Organizarea si strategia dezvoltarii unitatilor agricole - Caiet de lucrari practice
Prof.univ.dr.Radu VOICU, Conf.univ.dr.Mircea NASTASE, Asist.univ.drd.Iuliana DOBRE


Cuprinsul cărţii:

Lucrarea aplicativa nr.1
Metode de studiere a concentrarii, de masurare a performantei economice si de dimensionare optima a unitatilor agricole

Lucrarea aplicativa nr.2
Optimizarea structurii de productie într-o societate agricola privata

Lucrarea aplicativa nr.3
Folosirea functiilor de productie, de cost si de profit în procesul de fundamentare a deciziilor de alocare si combinare a factorilor de productie în unitatile agricole

Lucrarea aplicativa nr.4
Determinarea numarului de tractoare al unei societati prestatoare de lucrari agricole

Lucrarea aplicativa nr.5
Repartizarea optima a tractoarelor pe feluri de lucrari

Lucrarea aplicativa nr.6

Eficienta economica a investitiilor pentru irigatii

Lucrarea aplicativa nr.7
Determinarea disponibilitatilor si a necesitatilor de forta de munca ale unei societati agricole private

Lucrarea aplicativa nr.8
Programul de monta si fatari
A. Programul de monta si fatari in cresterea taurinelor
B. Programul de monta si fatari in cresterea porcinelor
C. Programul de monta si fatari in cresterea ovinelor

Lucrarea aplicativa nr.9
“Miscarea” efectivelor de animale
A. “Miscarea” efectivelor in cresterea taurinelor.
B. “Miscarea” efectivelor in cresterea porcinelor
C. “Miscarea” efectivelor in cresterea ovinelor

Lucrarea aplicativa nr.10
Programarea obtinerii produselor animale
A. Programarea obtinerii productiei de lapte
B. Programarea obtinerii productiei de carne

Lucrarea aplicativa nr.11
Programarea obtinerii si a utilizarii furajelor
A. Optimizarea ratiei furajere
B. Determinarea necesarului de furaje
C. Programul de cultura in domeniul furajelor

Lucrarea aplicativa nr.12
Fundamentarea economica a planului de afaceri într-o exploatatie agricola

Anexa

BIBLIOGRAFIE