Economia industriilor si serviciilor rurale
Prof.univ.dr.Toader MOGA, Lect.univ.dr.Carmen Valentina RADULESCU


Cuprinsul cărții:

1. DEZVOLTAREA COMPLEXA A SPATIULUI RURAL
1.1. Descrierea generala a spatiului rural
1.2. Dezvoltarea rurala durabila
1.3. Politica de dezvoltare rurala
1.4. Strategia de dezvoltare a spatiului rural

2. CALITATEA MEDIULUI IN SPATIUL RURAL
2.1. Caracterizarea generala a mediului in spatiul rural
2.2. Surse de poluare in spatiul rural
2.3. Modalitati de reducere a impactului asupra mediului in spatiul rural

3. CONCEPTUL SI CONTINUTUL SISTEMULUI INDUSTRIAL
3.1. Principalele componente ale sistemului industrial
3.2. Tipologia subsistemelor industriale
3.3. Factorii care schimba raporturile dintre subsistemele industriale
3.4. Particularitatile industriei fata de alte ramuri ale productiei materiale
3.5. Functiile industriei rurale si a serviciilor

4. CAPITALUL – FACTOR DE PRODUCTIE IN UNITATILE INDUSTRIEI SI SERVICIILOR RURALE
4.1. Capitalul fix : concept, clasificare, structura de ramura
4.2. Amortizarea capitalului fix in unitatile industriei si serviciilor rurale
4.3. Optimizarea duratei de functionare a capitalului fix
4.4. Utilajul de productie : clasificare si amplasare
4.4.1. Amplasarea utilajelor
4.4.2. Calculul necesarului de utilaje si alegerea economica a acestora
4.5. Suprafetele de productie: clasificare si cai de folosire rationala
4.6. Folosirea capitalului fix in unitatile industriei si serviciilor rurale
4.7. Eficienta economica a folosirii capitalului fix

5. PRODUCTIA BUNURILOR MATERIALE IN UNITATILE INDUSTRIEI RURALE
5.1. Conceptul de proces de productie si de munca
5.2. Productia, procesele si tipurile de productie
5.3. Pregatirea si urmarirea productiei
5.4. Pregatirea tehnologica a productiei
5.5. Posibilitati de apreciere a variantelor tehnologice
5.6. Procesul de diversificare a productiei in industria rurala
5.7. Eficienta economica a noilor sortimente de produse
5.8. Calitatea produselor si a productiei
5.8.1. Conceptul de calitate a produselor si productiei
5.8.2. Caracteristicile de calitate a produselor
5.9. Efectele economice ale cresterii calitatii produselor si implicatiile acesteia
5.10. Principalii indicatori de evaluare a calitatii produselor

6. RESURSELE UMANE IN SPATIUL RURAL
6.1. Rolul resurselor umane in agricultura si in mediul rural
6.2. Asigurarea cu forta de munca a unitatilor industriei rurale si a serviciilor
6.3. Folosirea completa a fortei de munca in unitatile industriei rurale si serviciilor
6.4. Productivitatea muncii si caile de crestere a acesteia

7. INVESTITIILE IN INDUSTRIE SI IN SERVICIILE DIN SPATIUL RURAL
7.1. Conceptul si factorii de crestere a eficientei economice a investitiilor
7.2. Criterii de clasificare a indicatorilor ce reflecta eficienta economica a investitiilor
7.3. Indicatorii cu caracter general ai eficientei economice a investitiilor
7.4. Indicatorii de baza ai eficientei economice a investitiilor
7.5. Proiectarea amplasarii obiectivelor de industrie rurala si servicii
7.6. Metode si criterii de amplasare a noilor obiective din industria rurala
7.7. Delimitarea zonei de aprovizionare a noilor obiective de industrie rurala
7.8. Tipologia proiectelor si criterii de alegere a investitiilor
7.9. Modernizarea potentialului productiv din industria si serviciile rurale
7.9.1. Conceptul de dezvoltare, modernizare si reutilare
7.9.2. Eficienta economica a investitiilor privind modernizarea potentialului productiv in industria rurala
7.10. Dezvoltarea potentialului agroturistic
7.10.1. Indicatorii de fundamentare a investitiei in agroturism
7.10.2. Indicatorii de eficienta ai investitiilor din agroturism

8. SERVICIILE IN INDUSTRIA RURALA SI IN AGRICULTURA
8.1. Conceptul si particularitatile serviciilor
8.2. Clasificarea activitatilor de prestari servicii
8.3. Infrastructura fizica si sociala din mediul rural
8.4. Marketingul serviciilor in mediul rural

BIBLIOGRAFIE