Organizarea si strategia dezvoltarii unitatilor agricole
Prof.univ.dr. Radu VOICU, Lect.univ.dr. Iuliana DOBRE


Cuprinsul cărţii:

CUVANT INAINTE

Cap. I. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND „ORGANIZAREA SI STRATEGIA DEZVOLTARII UNITATILOR AGRICOLE”
1.1. Organizarea - concept, evolutia, necesitatea infaptuirii ei in unitatile agricole
1.2. Necesitatea abordarilor strategice in cazul exploatatiilor agricole
1.3. Alte componente ale continutului disciplinei

Cap.II . UNITATEA AGRICOLA
2.1. Unitatea agricola - concept, proprietate si exploatare , exploatatie agricola si intreprindere
2.2. Tipurile si formele de unitati din agricultura
2.2.1. Exploatatiile agricole familiale
2.2.1.1. Managementul exploatatiilor agricole familiale
2.2.2. Societatile comerciale agricole pe actiuni
2.2.2.1. Aspecte privind managementul societatilor agricole pe actiuni
2.2.3. Unitatile de tip asociativ
2.2.4. Societatile comerciale prestatoare de lucrari agricole
2.3. Functiunile exploatatiilor agricole
2.4. Exploatatia agricola - sistem complex si dinamic

Cap.III . ORGANIZAREA STRUCTURALA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE
3.1. Organizarea structurala - concept, rol, componente, variabile organizationale
3.2. Subdiviziunile organizatorice din societatile comerciale agricole pe actiuni
3.3. Formalizarea structurii organizatorice
3.4. Perfectionarea structurii organizatorice

Cap.IV . CONCENTRAREA PROPRIETATII FUNCIARE, DIMENSIUNEA SI MARIMEA EXPLOATATIILOR AGRICOLE
4.1. Dimensiunea exploatatiilor agricole
4.1.1. Dimensiunea - concept, evolutie
4.1.2. Modalitati de crestere a dimeniunii exploatatiilor agricole
4.2. Marimea (dimensiunea economica) a exploatatiilor agricole
4.3. Factori de influenta a dimensiunii si a marimii exploatatiilor agricole
4.4. Metode de studiere a dimensiunii exploatatiilor agricole

Cap.V . STRATEGIA DE DEZVOLTARE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE
5.1. Strategia - concept , componente, rolul optiunilor strategice
5.2. Elaborarea si aplicarea unei strategii
5.3. Prognozele si rolul lor in fundamentarea strategiilor
5.4. Metode de prognozare a nivelului productiei medii
5.5. Planificarea strategica - modalitate de concretizare a obiectivelor strategice
5.6. Programe de productie in exploatatiile agricole
5.6.1. Premise ale elaborarii programelor de productie
5.6.2. Programul productiei vegetale
5.6.3. Programul productiei animale
5.6.3.1. Programul de monta si fatari
5.6.3.2. Programarea evolutiei (“miscarii”) efectivelor de animale
5.6.3.3. Programarea obtinerii produselor animale
5.6.3.4. Balanta furajera
5.6.4. Programarea operativa

Cap.VI . STRUCTURA DE PRODUCTIE A EXPLOATATIILOR AGRICOLE
6.1. Structura de productie - concept, rol, factor de influenta, tendinte
6.2. Ramurile de productie din exploatatiile agricole
6.3. Diversificare, profilare si specializare
6.4. Imbinarea (combinarea ) ramurilor
6.5. Metode de optimizare a conbinarii ramurilor, a profilarii si a specializarii

Cap.VII . FACTORII DE PRODUCTIE SI UTILIZAREA LOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE
7.1. Resursele (factorii) de productie - concept, clasificare, utilizare rationala
7.2. Folosirea functiilor de productie si economice in alocarea si combinarea optima a factorilor de productie
7.2.1. Formele functiilor
7.2.2. Elemente utilizate in analiza functiilor de productie si economice
7.2.3. Conditiile de alocare optima a unui factor de productie (functia monofactoriala)
7.2.4. Conditiile de combinare optima a doi factori de productie (functia bifactoriala)
7.2.5. Conditiile de repartizare optima a unui factor de productie, aflat in cantitate limitata, intre mai multe produse

