Evaluari ale dezvoltarii durabile in Romania
Prof.univ.dr.Anca DACHIN (coord); Prof.univ.dr.Cornel TARHOACA; Conf.univ.dr.Zizi GOSCHIN; Prof.univ.dr.Catalin HUIDUMAC; Asist.univ.drd.Cosmin MARINESCU; Asist.univ.drd.Cosmin ROGOJANU


Cuprinsul cărții:

Cuvant inainte

Capitolul 1 - Dimensiuni ale dezvoltării durabile
1.1 Provocări majore ale dezvoltării
1.2 Direcţii de cercetare a dezvoltării durabile
1.2.1 Abordarea ecologică
1.2.2 Abordarea economică
1.2.3 Abordarea sociologică
1.3 Drepturile de proprietate şi calculul economic

Capitolul 2 - Principii şi metode de evaluare a caracterului durabil al dezvoltării din perspectiva abordării economice
2.1 Premise ale evaluării
2.1.1 Tipuri de capital
2.1.2 Substituţia între tipuri de capital
2.1.3 Dezvoltarea durabilă şi stocul de capital
2.2 Venitul în concepţia lui Hicks
2.2.1 Venitul hicksian şi deprecierea activelor 2.2.2 Venitul din exploatarea resurselor epuizabile
2.2.3 Venitul hicksian la nivel naţional
2.3 Măsurarea deprecierii economice a resurselor naturale
2.3.1 Metoda modificării valorii
2.3.2 Metoda El Serafy
2.3.3 Regula lui Hartwick
2.4 Economiile nete ajustate

Capitolul 3 - Estimarea deprecierii capitalului natural în România şi implicaţiile asupra PIB
3.1 Estimarea deprecierii economice a resurselor minerale în România
3.1.1 Probleme metodologice privind estimarea deprecierii resurselor minerale
3.1.2 Etape de calcul şi de analiză
3.1.3 Calculul economiilor ajustate
3.2 Metodologia de evaluare a resurselor forestiere

Capitolul 4 - Integrarea mediului în contabilitatea naţională
4.1 Probleme deschise ale contabilităţii naţionale
4.2 Ajustarea conturilor naţionale în favoarea mediului
4.3 Indicatorii de mediu şi contabilitatea mediului în viziunea Comisiei de Statistică a ONU
4.3.1 Controverse privind metodele de evaluare statistică
4.3.2 De la Sistemul Contabilităţii Naţionale (SCN) la Sistemul Integrat al Contabilităţii Economice şi de Mediu (SICEM)
4.3.3 Integrarea contabilităţii fizice şi monetare
4.3.4 Operaţionalizarea SICEM
4.3.5 Costurile deteriorării mediului natural
4.3.6 Posibile extinderi ale SICEM
4.3.7 Implementarea SICEM
4.4 Orientări şi experienţe ale Uniunii Europene
4.4.1 Principii aplicate în dezvoltarea conceptului de contabilitate “verde”
4.4.2 Direcţii de acţiune ale Comisiei Europene

Capitolul 5 - Principii de determinare a preţurilor resurselor naturale. Cazul apei brute
5.1 Sistemul de preţuri şi contabilitatea naţională
5.2 Determinarea preţului apei brute pe bazine hidrografice
5.2.1 Principiile generale ale determinării preţului apei brute
5.2.2 Probleme metodologice ale determinării preţului apei brute
5.2.3 Estimarea preţului apei brute pe bazine hidrografice
5.3 Determinarea preţului apei brute în România în bazinul hidrografic Someş-Tisa
5.3.1 Cererea de apă brută
5.3.2 Costul mediu incremental
5.3.3 Preţul apei brute
5.3.4 Viabilitatea financiară a estimărilor de preţ
5.3.5 Concluzii

Bibliografie