Psihologie scolara
Prof.univ.dr. Filimon TURCU


ERATA


Cuprinsul cărţii:

Prefata

CAPITOLUL 1 – OBIECTUL PSIHOLOGIEI SCOLARE
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 2 – CARACTERIZAREA PSIHOLOGICA A VARSTELOR SCOLARE
2.1 Varsta scolara mica
2.1.1 Pregatirea pentru scoala
2.1.1.1 Premisele intrarii in scoala
2.1.1.2 Evolutia senzorial cognitiva
2.1.2 Dezvoltarea proceselor cognitiv-rationale
2.1.2.1 Progresele gandirii
2.1.2.2 Dezvoltarea limbajului
2.1.2.3 Evolutia memoriei
2.1.2.4 Noi progrese in imaginatie
2.1.3 Evolutia afectiv-motivationala, procesul invatarii, personalitatea
2.1.3.1 Trairile emotionale
2.1.3.2 Evolutia motivatiei
2.1.3.3 Procesul invatarii
2.1.3.4 Personalitatea
2.2 Varsta scolara mijlocie, pubertatea
2.2.1 Caracterizarea generala
2.2.2 Evolutia anatomofiziologica
2.2.3 Dezvoltarea cognitiva
2.2.3.1 Perceptiile si reprezentarile
2.2.3.2 Gandirea
2.2.3.3 Limbajul
2.2.3.4 Memoria
2.2.4 Motivatia si trebuinta de afectiune
2.2.4.1 Motivatia
2.2.4.2 Trebuinta de afectiune
2.2.4.3 Trebuinta de distractie si cultura
2.3 Varsta scolara mare, adolescenta
2.3.1 Ce este adolescenta
2.3.2 Evolutia anatomofiziologica
2.3.3 Dezvoltarea proceselor psihice
2.3.3.1 Sensibilitatea
2.3.3.2 Gandirea
2.3.3.3 Limbajul
2.3.3.4 Memoria
2.3.3.5 Imaginatia
2.3.3.6 Afectivitatea
2.3.4 Cristalizarea personalitatii si a comportamentului
2.3.4.1 Personalitatea
2.3.4.2 Evolutia comportamentului
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 3 – INVATAREA
3.1 Conceptul de invatare
3.2 Invatarea in lumea animala
3.3 Incursiune in teoriile invatarii
3.3.1 Teorii de tip asociationist-behaviorist
3.3.1.1 Conditionarea pavloviana
3.3.1.2 Conditionarea prin incercare si eroare
3.3.1.3 Conditionarea skinneriana
3.3.2 Teorii cognitive
3.3.2.1 Invatarea prin insighit (intuitie)
3.3.2.2 Invatarea latenta
3.3.3 Teorii constructiviste
3.3.3.1 Constructivismul psihologic
3.3.3.2 Constructivismul social si cultural
3.3.4 Psihologia cognitiva
3.4 Tipuri si forme ale invatarii umane
3.4.1 Invatarea perceptiva
3.4.1.1 Folosirea explicatiilor verbale
3.4.1.2 Desenarea pe tabla
3.4.1.3 Selectarea modului de prezentare a materialului
3.4.1.4 Bogatia materialului
3.4.1.5 Perceperea multisenzoriala
3.4.2 Invatarea motorie
3.4.3 Invatarea verbala
3.4.4 Invatarea sociala
3.4.5 Alte tipuri de invatare
3.5 Particularitatile invatarii scolare
3.5.1 Se realizeaza in conditii speciale
3.5.2 Este necesitate sociala
3.5.3 Semnifica descoperirea si redescoperirea adevarului
3.5.4 Este activitate constienta
3.5.5 Este activitate planificata
3.5.6 Este proces gradual
3.5.7 Este activitate controlata, dirijata
3.5.8 Se desfasoara in prima parte a vietii
3.5.9 Are un caracter individual si unul grupal
3.6 Reusita scolara
3.6.1 Ce este reusita scolara
3.6.2 Factorii reusitei scolare
3.7 Esecul scolar
3.7.1 Introducere
3.7.2 Cauzele esecului scolar
3.7.3 Masuri de prevenire
3.8 Mecanismele neurodinamice ale invatarii
3.9 Disfunctii in invatare
3.9.1 Oboseala
3.9.2 Starea de neatentie
3.9.3 Stresul psihic
3.9.4 Psihonevrozele
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 4 – MOTIVATIA
4.1 Prezentare generala
4.2 Motivatie si performanta
4.2.1 Nivelul de aspiratie
4.2.2 Optimismul motivational
4.2.3 Formele motivatiei
4.2.3.1 Motivatia pozitiva si negativa
4.2.3.2 Motivatia cognitiva si afectiva
4.2.3.3. Motivatia extrinseca si intrinseca
4.2.4 Motivele performantei scolare
4.2.4.1 Impulsul cognitiv
4.2.4.2 Afirmarea puternica a eului!
4.2.4.3 Trebuinta de afiliere
4.3 Motivatia cognitiva
4.4 Cultivareea motivatiei la elevi
4.4.1 Dezvoltarea unui punct de vedere realist
4.4.2 Evaluarea trebuintelor celui care invata
4.4.3 Dezvoltarea impulsului cognitiv
4.4.4  „Captarea interesului”
4.4.5 „Utilizarea competitiei”
4.4.6 Predarea in absenta motivatiei