Cap. VIII. ORGANIZAREA SI FOLOSIREA RESURSELOR FUNCIARE IN EXPLOATATIILE AGRICOLE
8.1. Pamantul - principal factor de productie in agricultura
8.2. Bonitarea - premisa a organizarii si a utilizarii pamantului
8.3. Organizarea teritoriului
8.3.1. Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole
8.3.1.1. Amplasarea si dimensionarea categoriilor de folosinta
8.3.1.2. Organizarea terenului arabil
8.3.1.3. Organizarea terenurilor ocupate cu plantatii pomicole si viticole
8.3.1.4. Organizarea teritoriilor ocupate cu pasuni si fanete naturale
8.3.1.5. Amplasarea si dimenionarea retelei de drumuri agricole
8.4. Efecte tehnice si economice ale organizarii teritoriului

Cap.IX . CAPITALUL FIX AL EXPLOATATIILOR AGRICOLE
9.1. Necesitatea asigurarii capitalului fix in exploatatiile agricole
9.2. Alegerea tipurilor de tractoare si masini agricole - cerinte, criterii
9.3. Necesarul de tractoare si masini agricole
9.3.1. Eficienta economica a utilizarii tractoarelor si masinilor agricole
9.4. Mijloacele de transport si utilizarea lor
9.5. Eficienta investitiilor in constructii agricole

Cap.X . ORGANIZAREA SI UTILIZAREA RESURSELOR UMANE IN EXPLOATATIILE AGRICOLE
10.1. Rolul resurselor umane
10.2. Disponibilitatile si necesitatile de forta de munca ale exploatatiilor agricole
10.3. Organizarea muncii
10.3.1. Eficienta organizarii muncii
10.4. Utilizarea fortei de munca in exploatatiile agricole
10.5. Structura procesului de munca
10.6. Structura si masurarea timpului de munca

Cap. XI. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE PRODUCTIE IN CULTURA PLANTELOR
11.1. Conceptul de sistem de productie
11.2. Factorii care influenteaza alegerea sistemului de productie in cultura plantelor
11.3. Tipuri de sisteme de productie
11.4. Structura optima a culturilor
11.5. Sistemul de fertilizare a solului
11.6. Sistemul de irigare a culturilor
11.7. Sisteme de lucrari ale solului si de intretinere a culturilor
11.8. Sistemul lucrarilor de recoltare si de transport al produselor agricole vegetale

Cap. XII. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE PRODUCTIE IN CRESTEREA ANIMALELOR
12. 1. Sistemul de productie in cresterea animalelor: definire, tipuri de sisteme, componente
12.2. Structura efectivului de animale
12.3. Sistemul de intretinere
12.4. Reproductia animalelor
12.5. Dimensiunea efectivelor de animale
12.6. Sistemul de alimentatie

Cap.XIII . ELEMENTE SPECIFIE PRIVIND SISTEMUL DE PRODUCTIE DIN EXPLOATATIILE FAMILIALE
13.1. Caracterul specific al sistemului de productie din exploatatiile agricole familiale
13.2. Diversitatea sistemelor
13.3. Elemente de microintegrare existente in sistemul de productie din exploatatia agricola familiala
13.4. Ameliorarea sistemului de productie

Cap.XIV . MASURAREA PERFORMANTELOR ECONOMICE ALE EXPLOATATIILOR AGRICOLE
14.1. Masurarea rezultatelor -atribut al functiei de control-evaluare a managementului
14.2. Posibilitati de masurare a rezultatelor de productie si economice ale exploatatiilor agricole
14.3. Utilizarea rezultatelor de productie si economice in efectuarea de analize-diagnostic

BIBLIOGRAFIECuprinsul testelor:

Teste de autoevaluare