Comunicare interumana. Comunicare in afaceri. Negociere
Conf.univ.dr. Adriana CHIRIACESCU


Cuvant inainte


Cuprinsul cărții:

PARTEA I - CONSIDERATII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA INTERUMANA

1. CONCEPTE SI CARACTERISTICI ALE COMUNICARII
1.1 Comentariu la definirea comunicarii
1.2 Sistemul de comunicare: structura, etape, relatii interprocesuale
1.3 Caracteristici ale comunicarii
1.4 Functiile comunicarii
1.5 Conditiile unei comunicari optime
1.6 Relatia gandire - limbaj, coordonata a comunicarii. Codul
1.7 Rolul contextului in comunicare - definirea contextului, functii, niveluri contextuale, adaptarea la context, contextul social

2. EVOLUTIA PREOCUPARILOR SI CONCEPTELOR IN DOMENIUL COMUNICARII INTER-UMANE
2.1 Scurta schita istorica - principalele perioade de evolutie
2.2 Abordari contemporane privind comunicarea

3. TIPURI DE COMUNICARE
3.1 Comunicarea intrapersonala
3.2 Comunicarea interpersonala
3.3 Comunicarea in grup 
3.4 Comunicarea la distanta

4. COMUNICARE SI LIMBAJE
4.1 Forme de limbaj
4.2 Limbaj verbal - limbaj nonverbal in comunicarea interumana
4.3 Limbajul verbal
4.4 Limbajul non-verbal

5. PERTURBATII ALE PROCESULUI DE COMUNICARE. "NECUNOSCUTE" ALE COMUNICARII
5.1 Blocaje si bariere ale procesului de comunicare. Posibile cai de reducere ale acestora
5.2 "Necunoscute" ale comunicarii;  ipoteze si cauze, probleme deschise

6. COMUNICAREA - MIJLOC SI OBIECTIV AL FORMARII IN PROCESUL INSTRUIRII SCOLARE/PROFESIONALE

BIBLIOGRAFIE, PARTEA I

PARTEA II - SPECIFICITATEA COMUNICARII IN PROCESUL DE NEGOCIERE

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND COMUNICAREA INTER-PERSONALA
1.1 Relatia comunicare inter-personala - interactiune sociala
1.2 Nivelurile comunicarii (Modelul "ferestrei lui Johari")
1.3 Modele de comunicare interpersonala

2. ABORDAREA PROCESULUI DE NEGOCIERE DIN PERSPECTIVA COMUNICARII INTERPERSONALE
2.1 Definirea negocierii; elemente componente
2.2 Tipuri de negociere; caracteristicile acestora
2.3 Negocierile de afaceri; caracteristici ale acestora din perspectiva comunicarii
2.4 Negocieri intre parteneri interni - negocieri internationale; caracteristici
2.5 Rolul factorului uman pentru modul de comunicare in procesul de negociere (prezumtii, motivatii)

3. ASPECTE SPECIFICE ALE CONTEXTULUI COMUNICARII IN PROCESUL DE NEGOCIERE
3.1  Nivelurile contextuale ale comunicarii
3.2  Variabile contextuale ale comunicarii in procesul negocierii
3.3  Impactul contextului global (socio-cultural etc.) asupra comunicarii in cadrul procesului de negociere

4. CARACTERUL INTERACTIV AL COMUNICARII IN PROCESUL DE NEGOCIERE. BARIERE POSIBILE  SI DEPASIREA ACESTORA
4.1  Stimul, atentie/constientizare, stimulare
4.2  Codarea
4.3  Decodarea
4.4  Filtrare/Procesare
4.5  Perceperea interpersonala (Adaptarea modelului "Fereastra lui Johari")
4.6  Finalizarea interactiunii
4.7  Feed-back-ul
4.8  Evaluarea intentiilor partenerului in procesul de negociere
4.9  Scopurile comunicarii manifestate in procesul de negociere
4.10  Comunicarea interculturala in negocierea internationala. Perturbatii interculturale; cai de depasire ale acestora

5. ROLUL SI IMPORTANTA MESAJELOR NON-VERBALE IN COMUNICARE, IN CADRUL PROCESULUI DENEGOCIERE
5.1  Functiile comunicarii non-verbale manifestate in negociere
5.2  Modalitati de comunicare non-verbala in cadrul procesului de negociere. Decodarea si utilizarea acestora
5.3  Valoarea capacitatii de ascultare in procesul de negociere
5.4  Diferente culturale reflectate in limbajul non-verbal

6. ABORDAREA STRATEGIILOR, TEHNICILOR SI TACTICILOR DE NEGOCIERE DIN PERSPECTIVA COMUNICARII
6.1  Abordarea strategica a actului de comunicare in negociere
6.2  Tehnicile utilizate in procesul negocierii
6.3  Tactici verbale si non-verbale in negociere

7.  STILURI DE COMUNICARE MANIFESTATE IN PROCESUL NEGOCIERII
7.1  Categorii de stiluri
7.2  Stilul personal in negociere
7.3  Diferentele culturale reflectate in stilul de negociere

8.  REALIZAREA CLIMATULUI FAVORABIL UNEI NEGOCIERI COOPERANTE PRIN COMUNICARE
8.1  Caracteristicile unei negocieri cooperante
8.2  Climatul comunicarii in cadrul negocierii cooperante
8.3  Realizarea climatului de cooperare prin tehnici de comunicare

BIBLIOGRAFIE, PARTEA II