Elemente de teoria si metodologia instruirii - prelegeri universitare
Lect.univ.dr.Olga CIOBANU


Cuprinsul crii:

PREFATA

CAPITOLUL 1 PROCESUL DE INVATAMANT
1.1 Definitie si elemente componente
1.2 Caracteristici generale
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 2 PREDAREA, INVATAREA, EVALUAREA
2.1 Predarea invatarea evaluarea
2.2 Teorii si modele ale predarii si invatarii, abordate din perspectiva pedagogica
2.3 Stiluri de predare
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 3 NORMATIVITATEA PEDAGOGICA, SISTEMUL PRINCIPIILOR DIDACTICE
3.1 Definitie, caracteristici, functii
3.2 Clasificarea principiilor didactice
3.3 Prezentarea principiilor didactice
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 4 SISTEME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT
4.1 Generalitati si delimitari conceptuale
4.2 Sisteme alternative de organizare a instruirii
4.3 Forme de organizare ale invatamantului pe clase de lectii tipuri si variante de lectii.
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 5 METODE DE INSTRUIRE SI MIJLOACE DE INVATAMANT
5.1 Definitie, caracteristici
5.2 Functiile si clasificarea metodelor de instruire
5.3 Prezentarea generala a principalelor metode de instruire
5.4 Metode active de predare invatare (completare)
5.5 Sistemul mijloacelor de invatamant
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 6 PRACTICAREA ACTIVITATII DIDACTICE
6.1 Delimitari conceptuale; definitii
6.2 Etapele proiectarii pedagogice a unei unitati de invatare
6.3 Structura proiectului didactic
6.4 Proiect didactic model
Referinte bibliografice