Bazele merceologiei
Prof.univ.dr.Roxana PROCOPIE


Cartea este un veritabil manual, bine echilibrat în structura si dozat din punct de vedere al problematicii implicate. Continutul cartii este bazat pe o documentare la zi si pe o selectivitate profesionista a celor mai semnificative aspecte teoretice si metodologice ale studierii marfurilor alimentare, reflectând totodata legislatia si reglementarile nationale si europene, atât de numeroase si de variate pentru productia si circulatia bunurilor alimentare. Lucrarea este menita sa raspunda cât mai judicios necesitatilor si cerintelor procesului de învatamânt superior pentru economistii din domeniul comertului, putând fi utilizata cu folos de catre toti agentii economici care opereaza pe piata interna si internationala a produselor alimentare.


Cuprinsul cărţii:

Capitolul 1
SISTEMATICA MĂRFURILOR ALIMENTARE
1.1 Evoluţia şi importanţa sistematizării mărfurilor alimentare
1.2 Modele de clasificare şi codificare a mărfurilor alimentare

Capitolul 2
PARTICULARITĂŢI CHIMICE ŞI FIZICE ALE MĂRFURILOR ALIMENTARE
2.1 Compoziţia chimică a materiilor prime agroalimentare şi a alimentelor prelucrate
2.1.1 Substanţele chimice native din alimente
2.1.2 Aditivii alimentari
2.1.3 Agenţi de poluare şi contaminare a alimentelor
2.2 Principalele proprietăţi fizice ale produselor alimentare

Capitolul 3
PARTICULARITĂŢI MICROBIOLOGICE ALE MĂRFURILOR ALIMENTARE
3.1 Microbiologia specifică produselor alimentare
3.2 Comportamentul microorganismelor în produsele alimentare
3.3 Microorganismele patogene–tipologie şi mod de manifestare

Capitolul 4
VALOAREA NUTRITIVĂ A MĂRFURILOR ALIMENTARE
4.1 Relaţia valoare nutritivă – calitatea mărfii alimentare
4.2 Metodologia determinării valorii nutritive a produselor alimentare

Capitolul 5
CORELAŢIA CONSERVARE – PĂSTRARE – DEPOZITARE LA PRODUSELE ALIMENTARE ÎN IMPACT CU ASIGURAREA STABILITĂŢII LOR
5.1 Principiile biologice ale conservării alimentelor
5.2 Metode şi tehnici de conservare
5.3 Controlul procesului de păstrare – depozitare a mărfurilor alimentare

Capitolul 6
AMBALAREA ŞI ETICHETAREA MODERNĂ A MĂRFURILOR ALIMENTARE
6.1 Ambalajul – factor al calităţii şi competitivităţii alimentelor procesate
6.2 Exigenţe actuale ale etichetării bunurilor alimentare

Capitolul 7
REGLEMENTĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE DESTINATE COMERCIALIZARII
7.1 Deontologia comerţului internaţional cu bunuri alimentare
7.2 Concepte noi în standardizarea marfurilor alimentare brute şi prelucrate
7.2.1 Practica utilizarii standardelor în domeniul alimentar
7.2.2 Organisme internaţionale implicate în standardizarea produselor alimentare
7.2.3 Reglementari naţionale privind activitatea de standardizare a produselor alimentare
7.3 Asigurarea inocuitaţii în producţia şi comercializarea marfurilor alimentare
7.3.1 Reglementari internaţionale în domeniul asigurarii igienei alimentelor....
7.3.2 Cadrul legislativ al producţiei şi comerţului cu marfuri alimentare în România
7.3.3 Aplicarea HACCP în asigurarea inocuitaţii alimentelor la nivel microeconomic

ANEXA1; ANEXA2

BIBLIOGRAFIE