Dezvoltarea durabila si implicatiile economico-financiare ale organizarii exploatatiilor agricole
Lect.univ.dr.Carmen Valentina RADULESCU


Cuprinsul crii:

CAPITOLUL I
Dezvoltarea durabila a agriculturii si a exploatatiilor agricole - delimitari conceptuale si metodologice
1.1 Relatia dintre agricultura si mediu
1.2 Conceptul de dezvoltare durabila in agricultura
1.3 Conceptul de dezvoltare durabila a exploatatiilor agricole
1.4 Coordonate privind organizarea pe baze stiintifice a exploatatiilor agricole in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile
1.4.1 Managementul de performanta factoral dezvoltarii durabile a exploatatiilor agricole
1.4.2 Resursele umane, funciare, tehnico-materiale si financiare necesare asigurarii unei dezvoltari durabile a exploatatiilor agricole
1.4.3 Repere esentiale privind efectele economice, sociale si ecologice ale organizarii exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile
1.5 Sistemul de indicatori utilizati in planificarea, evidenta si analiza dezvoltarii durabile a exploatatiilor agricole
1.5.1 Masurarea dezvoltarii durabile sistemul de indicatori
1.5.2 Sistemul de indicatori utilizati in planificarea exploatatiilor agricole
1.5.3 Sistemul de indicatori utilizati in evidenta si analiza exploatatiilor agricole durabile

CAPITOLUL II
Studiu comparativ privind agricultura si organizarea exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile in U.E. si in Romania
2.1 Agricultura si organizarea exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile in U.E.
2.2 Legislatia si organizatiile la nivelul U.E. in agricultura biologica si ecologica baza a practicarii agriculturii durabile
2.3 Agricultura si organizarea exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile in Romania
2.4 Legislatia si organizatiile la nivelul Romaniei in agricultura biologica si ecologica baza a practicarii agriculturii durabile
2.5 Analiza comparativa a realitatilor din agricultura U.E. si Romaniei

CAPITOLUL III
Strategia agriculturii si a exploatatiilor agricole/durabile
3.1 Strategia agriculturii durabile si de dezvoltare a mediului rural pe termen lung, ca baza a organizarii unor exploatatii agricole durabile
3.2 Strategii de organizare a exploatatiilor agricole din Romania pe baza unei dezvoltari durabile
3.2.1 Strategia de organizare a exploatatiilor agricole bio-ecologice durabile din Romania
3.2.2 Strategia de organizare a exploatatiilor agricole conventional-durabile din Romania
3.3 Analiza comparativa privind eficienta economica a produselor conventionale si a celor bio-ecologice

CAPITOLUL IV
Modele de analiza diagnostic privind organizarea exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile
4.1 Dezvoltarea durabila modele conceptuale esentiale pentru realizarea unor exploatatii agricole durabile
4.2 Calitatea productiei agricole si efectele acesteia asupra rezultatelor economico-financiare in exploatatiile agricole durabile
4.3 Modele de analiza diagnostic privind efectele economice ale organizarii exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile
4.3.1 Modele de analiza diagnostic privind productia obtinuta in exploatatiile agricole
4.4 Modele de analiza diagnostic privind efectele financiare ale organizarii exploatatiilor agricole pe baza unei dezvoltari durabile
4.4.1 Modele de analiza diagnostic privind profitul obtinut in exploatatiile agricole

CAPITOLUL V
Studiu de caz privind implicatiile economico-financiare ale organizarii S.C. Agrozootehnica S.A. pe baza unei dezvoltari durabile
5.1 Prezentarea generala a S.C. Agrozootehnica S.A.
5.2 Studierea dimensiunii optime a S.C. Agrozootehnica S.A. cu ajutorul metodelor statistico - matematice
5.3 Organizarea pe baze stiintifice a utilizarii resurselor necesare la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.3.1 Organizarea resurselor funciare la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.3.2 Organizarea resurselor tehnico-materiale la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.3.3 Organizarea resurselor umane la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.4 Analiza efectelor economico-financiare ale organizarii pe baza unei dezvoltari durabile
5.4.1 Evolutia veniturilor la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.4.2 Evolutia cheltuielilor la S.C. Agrozootehnica S.A.
5.4.3 Analiza rezultatelor economico-financiare ale activitatii S.C. Agrozootehnica S.A.
5.4.3.1 Analiza rentabilitatii
5.4.3.2 Analiza patrimoniala
5.4.4 Puncte tari si slabe ale diagnosticului
5.4.5 Alte metode de diagnostic global a S.C. Agrozootehnica S.A. si propuneri pentru dezvoltarea durabila a acesteia
5.4.5.1 Diagnosticul global al S.C. Agrozootehnica S.A.cu ajutorul modelului SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitati si riscuri)
5.4.5.2 Diagnosticul global al S.C. Agrozootehnica S.A. cu ajutorul modelului Rolland-Berger

BIBLIOGRAFIE