Modele matematice in economie. Teorie si aplicatii
Conf.univ.dr.Dragomira BAZ; Lect.univ.dr.Sorin Dragos BAZ


CUVANT INAINTE


Cuprinsul cărții:
Capitolul I   TEORIA GRAFURILOR
1. Notiuni generale
2. Matrici asociate unui graf
3. Drumuri hamiltonien
3.1. Cazul grafurilor fara circuite
3.2. Cazul grafurilor cu circuite
4. Drum de valoare optima
5. Drumul critic
6. Arbori
7. Probleme

Capitolul II   COMPLEMENTE DE ALGEBRA LINIARA
1. Spatii liniare
2. Dependenta si independenta liniara a vectorilor
3. Baza unui spatiu liniar
4. Spatiul liniar ( R n , R)
5. Metoda eliminarii a lui Gauss-Jordan
6. Functionale liniare
7. Multimi convexe
8. Probleme

Capitolul III    PROGRAMARE LINIARA
1. Introducere
2. Solutiile problemelor de programare liniara
3. Principiile metodei simplex
4. Algoritmul simplex
5. Observatii la aplicarea algoritmului simplex
6. Dualitatea in programarea liniara
7. Legatura dintre solutiile problemelor duale
8. Problema transporturilor
8.1. Forma generala
8.2. Solutii posibile de baza initiale
8.3. Metoda potentialelor
8.4. Observatii la aplicarea metodei potentialelor
9. Probleme

Capitolul IV   TEORIA JOCURILOR
1. Notiuni generale
2. Jocuri matriceale
2.1. Jocuri cu punct sa
2.2. Jocuri fara punct sa
2.3. Rezolvarea jocurilor matriceale
2.3.a Jocuri 2 x 2
2.3.b Jocuri 2 x n si m x 2
2.3.c Rezolvarea jocurilor matriceale prin programarea liniara
3. Jocuri contra naturii
4. Jocuri de doua persoane cu suma arbitrara (bimatriceale)
4.1. Jocuri cu suma arbitrara necooperative
4.2. Jocuri bimatriceale cooperative
5. Jocuri de n persoane. Valoarea Shapley
6. Probleme

BIBLIOGRAFIE