Sisteme informatice - Elemente fundamentale
Conf.univ.dr.Bogdan ONETE


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 SISTEMELE INFORMATICE IN ACTIVITATEA ECONOMICA

Capitolul 2 CONCEPTE ALE SISTEMELOR INFORMATICE
2.1 Conceptul de sistem
2.2 Clasificarea sistemelor
2.3 Componentele unui sistem informatic

Capitolul 3 TIPURI SI CATEGORII DE SISTEME INFORMATICE
3.1 Modalitati de structurare a sistemelor informatice
3.2 Categorii de sisteme informatice
3.3 Sistemele de prelucrare a tranzactiilor
3.4 Sistemele informatice de management
3.5 Sistemele pentru fundamentarea deciziei
3.6 Sisteme informatice pentru nivelul executiv
3.7 Sisteme informatice la nivel global
3.7.1 Organizatiile si tehnologia informatiei
3.8 Managementul sistemelor informatice la nivel global
3.9 Organizatiile globale si sistemele informatice

Capitolul 4 PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA DE SISTEME INFORMATICE
4.1 Investigarea sistemului
4.2 Analiza sistemului existent
4.3 Implementarea sistemului
4.4 Intretinerea sistemului

Capitolul 5 MODELAREA IN SISTEMELE INFORMATICE
5.1 Elaborarea si utilizarea modelelor in sistemele pentru fundamentarea deciziei
5.2 Modelul Cash-Flow
5.3 Modelul (analiza) What-if

Capitolul 6 INTELIGENTA ARTIFICIALA SI SISTEMELE EXPERT

Capitolul 7 TEHNOLOGII INTELIGENTE DE VARF
7.1 Retelele neuronale
7.2 Logica fuzzy
7.3 Algoritmii genetici
7.4 Agentii inteligenti
7.5 Agentii software ce utilizeaza – Internetul
7.6 Agenti pentru comertul electronic
7.7 Alti agenti inteligenti

Capitolul 8 HARDWARE PENTRU SISTEME INFORMATICE
8.1 Echipamente de intrare
8.2 Echipamentul de prelucrare
8.3 Echipamentul de iesire
8.4 Echipamentul de stocare a datelor

Capitolul 9 SOFTWARE PENTRU SISTEME INFORMATICE
9.1 Categorii de software
9.2 Procesoarele de texte
9.3 Programe de calcul tabelar
9.4 Software pentru baze de date
9.5 Alte tipuri de software
9.5.1 Programe utilitare
9.5.2 Limbaje de programare
9.5.3 Programe de prezentare, grafica si procesare de imagini
9.5.4 Programe DTP (de tehnoredactare si tiparire)
9.5.5 Pachete integrate
9.5.6 Proiectare asistata de calculator CAD
9.5.7 Programe DMS de gestionare documentelor si de birou PIM
9.5.8 Shareware si public domain

Capitolul 10 SISTEME INFORMATICE DE MARKETING

Capitolul 11 SISTEME INFORMATICE PENTRU TURISM

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA