Relatii publice
Prof.univ.dr.Alexandru TASNADI, Prep.univ.drd.Roxana UNGUREANU


Cuprinsul cărţii:

1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII
1.1 Introducere
1.2 Informaţie şi comunicare
1.3 Elemente ale universului noţional
1.4 Cerinţele generale ale comunicării
1.5 Tipuri de comunicare
1.6 Interferenţe cu mediul intern şi extern al unei organizaţii

2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
2.1 Actualitatea temei
2.2 Controverse în jurul conceptului
2.3 Imagologia
2.4 Interferenţe cu marketingul, managementul şi publicitatea
2.5 Concepte cu rol de „înlocuitori”

3. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE
3.1 Rădăcini care vin din istorie
3.2 Etapele evoluţiei
3.3 Dezvoltarea relaţiilor publice în diverse ţări
3.4. Progresul funcţiilor în relaţii publice
3.5 Apariţia consilierilor guvernamentali
3.6 Un titan al începuturilor
3.7 La orizont, o nouă putere
3.8 Răsar noi pionieri
3.9 Maturizarea relaţiilor publice
3.10. Coordonate pentru viitor

4. COORDONATELE DOMENIULUI
4.1 Spaţiul relaţiilor publice
4.2 Clasificarea relaţiilor publice
4.2.1 Relaţii publice interne
4.2.2 Relaţii publice externe
4.3 Procesul relaţiilor publice
4.4 Etapele procesului de relaţii publice
4.4.1 Stabilirea obiectivelor
4.4.2 Cercetarea în teren
4.4.3 Elaborarea strategiei
4.4.4 Implementarea
4.4.5 Evaluarea programului
4.5 Tehnici şi metode de relaţii publice
4.5.1 Tehnici generale
4.5.2 Tehnici audio-vizuale
4.6 Funcţiile relaţiilor publice
4.7 Rolul specialistului în relaţii publice
4.8 Consilier al conducerii
4.9 Valorile relaţiilor publice

5. TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR
5.1 Corporaţiile
5.2 Organizaţiile nelucrative
5.2.1 Asociaţiile comerciale
5.2.2 Sindicatele
5.2.3 Societăţile profesionale şi culturale
5.2.4 Agenţiile sociale şi religioase
5.3 Publicitatea (personală şi pentru spectacole)
5.4 Afacerile publice, armata şi politica
5.5 Instituţiile de învăţământ
5.6 Lobby-ul

6. DEPARTAMENTE ŞI FIRME
6.1 Departamentele de relaţii publice
6.1.1 Rolul departamentelor
6.1.2 Ce speră conducerea ?
6.1.3 Urmărirea obiectivelor de conducere
6.1.4 Poziţia în cadrul structurii generale
6.1.5 Activitatea în departamente: avantaje şi dezavantaje
6.2 Firmele de relaţii publice
6.2.1 Serviciile oferite
6.2.2 Furnizări între publicitate şi relaţii publice
6.2.3 Structura unei firme de consultanţă
6.2.4 A lucra într-o firmă de relaţii publice
6.2.5 Frustrări şi recompense
6.2.6 Când apelăm la o firmă ?
6.2.7 Tarifare şi impunere

7. TALENTUL RECOMPENSAT
7.1 Rolul relaţiilor publice
7.2 Relaţionistul "jurnalist"
7.3 Calităţi şi aptitudini
7.4 Evaluarea activităţii
7.5 Căutarea profesionistului
7.6 Atribuţiile unui "relaţionist"
7.7 Funcţiile expertului
7.8 Acumularea de experienţă
7.9 Domeniu atractiv pentru femei
7.10 Oportunităţi de câştig

8. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE
8.1 Etica în relaţiile publice
8.2 Declaraţia de principiu
8.3 Articolele codului etic
8.4 Sondaje pentru feed-back
8.5 Încercări de standardizare
8.6 Triada : profesie – autorizare – acreditare
8.7 Etica în practica individuală
8.8 Onestitate în relaţiile cu mass-media

Bibliografie