Matematici aplicate in economie
Prof.univ.dr.Argentina FILIP


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 ALGEBRA LINIARA
1. Spatii si subspatii liniare (vectoriale)
2. Sisteme de vectori liniari dependenti, independenti. Baza a unui spatiu vectorial. Metoda Gauss-Jordan
3. Sisteme de ecuatii si inecuatii liniare. Solutii de baza ale unui sistem de ecuatii liniare
4. Operatori liniari. Vectori proprii
5. Functionale liniare, biliniare, patratice
6. Probleme propuse

Capitolul 2 OPTIMIZARI LINIARE
1. Multimi convexe
2. Rezolvarea pe cale grafica a unei P.P.L. (problema de programare liniara)
3. Algoritmul simplex. Metoda penalizarii. Problema duala. Algoritmul dual-simplex
4. Reoptimizari
5. Probleme de transport (P.T.)
6. Probleme propuse

Capitolul 3 ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA
1. Serii de numere
1.1-1.3 Probleme rezolvate
1.4 Probleme propuse
2. Serii de functii
2.1-2.5 Probleme rezolvate
2.6 Probleme propuse
3. Functii de mai multe variabile
3.1 Probleme rezolvate
3.2 Probleme propuse
4. Extremele functiilor de mai multe variabile
4.1 Probleme rezolvate
4.2 Probleme propuse
5. Metoda celor mai mici patrate
5.1 Probleme rezolvate
5.2 Probleme propuse
6. Calcul integral
6.1 Integrale generalizate (improprii)
6.2 Probleme propuse
6.3 Integrale duble
6.4 Probleme propuse
7. Ecuatii diferentiale
7.1 Ecuatii diferentiale de ordinul întâi
7.2 Probleme propuse
7.3 Ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti omogene
7.4 Ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti neomogene
7.5 Probleme propuse

BIBLIOGRAFIE