Contabilitate financiara I - Caiet de lucrari practice
Asist.univ.drd.Stefan BUNEA (coord.); Prep.univ.drd.Daniela CIOLPAN; Prep.univ.drd.Nicoleta COMAN


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 - Evaluare iniţială
1.1. Test grila
1.2. Lucrare monografică 

Capitolul 2 - Utilizatorii situaţiilor financiare şi cerinţele lor informaţionale
2.1. Aspecte teoretice
2.2. Aplicaţii
2.3. Teste grilă 

Capitolul 3 - Bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii
3.1. Aspecte teoretice
3.2. Aplicaţii
3.3. Teste grila 

Capitolul 4 - Contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară  a intreprinderii
4.1. Aspecte teoretice
4.2. Aplicaţii
4.3. Teste grilă 

Capitolul 5 - Tabloul fluxurilor de trezorerie
5.1. Aspecte teoretice
5.2. Aplicaţii
5.3. Teste grilă  

Capitolul 6 - Tabloul variaţiilor capitalurilor proprii
6.1. Aspecte teoretice
6.2. Aplicaţii
6.3. Teste grilă 

Capitolul 7 - Politici contabile şi note explicative
7.1. Aspecte teoretice
7.2. Aplicaţii
7.3. Teste grilă 

Capitolul 8 - Conversia situaţiilor financiare exprimate în monedă străină
8.1. Aspecte teoretice
8.2. Aplicaţii
8.3. Teste grilă 

Capitolul 9 - Retratarea situaţiilor financiare în condiţiile unei economii (hiper)inflaţioniste
9.1. Aspecte teoretice
9.2. Aplicaţii
9.3. Teste grilă 

Capitolul 10 - Axiomatizarea contabilităţii financiare (postulate şi principii contabile)
10.1. Aspecte teoretice
10.2. Aplicaţii practice
10.3. Teste grilă 

Capitolul 11 - Evaluare finală
11.1. Test grilă de evaluare finală
11.2. Răspunsuri la testele grilă 

Bibliografie