Modelarea si simularea proceselor economice
Prof.univ.dr.Mircea GHEORGHITA


Cuprinsul cărții:

1. MODELAREA PROCESELOR ECONOMICE
1.1. Consideratii generale privind modelarea fenomenelor si proceselor economice
1.2. Definitii, concepte, clasificari
1.3. Modelarea economico-matematica. Principii fundamentale ale reprezentarii prin modele
1.4. Tipologia modelelor economico-matematice
1.5. Metode generale de construire a modelelor

2. MODELE ECONOMICE GENERALE
2.1. Baza teoretica a modelarii
2.2. Modelul consumatorului
2.3. Modelul producatorului
2.4. Modele de echilibru
2.4.1. Echilibru economic pe diferite tipuri de piata
2.4.2. Echilibrul pe piata de monopol
2.4.3. Echilibrul pe piata de oligopol
2.4.3.1. Modelul Stackelberg (leadership în cantitate)
2.4.3.2. Leadership în pret
2.4.3.3. Determinarea simultana a cantitatilor

3. MODELAREA INCERTITUDINII
3.1. Criterii de apreciere a perspectivelor aleatoare
3.1.1. Criteriul sperantei matematice a câstigului
3.1.2. Criteriul speranta-varianta
3.1.3. Criteriul sperantei de utilitate
3.2. Echivalent cert, pret de vânzare, prima de risc
3.3. Modelul Arrow-Pratt
3.3.1. Aversiunea absoluta la risc
3.3.2. Aversiunea relativa la risc
3.3.3. Aversiunea partiala la risc
3.4. Model al cererii de titluri
3.4.1. Analiza solutiei optime a modelului cererii de titluri
3.4.1.1. Efectul modificarii lui p
3.4.1.2. Efectul modificarii lui R1
3.4.1.3. Efectul modificarii lui R2
3.4.1.4. Efectul modificarii lui Ko
3.4.1.5. Efectul modificarii riscului
3.5. Model pentru cererea de asigurari
3.6. Model al ofertei de bunuri în conditii de incertitudine asupra pretului
3.6.1. Proprietati ale solutiei optime
3.6.1.1. Relatia între solutiile optimale în conditii de certitudine si incertitudine
3.6.1.2. Modificarea solutiei optime când variaza bogatia initiala
3.6.1.3. Influenta modificarii lui p1 (sau p2)
3.6.1.4. Efectul variatiei riscului la medie constanta
3.6.2. Valoarea informatiei
3.6.3. Piete la termen
3.6.4. Exemplu

4. CLASE UZUALE DE MODELE
4.1. Modele liniare
4.2. Modele neliniare
4.3. Modele multicriteriale
4.4. Modele econometrice
4.5. Modele de competitie

5. MODELE DINAMICE
5.1. Metoda controlului optimal
5.2. Modelul dinamic discret
5.3. Modelul dinamic continuu
5.4. Gestiunea unei resurse naturale
5.5. Principiul maximului
5.6. Model dinamic de dezvoltare a întreprinderii
5.7. Specificarea modelului dinamic

6. SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE
6.1. Utilizarea modelelor
6.2. Notiunea de simulare
6.3. Etapele simularii
6.4. Generarea numerelor si variabilelor aleatoare
6.5. Modelarea procedurala si simularea

Anexa

Bibliografie