Politici si strategii financiare de protectia mediului
Lect.univ.dr. Mariana VUTA


Cuprinsul cărții:

Introducere

Capitolul 1 Dezvoltarea durabila: concept, caracteristici si rolul acesteia in cadrul economiei mondiale
1.1 Conceptul de dezvoltare durabila
1.2 Poluarea transfrontaliera si poluarea globala
1.2.1 Externalitati internationale
1.2.2 Principiile economice ale poluarii transfrontaliere
1.2.2.1 Principiul poluator-platitor
1.2.2.2 Alte principii economice

Capitolul 2 Reglementarile directe – instrumente economice pentru protectia mediului
2.1 Efectele activitatii economice asupra mediului
2.2 Obstacole privind utilizarea instrumentelor economice
2.2.1 Problema drepturilor de proprietate
2.2.2 Tipologia interventiilor puterii publice
2.3 Reglementarile directe - instrumente economice pentru protectia mediului
2.3.1 Caracteristici generale ale instrumentelor economice
2.3.2 Prezentarea reglementarilor directe

Capitolul 3 Alte instrumente economice
3.1 Certificatele de emisie
3.2 Sistemele de consignatie si de responsabilitati
3.3 Subventiile si ajutoarele financiare

Capitolul 4 Taxele de mediu – instrumente financiare pentru protectia mediului
4.1 Caracteristicile taxelor de mediu
4.1.1 Taxele pigouviene
4.1.2 Taxele financiare
4.2 Forme ale taxelor si redeventelor de mediu
4.2.1 Redevente de deversare
4.2.2 Redevente asupra zgomotului
4.2.3 Redevente pe produs

Capitolul 5 Politica de mediu in Romania
5.1 Strategia dezvoltarii durabile in Romania
5.1.1 Caracteristici generale: principii si indicatori ai dezvoltarii durabile
5.1.2 Cheltuieli efectuate pentru protectia mediului in Romania
5.2 Organisme cu atributii in domeniul protectiei mediului
5.3 Caracteristici ale politicii de mediu
5.3.1 Politica de mediu in domeniul atmosferei
5.3.2 Politica de mediu in domeniul apelor
5.3.3 Politica de mediu in domeniul deseurilor

Capitolul 6 Politica de investitii de mediu in Romania
6.1 Investitii in domeniul protectiei mediului in Romania
6.1.1 Caracteristici generale privind investitiile de mediu
6.1.2 Investitii realizate in cadrul unor acorduri de imprumuturi externe
6.1.2.1 Proiecte FDSCE
6.1.2.2 Proiecte BERD si BEI
6.1.2.3 Alte finantari externe
6.1.3 Investitii de mediu realizate de agentii economici si administratiile publice
6.2 Realizari in activitatea de armonizare a acquis-ului de mediu
6.2.1 Reforma cadrului juridic a politicilor de mediu
6.2.2 Fondul de mediu in Romania - instrument economic de protectie a mediului
6.2.2.1 Caracteristici generale
6.2.2.2 Obiective finantabile din fondul de mediu
6.3. Proiecte si programe internationale pentru protectia mediului
6.3.1 PHARE
6.3.2 SPA
6.3.2.1. Studiu de caz privind realizarea unui proiect de administrare deseuri cu fonduri ISPA
6.3.3 Proiecte comunitare –LIFE natura si LIFE mediu

Bibliografie