Capitalul natural-antropic al judetului Bacau in perspectiva elaborarii strategiei de dezvoltare durabila
Coordonator Conf.univ.dr. Maricica STOICA Prof.univ.dr. Mihai BERCA; Prof.univ.dr. Vladimir ROJANSCHI; Cercet.pr. III Manea GHEORGHE; Cercet.pr. III Indries RADU


Cuprinsul cărţii:

Introducere

Capitolul 1 Asupra conceptului de dezvoltare durabila
1.1 Conceptul de dezvoltare durabila
1.2 Secvente in elaborarea unei strategii de dezvoltare socio-economica
1.3 Dezvoltarea durabila – oportunitate pentru Judetul Bacau

Capitolul 2 Evaluarea principalelor categorii de sisteme ecologice si a habitatelor umane – suport al dezvoltarii durabile a judetului Bacau
2.1 Ecosistemele naturale
2.2 Ecosistemele forestiere
2.2.1 Fondul forestier al judetului Bacau
2.2.1.1 Consideratii generale
2.2.2 Evaluare a fondului forestier
2.2.2.1 Marimea fondului forestier
2.2.2.2 Distributia suprafetelor fondului forestier in raport cu modul de utilizare al terenurilor
2.2.2.3 Arii protejate in fondul forestier
2.2.2.4 Distributia suprafetei fondului forestier in raport cu natura proprietatii
2.2.2.5 Distributia suprafetei fondului forestier pe zone geografice
2.2.2.6 Distributia unitatilor administrative teritoriale in functie de gradul de acoperire cu paduri
2.2.2.7 Suprafata terenurilor cu vegetatie forestiera neinclusa in fondul forestier
2.2.2.8 Polifunctionalitatea padurilor - zonarea functionala
2.2.2.9 Compozitia padurilor - compozitia pe specii
2.3.2.10 Structura padurilor pe clase de varsta
2.3.2.11 Starea de sanatate a padurilor
2.2.2.12 Regimurile si tratamentele aplicate in gospodarirea padurilor
2.2.2.13 Distributia volumului de lemn pe principalele specii
2.2.2.14 Posibilitatea padurilor
2.2.2.15 Prezentarea posibilitatii padurilor pe natura produselor
2.2.2.16 Accesibilitatea padurilor
2.2.2.17 Planul de recoltare
2.2.17.1 Dinamica masei lemnoase pusa in circuitul economic
2.2.17.2 Produse forestiere nelemnoase
2.2.3 Exploatarea padurilor si prelucrarea lemnului
2.2.4 Gestionarea durabila a padurilor
Bibliografie subcapitol 2.2
2.3 Ecosistemele agricole
2.3.1 Introducere
2.3.2 Agrocenozele ecosistemelor agricole din judetul Bacau
2.3.2.1 Agrocenozele – culturi de camp (destinatie: arabil)
2.3.2.2 Pretabilitatea culturilor din agrocenozele agrare in judetul Bacau
2.3.2.3 Agrocenoze din plante perene arboricole
2.3.2.4 Productivitatea agrocenozelor judetului Bacau
2.3.2.4.1 Productivitatea culturilor de cereale
2.3.2.4.2 Productivitatea culturilor proteaginoase mazare si fasole
2.3.2.4.3 Productivitatea culturilor oleaginoase
2.3.2.4.4 Eficienta culturilor cu plante de nutret
2.3.2.4.5 Nivelul recoltelor si eficienta pasunilor si a fanetelor
2.3.2.4.6 Eficienta viilor si a pomilor in judetul Bacau
2.3.3 Solul –Principalul element al biotipului agrocenozelor judetului Bacau
2.3.3.1 Calitatea solurilor
2.3.4 Conceptul dezvoltarii durabile prin comparatie cu dezvoltarea agriculturii si statului rural in judetul Bacau
Bibliografie subcapitol 2.3
2.4 Ecosistemele acvatice
2.4.1 Resurse de apa de suprafata – LACURI
2.4.2 Resurse de apa de suprafata – RAURI
2.4.3 Apa la utilizatori
2.4.3.1 Apa pentru populatie
2.4.3.2 Apa pentru industrie
2.4.3.3 Apa pentru agricultura
2.4.3.4 Canalizarea
2.4.4 Tarifele pentru serviciile de gospodarire a apelor
2.4.5 Cadastrul apei si sistemul informational
2.4.6 Protectia calitatii apei de suprafata si subterane
2.4.6.1 Protectia calitatii apei de suprafata
2.4.6.2 Protectia calitatii apei subterane
2.4.7 Apa ca factor distructiv
2.4.8 Lucrari de amenajare/exploatare cursuri de apa
Bibliografie subcapitol 2.4
2.5 Sisteme proiectate si construite
2.5.1 Habitate umane
2.5.1.1 Reteaua de localitati si populatia
2.5.1.2 Calitatea vietii
2.5.1.2.1 Conditiile de locuit
2.5.1.2.2 Infrastructura tehnico-edilitara si salubritatea
2.5.1.2.3 Infrastructura de transport si telecomunicatii
2.5.1.2.4 Infrastructura de invatamant cultura si educatie
2.5.1.2.5 Infrastructura de sanatate si asistenta medicala
2.5.1.2.6 Poluarea
2.5.1.2.7 Riscuri naturale
2.5.2 Infrastructura economica
2.5.3 Principiile dezvoltarii durabile si sistemele proiectate si construite
Bibliografie subcapitol 2.5

Capitolul 3 Resursa umana
3.1 Potentialul uman al judetului Bacau
3.2 Evaluarea potentialului uman in conformitate cu conceptul de dezvoltare durabila
3.2.1 Principiul protectiei sanatatii oamenilor
3.2.2 Eficienta capitalului uman
3.2.3 Principiul echitatii intre generatii
Bibliografie capitolul 3

Capitolul 4 Alte sisteme – suport al dezvoltarii economiei judetului Bacau
4.1 Inventarierea si evaluarea unor resurse ce intereseaza dezvoltarea economica
4.1.1 Resursele minerale
4.1.2 Resurse regenerabile de energie
4.1.3 Deseuri antropice
4.1.4 Biomateriale
4.1.5 Resursa umana
4.2 Economia resurselor minerale
4.2.1 Locul resurselor minerale in economia Judetului
4.2.2 Filiere de valorificare a resurselor minerale
4.3 Principiile dezvoltarii durabile si valorificarea resurselor minerale
Bibliografie capitolul 4

Capitolul 5 Potentialul turistic
5.1 Turismul muzeistic, etnografic si artistic
5.2 Turismul ecleziastic
5.3 Turism balneo-terapeutic
5.4 Turism de agrement
5.5 Agroturism
5.6 Turism silvocinegetic
Bibliografie capitolul 5

Concluzii generale

Anexe