Economia mediului. Teorie si practica
Asist.univ.drd. Carmen TRICA


Cuprinsul crii:

Lucrarea aplicativa nr. 1
Determinarea nivelului optim al activitatilor economico-sociale in contextul externalitatilor de mediu
Cazul 1.1 Externalitati de mediu pozitive
Cazul 1.2 Externalitati de mediu negative
Exemplu de calcul
Drepturile de proprietate si costurile de tranzactie
Concluzie
Exemple de grile privind Studiul de caz nr. 1 si Lucrarea aplicativa nr.1

Lucrarea aplicativa nr. 2
Fundamentarea deciziei de conservare a capitalului natural
2.1 Identificarea si descrierea problemei
2.2 Stabilirea obiectivelor si a scenariilor
2.3 Alegerea metodelor de fundamentare a deciziei
2.4 Solutionarea problemei
Exemple de grile

Lucrarea aplicativa nr. 3
Fundamentarea deciziei de substituire a unor inputuri
3.1 Conditii de utilizare a unor substante cu efecte negative asupra mediului
3.2 Efectele utilizarii unor substante asupra capitalului natural
3.3 Cadrul legislativ cu privire la combaterea si utilizarea bromurii de metil
Protocolul de la Montreal: decizii, declaratii si rezolutii referitoare la bromura de metil
Articolul 6: Evaluari si revizuiri ale masurilor de combatere
Comitetul de evaluare tehnologica si economica
Planificarea combaterii bromurii de metil (1997)
Cazuri extreme de utilizare a bromurii de metil
Finantarea proiectelor si programelor de combatere a utilizarii bromurii de metil. Fondul Multilateral
Alinierea Romaniei la prevederile conventiilor internationale privind diminuarea stratului de ozon
3.4 Posibilitati de substituire a substantelor cu efecte negative asupra capitalului natural
Alternative non-chimice Rotatia culturilor si scoaterea temporara din circuitul agricol
Amendarea solului cu compusi organici
Biofumigatia
Combaterea biologica
Solarizarea
Folosirea aburului
Alternative chimice
Adoptarea unui plan national de actiune pentru scoaterea din uz a bromurii de metil
3.5 Analiza cost-beneficiu
3.5.1 Aplicarea sistemelor MID la cultura de capsuni din Uruguay
3.5.2 Aplicarea sistemelor MID la cultura de tomate, in Maroc
Aplicarea sistemelor MID la cultura florilor ornamentale, in Columbia
Solarizarea. Exemplificarea beneficiilor tehnologice alternative pe studii de caz
3.6 Utilizarea solarizarii la culturile de legume, in Israel
Folosirea substratului sterilizat de pamant pentru rasadurile de rosii, in Brazilia. Studiu de caz
Inlocuirea bromurii de metal cu amendamente pentru sol la cultivarea pepenilor, in Mexic. Studiu de caz
Concluzii
Exemple de grile privind Lucrarea aplicativa nr. 2 si Lucrarea aplicativa nr. 3

Lucrarea aplicativa nr. 4
Dimensiunea temporala a investitiilor pentru conservarea capitalului natural

Lucrarea aplicativa nr. 5
Analiza comparativa a instrumentelor pentru protectia mediului

Lucrarea aplicativa nr. 6
Studiu de oportunitate privind utilizarea instrumentelor pentru protectia mediului pe exemplul impozitului pe combustibilul pentru incalzire
6.1 Impactul consumului de combustibil asupra mediului inconjurator. Efectul de sera
6.2 Analiza cost-beneficiu

Bibliografie

Cuprinsul studiilor de caz:

Studiul de caz nr. 1
Implicatiile economico-sociale ale poluarii cu SO2 intr-o regiune din E.C.E.

Studiul de caz nr. 2
Finantarea proiectelor de mediu
A. Necesitatea investitiilor pentru protectia mediului
B. Mecanisme de finantare
C. Studiu de caz: Reabilitarea unui sistem de termoficare
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV