Medii de programare pentru gestiunea bazelor de date Access
Prof.univ.dr. Traian SURCEL, Prof.univ.dr. Radu MARSANU, Preparator Razvan BOLOGA, Preparator Felician ALECU, Preparator Szolt MARK


Cuprinsul cărții:

1. Crearea bazelor de date Access
2. Formulare
3. Rapoarte
4. Interogari
5. Conexiunea la o baza de date de pe un server Web

Bibliografie