Ghid de realizare a strategiei
Lector univ.dr.Ion POPA


Cuvant inainte


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI LA S.C. RIVALITATEA S.A .
1.1 Fundamentele metodologice ale elaborării strategiei la S.C. RIVALITATEA S.A
1.1.1 Analiza diagnostic
1.1.1.1 Prezentarea S.C. RIVALITATEA S.A.
1.1.1.2 Diagnosticarea de ansamblu a S.C. RIVALITATEA S.A
1.1.1.3 Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte 
1.1.1.4 Evidenţierea cauzală a principalelor puncte slabe
1.1.1.5 Formularea recomandărilor
1.1.2 Analiza mediului concurenţial
1.1.2.1 Mediul ambiant al S.C. RIVALITATEA S.A.
1.1.2.2 Forţele competitive în cadrul industriei
1.1.2.3 Principalele oportunităţi şi ameninţări
1.1.3 Piaţa
1.1.4 Realizarea de studii ecologice
1.1.5 Consultarea strategiei raţionale economice şi a strategiilor de ramură
1.2 Premisele elaborării strategiei

Capitolul 2
ELABORAREA STRATEGIEI LA S.C. RIVALITATEA S.A.
2.1 Prezentarea componentelor strategiei
2.1.1 Misiunea organizaţiei
2.1.2 Obiective strategice
2.1.3 Opţiuni strategice
2.1.4 Resurse
2.1.5 Termene
2.1.6 Avantaje competitive şi modalităţi de obţinere
2.2 Configuraţia de ansamblu a strategiei globale
2.3 Elaborarea strategiilor parţiale

Capitolul 3
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI LA S.C. RIVALITATEA S.A.
3.1 Pregătirea implementării
3.1.1 Pregătirea climatului de muncă
3.1.2 Asigurarea premiselor materiale, umane, financiare, informaţionale etc., necesare operaţionalizării strategiei
3.2 Formularea programului de activitate necesar implementării

Capitolul 4
EVALUAREA PERFORMANŢELOR STRATEGIEI
4.1 Controlul strategic şi criteriile de evaluare la S.C. RIVALITATEA S.A.
4.2 Folosirea tabloului de bord în controlul şi evaluarea strategiei la S.C. RIVALITATEA S.A.

ANEXE

BIBLIOGRAFIE