Sociologie economica rurala
Prof.univ.dr. Roman Toma (coordonator)


Cuprinsul cărții:

1. SPECIFICUL COMUNITATILOR RURALE ROMANESTI
1.1 Introducere in psihologia rurala.
Analiza elementelor psihologice originare ale poporului roman.
Problema etnicului romanesc
1.2 Psihologia rurala din perspectiva timpului istoric.
Trasaturile psiho-etnicului rural
1.3 Aspecte psihosociologice ale tranzitiei rurale
1.4 Religia
1.4.1 Satele romanesti
1.4.2 Satele maghiare
1.4.3 Satele germane
1.4.4 Biserica si societatea in perioada de tranzitie

2. EVOLUTIA ISTORICA A COMUNITATII RURALE DIN ROMANIA
2.1 Evolutia satului romanesc in perioada formarii burgheziei romanesti
2.2 Satul romanesc in epoca moderna
2.3 Istoria proprietatii rurale
2.4 Evolutia istorica a satului romanesc e un fapt sociologic
2.5 Drama satului romanesc in perioada comunista

3. DEVALMASIA – FORMA DE ORGANIZARE A SATULUI ROMANESC TRADITIONAL
3.1 Descrierea satului devalmas
3.2 Structura interna a satelor devalmase libere
3.3 Satul devalmas de tip arhaic
3.4 Satul devalmas evoluat sau de tip „umblator pe batrani”
3.5 Procesul de feudalizare a satelor devalmase

4. MUTATII IN MEDIUL RURAL CONTEMPORAN
4.1 Spatiul rural − o lume in schimbare
4.2 Schimbari economice la nivel mondial care afecteaza societatea rurala
4.3 Dezvoltarea rurala
4.4 Politica agricola comuna
4.5 Cai de atingere a reformei in agricultura
4.6 Sustinerea modelului rural european in cadrul organismelor internationale
4.7 Efectele politice ale noului model rural european
4.8 Organizatii neguvernamentale (ONG)implicate in dezvoltarea ruralului

5. PARTICULARITATILE MUNCII IN AGRICULTURA SI IMPORTANTA MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE.
5.1 Particularitatile managementului resurselor umane in intreprinderile agricole. Trasaturile managerului de personal.
5.2 Particularitatile muncii in agricultura si veniturile lucratorilor agricoli.
Sistemul de recompense in unitatile agricole

6. DIAGNOZA SATULUI CONTEMPORAN ROMANESC
6.1 Criteriile economice; indicatori aferenti
6.2 Indicii economici ai satului contemporan

7. EVOLUTIA AGRICULTURII ROMANESTI DE LA SFARSITUL SECOLULUI AL VIII-LEA PANA IN ANUL 2001

8. REEVALUAREA METODOLOGIEI DE MASURARE A SARACIEI.DINAMICA SARACIEI 1995 - 2000
8.1 O noua metodologie de masurare a saraciei
8.2 Pragul inferior si pragul superior al saraciei

9. INFRACTIONALITATEA IN MEDIUL RURAL

10. POLITICI AGRARE CONTEMPORANE
10.1 Politica pietelor agricole. Organizatiile comune ale pietei
10.2 Politica socio-structurala si rurala
10.3 Agenda 2000
10.4 Armonizarea legislatiilor nationale
10.5 Organisme specializate cu rol in aplicarea PAC
10.6 Perspectivele noului sistem agromonetar
10.7 Reforma Politicii Agricole Comune
10.8 Sectoare supuse reformei
10.9 Politica Agricola Comuna in contextul extinderii Uniunii Europene

ANEXE

BIBLIOGRAFIE