Fundamentele managementul firmei
Prof.univ.dr.Radu EMILIAN (coordonator), Conf.univ.dr.Gabriela TIGU, Lector univ.dr.Olimpia STATE, Ec.drd.Laur EMILIAN


Cuvant inainte


Cuprinsul cărţii:

Partea I - MANAGEMENTUL SI MEDIUL EXERCITARII LUI

Capitolul 1
Evolutie si etape in stiinta conducerii (in management)
1.1 Necesitatea conducerii stiintifice
1.2 Conceptul de management
1.3 Etape si scoli in management
1.3.1 Etape in evolutia gandirii despre conducerea organizatiilor
1.3.2 Scoli de conducere

Capitolul 2
Organizatia si mediul sau extern
2.1 Organizatia – obiectul exercitarii managementului
2.1.1 Ce este o organizatie?
2.1.2 Functiile organizatiei
2.1.3 Tipologia organizatiilor
2.1.4 Responsabilitatea organizatiei
2.2 Mediul extern al organizatiei
2.2.1 Mediul extern – un mediu complex si turbulent
2.2.2 Componentele mediului extern al organizatiei
2.2.2.1 Mediul social
2.2.2.2 Mediul economic
2.2.2.3 Mediul politic
2.2.2.4 Mediul tehnologic

Capitolul 3
Cultura organizationala - variabila de management
3.1 Organizatia ca identitate cu valori proprii
3.2 Cultura organizatiei si managementul
3.3 Cultura organizationala si managerii

Partea a II-a - CADRELE DE CONDUCERE – MANAGERII

Capitolul 4
Managerul in lumea contemporana
4.1 A deveni manager
4.2 Tipuri de manageri, stiluri si roluri
4.3 Factorii care influenteaza munca managerilor
4.4 Mediul de munca al managerilor
4.5 Continutul muncii managerilor

Capitolul 5
Cadrele de conducere, resursa fundamentala a succesului organizatiilor
5.1 Particularitati ale muncii cadrelor de conducere
5.2 Rationalizarea muncii cadrelor de conducere
5.3 Stiluri de conducere

Capitolul 6
Etica si management
6.1 Etica in domeniul afacerilor: un paradox sau o necesitate?
6.2 Etica in interiorul organizatiei
6.3 Institutionalizarea eticii in organizatie

Partea a III-a - ESENTA MANAGEMENTULUI

Capitolul 7
Decizia, esenta activitatii de conducere
7.1 Locul deciziei in actul managerial
7.2 Conceptul si tipologia deciziilor economice
7.3 Tehnologia deciziei economice
7.4 Instrumentele deciziei
7.4.1 Modele bazate pe teoria jocurilor strategice
7.4.2 Modele bazate pe teoria bayesiana
7.4.3 Tehnici specializate de luare a deciziilor

Capitolul 8
Metode moderne de conducere
8.1 Conceptul de metodain conducerea intreprinderilor
8.2 Metode generale de conducere
8.2.1 Conducerea prin obiective
8.2.2 Conducerea prin produs
8.2.3 Conducerea prin rezultate
8.2.4 Conducerea prin exceptii
8.2.5 Alte metode moderne de conducere
8.2.5.1 Conducerea prin proiecte
8.2.5.2 Conducerea prin bugete
8.2.5.3 Metoda delegarii
8.3 Metode si tehnici specifice; interdependente
8.4 Noi instrumente si tendintein management

Partea a IV-a - PROCESUL DE MANAGEMENT

Capitolul 9
Prevederea si planificarea, activitati manageriale cu caracter de directiva
9.1 Previziunea
9.2 Elaborarea planurilor si/sau a programelor de activitate
9.2.1 Trasaturile deciziei de plan
9.2.2 Formele deciziilor de plan
9.2.3 Sectiunile planului economico-social
9.3 Transmiterea planurilor si/sau a programelor

Capitolul 10
Organizarea intreprinderii, activitate manageriala dinamica
10.1 Conceptul de organizare ca atribut al managementului
10.2 Structura organizatorica
10.2.1 Tipuri de structuri organizatorice
10.2.2 Functia
10.2.3 Norma de conducere, ponderea ierarhica sau domeniul de management
10.2.4 Compartimentul
10.2.5 Nivelurile ierarhice
10.2.6 Relatiile organizationale
10.3. Sistemul informational
10.3.1 Caracteristicile procesului informational
10.3.2 Proiectarea sistemelor informationale
10.3.2.1 Analiza sistemului sau studiul de oportunitate
10.3.2.2 Proiectarea propriu-zisa
10.3.2.3 Implementarea sistemului informational
10.3.3 Tabloul de bord

Capitolul 11
Antrenarea-motivarea, atribut modern al managementului
11.1 Implicatiile inlocuirii „comenzii” cu „antrenarea – motivarea” in munca managerilor
11.2 Nevoile angajatilor – reper esential in munca managerului
11.3 Exigentele antrenarii angajatilor

Capitolul 12
Controlul – moment de bilant al activitatii de management
12.1 Conceptul de control in management
12.2 Componentele esentiale ale unui sistem de control
12.3 Proiectarea si utilizarea unui sistem de control
12.4 Aplicatii ale controlului
A. Controlul activitatii operative
B. Controlul financiar
C. Controlul muncii, al resurselor umane
12.5 Factorii umani in control

Anexe
Anexa 1 Capacitatile necesare unei comunicari eficiente
Anexa 2 OF-urile unui cadru de conducere
Anexa 3 Ce fel de conducator sunteti? (sau ati putea fi?)
Anexa 4 Ce fel de sef ai?
Anexa 5 Luati decizii corecte, sunteti un viitor manager?
Anexa 6 Demonstrarea formulei de baza in nivelarea exponentiala
Anexa 7 Diagrama pentru controlul statistic al calitatii produselor/serviciilor

Lista tabelelor

Lista figurilor

Bibliografie