Comunicare didactica
Lect.univ.dr.Olga CIOBANU


Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA – CONCEPT, STRUCTURA, PARTICULARITATI, REPERE METODOLOGICE
1.1 Delimitari conceptuale; teorii clasice si moderne ale comunicarii
1.2 Nevoia de comunicare
1.3 Particularitati ale comunicarii umane; caracteristicile comunicarii didactice
1.4 Comunicarea profesor-scolar
1.5 Elementele structurale ale comunicarii didactice
1.6 Niveluri ale comunicarii didactice
1.7 Bariere în comunicare
Rezumat
Cuvinte cheie
Teme de reflectie si sarcini de munca independenta
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 2 FORME ALE COMUNICARII DIDACTICE SI COMPORTAMENTALE ADECVATE
2.1 Taxonomia formelor comunicarii
2.2 Comunicarea verbala si comportamentele verbale
2.3 Comunicarea paraverbala si comportamentele paraverbale
2.4 Comunicarea nonverbala si comportamentele nonverbale
2.5 Concluzii
Rezumat
Cuvinte cheie
Teme de reflectie si sarcini de munca independenta
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 3 RETROACTIUNI ALE COMUNICARII DIDACTICE
3.1 Delimitari conceptuale; specificitati ale feed-back-ului comunicational
3.2 Rolul si functiile feed-back-ului comunicational
3.3 Sensurile feed-back-urilor în actiunea didactica
3.4 Taxonomia feed-back-ului
3.5 Tehnici eficiente de feed-back comunicational
3.6 Feed-back-ul si relatia profesor-scolar
Rezumat
Cuvinte cheie
Teme de reflectie si sarcini de munca independenta
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 4 COMUNICAREA DIDACTICA ÎN SITUATII DE CONFLICT
4.1 Definitie, caracterizare generala, etapizare
4.2 Conditionari ale comunicarii didactice în situatii de conflict
4.3 Sursele conflictelor scolare; factori de escaladare si de diminuare a conflictelor scolare; abilitati de rezolvare a conflictelor scolare
4.4 Strategii de rezolvare a conflictelor scolare; atitudini si comportamente specifice
4.5 Ascultarea activa
Rezumat
Cuvinte cheie
Teme de reflectie si sarcini de munca independenta
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 5 COMUNICARE DIDACTICA SI NEGOCIERE
5.1 Conceptul de negociere – definitii, caracteristici, tipuri de interdependente
5.2 Factorul uman si negocierea
5.3 Principii de baza ale negocierii
5.4 Etapele negocierii
5.5 Tipuri fundamentale si tactici uzuale de negociere
Rezumat
Cuvinte cheie
Teme de reflectie si sarcini de munca independenta
Referinte bibliografice