc de concluzii

Lista tabelelor
Lista figurilor