Ghid pentru implementarea unui sistem de management al calitatii in cadrul ASE Bucuresti
Prof.univ.dr.Marieta OLARU; Asist.univ.dr.Carmen PAUNESCU


Cuprinsul cărții:

Introducere

1. ASPECTE GENERALE
1.1 Definitii si prescurtari
1.2 Documente de referinta

2. APLICAREA PRINCIPIILOR DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI CALITATII IN CADRUL ASE  BUCURESTI
2.1 Focalizare catre client
2.2 Leadership
2.3 Implicarea personalului
2.4 Abordare procesuala
2.5 Abordare sistemica
2.6 Imbunatatire continua
2.7 Argumentare cu date a deciziilor

3. ETAPELE IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CADRUL ASE BUCURESTI
3.1 Angajarea conducerii privind implementarea sistemului de management al calitatii
3.2 Definirea politicii  si a obiectivelor referitoare la calitate
3.2.1. Definirea politicii referitoare la calitate
3.2.2. Stabilirea obiectivelor referitoare la calitate
3.2.3. Elaborarea planurilor calitatii
3.3 Stabilirea responsabilitatilor si competentelor decizionale privind implementarea sistemului de management al calitatii
3.3.1. Tipul de structura organizatorica propus in domeniul calitatii
3.3.2. Documente de formalizare a structurii organizatorice in domeniul calitatii
3.3.3. Responsabilitati si competente decizionale la nivelul structurilor de conducere ale universitatii, referitoare sistemului de management al calitatii
3.3.4. Atributiile compartimentului de asigurare a calitatii
3.3.5. Atributiile coordonatorilor pentru asigurarea calitatii
3.3.6. Stabilirea unui sistem corespunzator de comunicare interna
3.4 Stabilirea structurii generale si a formei de prezentare a  documentatiei sistemului de management al calitatii
3.4.1. Structura generala si forma de prezentare a manualului calitatii
3.4.2. Structura generala si forma de prezentare a procedurilor sistemului de management al calitatii
3.4.3. Structura generala si forma de prezentare a procedurilor operationale
3.4.4. Inregistrarile referitoare la calitate
3.5 Elaborarea si administrarea documentelor sistemului de management al calitatii
3.5.1. Etapele elaborarii documentatiei sistemului de management al calitatii
3.5.2. Procedura de elaborare, aprobare si administrare a documentelor
3.5.3. Elemente de tehnoredactare a documentelor
3.5.4. Codificarea documentelor
3.5.5. Revizia documentelor
3.5.6. Responsabilitati privind elaborarea, aprobarea si revizia documentelor
3.5.7. Responsabilitati privind inregistrarile referitoare la calitate
3.5.8. Tinerea sub control a documentelor sistemului de management al calitatii
3.5.9. Tinerea sub control a inregistrarilor referitoare la calitate
3.6 Managementul resurselor universitatii in vederea implementarii si imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii
3.6.1. Desemnarea personalului cu responsabilitati privind  sistemul de management al calitatii
3.6.2. Instruire, constientizare si competente referitoare la sistemul de management al calitatii
3.6.3. Asigurarea celorlalte resurse necesare pentru implementarea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii
3.6.4. Asigurarea unui mediul de lucru adecvat
3.7 Managementul proceselor universitatii in vederea implemetarii sistemului de management al calitatii
3.7.1. Planificarea proceselor universitatii
3.7.2. Tinerea sub control a proceselor  in relatia cu clientii externi si interni
3.7.3. Proiectarea si dezvoltarea planurilor de invatamânt
3.7.4. Tinerea sub control a procesului didactic 
3.8 Evaluarea, analiza si imbunatatirea continua a rezultatelor
3.8.1. Evaluarea satisfactiei clientilor externi si interni. 
3.8.2. Auditul intern al sistemului de management al calitatii
3.8.3. Analiza sistemului de management al calitatii efectuata de conducere

Anexe   
1.       Analiza sistemului de management al calitatii efectuata de conducere
2.      Evaluarea satisfactiei clientilor
3.      Tinerea sub control a documentelor sistemului de management al calitatii  
4.      Actiuni corective si preventive
5.      Auditurile interne ale calitatii 
 
Bibliografie