Politici si tehnici bancare
Conf.univ.dr. Ionela COSTICA; Lect.univ.dr. Sorin Adrian LAZARESCU


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1.   BANCA CENTRALA
1.1. CREAREA BANCILOR CENTRALE
1.1.1. Bancile centrale si forma de proprietate asupra capitalului
1.1.2. Bancile centrale si independenta acestora
1.2. FUNCTIILE BANCII CENTRALE
1.2.1. Functia de emisiune monetara
1.2.2. Functia de centru al politicii monetare
1.2.3. Functia de creditare a economiei
1.2.4. Functia de centru valutar
1.2.5. Functia de banca a bancilor
1.2.6. Functia de banca a statului
1.3. BANCI CENTRALE IMPORTANTE
1.3.1. FED
1.3.2. Banca Centrala Europeana

Capitolul 2.   ROLUL POLITICII MONETARE IN REALIZAREA POLITICII MACROECONOMICE
2.1. POLITICA MACROECONOMICA: OBIECTIVE SI INSTRUMENTE
2.1.1. Obiectivele politicii macroeconomice si conflictul dintre acestea
2.1.2. Instrumentele de politica macroeconomica
2.1.3. Mixul de politici economice in Romania
2.2. POLITICA MONETARA
2.2.1. Strategii indirecte de politica monetara
2.2.2. Strategii directe de politica monetara
2.3. OBIECTIVE INTERMEDIARE DE POLITICA MONETARA
2.4. OBIECTIVE OPERATIONALE DE POLITICA MONETARA
2.5. INSTRUMENTE DE POLITICA MONETARA
2.5.1. Instrumente directe de politica monetara
2.5.2. Instrumente indirecte de politica monetara
2.6. IMPACTUL POLITICII MONETARE ASUPRA OFERTEI SI CERERII DE MONEDA
2.6.1. Oferta de moneda
2.6.2. Cererea de moneda

Capitolul 3. BANCILE COMERCIALE SI OPERATIUNILE ACESTORA
3.1. OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIALE
3.1.1. Operatiunile pasive           
3.1.2. Operatiunile active           
3.2. TITLURIZAREA CREANTELOR BANCARE

Capitolul 4.  RISCURILE BANCARE SI GESTIONAREA ACESTORA
4.1. NOTIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL
4.2. RISCUL DE CREDIT
4.2.1. Analiza dosarului de credit pentru societatile comerciale
4.2.2. Sursele de informatii necesare analizei de credit
4.2.3. Analiza bilantului societatii comerciale
4.2.4. Elemente de analiza financiara
4.2.5. Analiza contului de profit si pierderi
4.2.6. Dosarul de credit
4.2.7. Reglementarea riscului de credit in Romania       
4.3. GESTIONAREA LIPSEI DE LICHIDITATE
4.3.1. Aspecte teoretice privind lichiditatea bancara
4.3.2. Indicatori ai lichiditatii bancare
4.3.3. Reglementarea riscului de lichiditate
4.4. FONDURILE  PROPRII SI RISCUL DE INSOLVABILITATE LA NIVELUL INSTITUTIILOR BANCARE
4.4.1. Functiile fondurilor proprii
4.4.2. Reglementarea bancara
4.4.3. Noul acord de la Basel (Basel II)
4.5. GESTIONAREA RISCULUI DE RATA A DOBANZII
4.5.1. Definirea si caracteristicile riscului de rata a dobanzii
4.5.2. Masurarea riscului de rata a dobanzii
4.5.3. Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii
4.6. ALTE RISCURI BANCARE
4.6.1. Riscul operational
4.6.2. Riscul suveran

Capitolul 5. RATINGUL FINANCIAR
5.1. FUNCTII, CARACTERISTICI
5.2. AGENTIILE DE RATING FINANCIAR
5.3. CARACTERIZAREA INFORMATIILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE RATING FINANCIAR
5.4. CORELAREA RATING - NEVOIE DE INFORMARE A PIETELOR FINANCIARE
5.5. SCALELE DE NOTARE UTILIZATE DE PRINCIPALELE AGENTII DE RATING

BIBLIOGRAFIE