Resursele umane in Romania - Mobilitatea teritoriala
Prof.univ.dr.Daniela Luminita CONSTANTIN; Prof.univ.dr.Cornelia PARLOG;Prof.univ.dr.Eugenia LILEA


Cuprinsul cărții:

Cuvant inainte

Capitolul 1 Resursele umane si fenomenul mobilitatii
1.1 Populatia, resursele umane si forta de munca
1.2 Mobilitatea si formele de manifestare
1.2.1. Definitia mobilitatii
1.2.2. Formele mobilitatii populatiei si fortei de munca
1.3 Functiile mobilitatii
1.4 Factorii si costul mobilitatii

Capitolul 2 Tendinte inregistrate in evolutia fenomenului mobilitatii in Romania si in alte tari
2.1 Conjunctura economica
2.2 Evolutia ocuparii si somajului
2.2.1 Evolutia populatiei ocupate si a structurii acesteia
2.2.2 Dimensiunile si evolutia somajului
2.2.3 Structuri ale somajului
2.3 Diferente regionale privind resursele de munca si utilizarea lor
2.4 Evolutia fenomenului mobilitatii populatiei si fortei de munca in Romania
2.5 Fluxuri migratorii interregionale
2.6 Experiente pe plan international in analiza in fenomenului mobilitatii

Capitolul 3 Aspecte ale culegerii si pregatirii datelor pentru cercetarea mobilitatii, in vederea prelucrarii lor automate
3.1 Precizari teoretice
3.2 Stabilirea informatiilor de intrare si a surselor de date
3.3 Organizarea datelor
3.3.1 Metode clasice de organizare a datelor
3.3.2 Metode mixte de organizare a datelor
3.3.3 Metode de exploatare a fisierelor de date
3.4 Baza de date
3.4.1 Prezentarea conceptului si aplicarea sa la cercetarea prezenta
3.4.2 Proiectarea situatiilor finale
3.4.3 Proiectarea intrarilor

Capitolul 4 Prelucrarea econometrica a datelor. Analiza tendintelor mobilitatii in Romania .
4.1 Modele teoretice ale mobilitatii
4.2 Aplicarea analizei dispersionale la studiul miscarii migratorii in Romania
4.3 Utilizarea balantei sah a migratiei pentru descompunerea soldului migratoriu pe regiuni
4.4 Cuantificarea fluxurilor migratorii cu ajutorul modelelor gravitationale
4.5 Estimari privind evolutia potentialului uman al Romaniei si distributia fluxurilor migratorii in perioada 2002 –2006. Implicatii economico-sociale in plan regional

Capitolul 5 Formularea politicilor in domeniul mobilitatii resurselor umane
5.1 Mobilitatea fortei de munca si dezvoltarea regionala
5.2 Politica regionala si politica ocuparii fortei de munca. Identificarea posibilitatilor de reactie fata de tendintele estimate in evolutia fluxurilor
5.2.1 Influenta strategiilor si politicilor regionale asupra fluxurilor migratorii
5.2.2 Directii de actiune privind mobilitatea, rezultate din Planul National de Actiune pentru Ocuparea fortei de munca
5.2.3 Programe speciale destinate stimularii activitatilor economice in zonele cu un nivel scazut
de dezvoltare
5.2.3.1 Programele speciale destinate stimularii activitatilor economice in zonele defavorizate
5.2.3.2 Programele privind incurajarea dezvoltarii sectorului IMM si impactul acestora asupra dezvoltarii locale
5.2.3.3 Programul PHARE
5.2.3.4 Programul SAPARD
5.2.3.5 Programul ISPA
5.3 Concluzii

Bibliografie

Anexe