Finante. Editia a II-a
Prof.univ.dr.Radu STROE; Lect.univ.drd.Dan ARMEANU


CUVANT INAINTE


Cuprinsul cărții:

1
PROCESE SI FLUXURI FINANCIARE
1.1 Relatii financiare
1.2 Finantele publice
1.3 Finantele private
1.4 Relatii de credit
1.5 Relatii de asigurari si reasigurari
1.6 Finante publice – Finante private: asemanari si deosebiri
1.7 Echilibrul financiar
1.8 Politica financiara
1.9 Parghia financiar-monetara in politicile guvernamentale interventioniste
1.10 Structura financiara a firmei

2
SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE
2.1 Clasificarea cheltuielilor publice
2.1.1 Structura cheltuielilor bugetare in Romania
2.2 Analiza structurala si dinamica a cheltuielilor publice
2.3 Caracteristicile principalelor cheltuieli publice
2.3.1 Cheltuieli publice pentru actiuni social-culturale
2.3.1.1 Cheltuieli publice pentru invatamant
2.3.1.2 Cheltuieli publice pentru sanatate
2.3.1.3 Cheltuieli publice pentru cultura
2.3.2 Cheltuieli publice pentru actiuni economice
2.3.3 Cheltuieli pentru servicii publice generale, aparare, ordine public
si siguranta nationala
2.3.4 Cheltuielile publice privind asigurarile sociale
2.3.4.1 Asigurarile sociale de stat
2.3.4.2 Asigurarile sociale pentru sanatate
2.4 Aplicatii rezolvate
2.5 Aplicatii propuse

3
SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE
3.1 Impunerea fiscala si principiile ei
3.1.1 Caracteristicile, rolul si dimensiunea impunerii fiscale
3.1.2 Elementele impozitului
3.1.3 Principiile impunerii fiscale
3.1.3.1 Principiile de echitate fiscala
3.1.3.2 Principii de politica financiara
3.1.3.3 Alte grupe de principii
3.1.4 Asezarea impozitelor
3.2 Impozitele directe
3.2.1 Impozitele pe venit
3.2.1.1 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
3.2.1.2 Impozitul pe veniturile persoanelor juridice
3.2.2 Impozitele pe avere
3.2.2.1 Impozitele pe averea propriu-zisa
3.2.2.2 Impozitele pe circulatia averii
3.2.2.3 Impozitul pe sporul de avere
3.2.3 Dubla impunere juridica internationala
3.3 Impozitele indirecte
3.3.1 Taxele de consum
3.3.2 Taxele vamale
3.3.3 Taxele generale
3.4 Aplicatii rezolvate

4
CREDITUL PUBLIC SI DATORIA PUBLICA
4.1 Mecanismul formarii si caracteristicile creditului public
4.2 Elementele tehnice ale imprumutului de stat
4.3 Operatiuni specifice imprumuturilor de stat
4.4 Datoria publica
4.5 Aplicatii rezolvate
4.6 Aplicatii propuse

5
BUGETUL DE STAT
5.1 Bugetul ca instrument financiar
5.2 Principii bugetare
5.2.1 Universalitatea bugetului
5.2.2 Unitatea bugetului
5.2.3 Neafectarea veniturilor
5.2.4 Anualitatea bugetului
5.2.5 Echilibrul bugetar
5.2.6 Specializarea bugetara
5.2.7 Publicitatea bugetului
5.3 Metode de dimensionare a componentelor bugetului
5.4 Procesul bugetar
5.4.1 Elaborarea proiectului de buget
5.4.2 Aprobarea bugetului
5.4.3 Executia bugetului
5.4.4 Controlul executiei bugetului
5.5 Structura bugetului de stat al Romaniei

6
PIETE FINANCIARE
6.1 Bursa de valori: concept, functii, rol, organizare si functionare
6.2 Valorile mobiliare tranzactionate la bursa
6.2.1 Actiuni: emitere, tipuri, indicatori de performanta
6.2.1.1 Aplicatii rezolvate
6.2.1.2 Aplicatii propuse
6.2.2 Obligatiuni
6.3 Operatiuni de bursa
6.3.1 Operatiuni cu prima
6.3.2 Optiuni
6.3.3 Aplicatii rezolvate
6.3.4 Aplicatii propuse
6.4 Indici bursieri

7
FINANTAREA INVESTITIILOR SI A ACTIVELOR CIRCULANTE
7.1 Politica de investitii
7.2 Evaluarea rentabilitatii investitiilor
7.3 Criterii de alegere a variantelor de investitie
7.3.1 Aplicatii propuse
7.4 Resursele de finantare a investitiei
7.5 Amortizarea: continut, metode, norme
7.6 Activele circulante: continut, determinarea necesarului si a nevoii de finantare
7.7 Surse de finantare a activelor circulante

8
SISTEMUL BANCAR
8.1 Componentele sistemului bancar si functiile sale
8.2 Operatiunile pasive ale bancilor comerciale
8.2.1 Depozitele
8.2.2 Rescontul
8.2.3 Capitalul propriu
8.3 Operatiunile active ale bancilor comerciale
8.3.1 Scontarea
8.3.2 Pensiunea
8.3.3 Împrumutul cu gaj in efecte
8.3.4 Avansurile in cont
8.3.5 Creditele specializate
8.4 Aprecierea calitatii activitatii bancare
8.5 Aprecierea calitatii activitatii financiare a agentilor economici nefinanciari
8.6 Aplicatii rezolvate
8.7 Aplicatii propuse

9
MONEDA, CREDIT SI ECHILIBRU MONETAR
9.1 Moneda si sistemul monetar
9.2 Masa monetara
9.3 Creditul
9.3.1 Riscurile creditului
9.3.2 Garantarea creditului
9.3.3 Sfere de creditare
9.3.4 Instrumente de credit
9.4 Modelarea echilibrului monetar
9.5 Aplicatii rezolvate
9.6 Aplicatii propuse

Bibliografie