Modelarea proceselor economice - Aplicatii
Prof.univ.dr.Mircea GHEORGHITA, Lect.univ.dr.Simona Roxana PATARLAGEANU SERBAN


Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1 Modelul general al consumatorului
1.1. Determinarea preferintelor de consum
1.2. Conceptul de “preferinte revelate”
1.3. Prima axioma a preferintelor revelate
1.4. A doua axioma a preferintelor revelate
1.5. Exercitii

CAPITOLUL 2 Functia de utilitate
2.1. Curba de indiferenta. Rata marginala de substitutie
2.2. Tipuri de preferinte si functii de utilitate
2.3. Exercitii
2.4. Alegerea optima

CAPITOLUL 3 Rezolvarea modelului general al consumatorului
3.1. Aflarea solutiei MGC cu diverse functii de utilitate
3.2. Analiza solutiei MGC
3.3. Taxarea consumului de bunuri
3.4. Indicele costului vietii
3.5. Surplusul consumatorului

CAPITOLUL 4 Modelul general al producatorului
4.1. Functia de productie
4.2. Functiile de cost
4.3. Randamente de scara

CAPITOLUL 5 Modele de echilibru economic
5.1. Echilibru general
5.2. Echilibrul pe piata unui bun
5.3. Pretul de echilibru
5.4. Echilibru cu subventii si taxe vamale

CAPITOLUL 6 Echilibrul economic pe diverse tipuri de piata
6.1. Monopolul
6.2. Duopolul
6.3. Monopsonul
6.4. Bariera de intrare intr-un sector

CAPITOLUL 7 Oferta de munca
7.1. Oferta de munca a menajului
7.2. Curba lui Laffer

CAPITOLUL 8 Risc si incertitudine
8.1. Scurta recapitulare
8.2. Optimizarea structurii portofoliului de active financiare
8.3. Asigurarea contra riscului