4.4.7 Utilizarea nivelului adecvat al impulsului
4.4.8 Analiza si remodelarea programului de recompensare si pedepsire a celui care invata
4.4.9 Tehnica intrebarilor succesive si a disonantei cognitive
4.4.10 Cultivarea pasiunii pentru activitatea de invatare
4.4.11 Dezvoltarea intereselor cognitive
4.4.12 Dezvoltarea intereselor profesionale
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 5 – GANDIREA
5.1 Probleme generale
5.2 Modalitati de procesare abstracta a informatiilor
5.2.1 Gandirea stiintifica
5.2.2 Gandirea economica
5.2.3 Gandirea divergenta
5.2.4 Gandirea euristica
5.2.5 Gandirea productiva
5.3 Procesarea informatiilor prin activitatile gandirii
5.3.1 Intelegerea
5.3.2 Conceptele si conceptualizarea
5.3.3 Rezolvarea problemelor
5.4 Dezvoltarea gandirii in conditiile invatamantului
5.4.1 Scoala activa
5.4.2 Invatarea prin descoperire
5.4.3 Invatarea problematizata
5.4.4 Cooperarea
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 6 – FORMAREA COMPORTAMENTULUI CREATOR AL ELEVILOR
6.1 Conceptul de creativitate
6.2 Procesul de creatiei
6.2.1 Pregatirea
6.2.2 Incubatia
6.2.3 Inspiratia
6.2.4 Verificarea
6.3 Personalitatea creativa
6.4 Produsul creativ
6.5 Contextul in care se realizeaza creatia
6.6 Blocajele creativitatii
6.6.1 Blocajele perceptive
6.6.2 Blocajele intelectuale
6.6.3 Blocajele emotionale
6.6.4 Blocajele culturale si sociale
6.7 Rezolvare de probleme si activitate creatoare
6.8 Creativitatea si inteligenta
6.9 Metode si tehnici de utilizare, antrenare si cultivare a creativitatii
6.9.1 Brainstorming-ul
6.9.2 Sintectica
6.9.3 Metoda Phillips 6-6
6.9.4 Metoda 6-3-5
6.9.5 Discutia – panel
6.9.6 Metoda de rezolvare creativa a problemelor
6.10 Formarea comportamentului creator al elevilor
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 7 – ROLUL MEMORIEI IN INVATARE
7.1 Probleme introductive
7.2 Procesarea informatiilor in memorie
7.2.1 Encodarea
7.2.2 Stocarea (pastrarea)
7.2.3 Recuperarea
7.3 Sistemele mnezice
7.3.1 Sistemul mnezic procedural
7.3.2 Sistemul mnezic perceptual-reprezentativ
7.3.3 Sistemul mnezic semantic
7.3.4 Sistemul mnezic primar
7.3.5 Memoria de scurta durata (MSD)
7.3.6 Memoria de lunga durata (MLD)
7.4 Organizarea cunostintelor in memorie
7.4.1 Retele semantice
7.4.2 Asertiuni si retele
7.4.3 Schemele cognitive
7.4.4 Scenariul cognitiv
7.5 Uitarea si rolul ei
7.6 Conditiile unei bune memorii
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 8 – COMUNICAREA DIDACTICA
8.1 Probleme introductive
8.2 Formele comunicarii
8.2.1 Comunicarea verbala (CV)
8.2.2 Comunicarea paraverbala (VPV)
8.2.3 Comunicarea nonverbala (CNV)
8.2.4 Comunicarea intrapersonala
8.2.5 Comunicarea interpersonala
8.2.6 Comunicarea de grup
8.2.7 Comunicarea publica
8.2.8 Comunicarea de masa
8.3 Comunicarea didactica
8.4 Perturbari in comunicarea didactica
8.4.1 Perturbari psihologice
8.4.2 Perturbari de natura social-valorica
8.4.3 Perturbari la nivelul canalelor de transmisie
8.4.4 Perturbari determinate de natura domeniului cognitiv
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 9 – PERSONALITATE SI EDUCATIE
9.1 Aptitudinile si importanta lor pentru activitatea scolara
9.1.1 Ce sunt aptitudinile
9.1.2 Inteligenta
9.1.3 Cum evaluam inteligenta elevilor
9.1.4 Instruirea si educarea elevilor supradotati
9.2 Caracterul
9.2.1 Conceptul de caracter
9.2.2 Cunoasterea principalelor trasaturi de caracter
9.2.2.1 Trasaturi cognitive
9.2.2.2 Trasaturi afectiv-motivationale
9.2.2.3 Trasaturi voluntare
9.2.3 Sugestii educationale
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice

CAPITOLUL 10 – COMPETENTA DIDACTICA
10.1 Conceptul de competenta didactica
10.2 Competenta profesional-stiintifica
10.3 Competenta psihopedagogica
10.3.1 Educationalizarea fenomenelor si proceselor psihice
10.3.1.1 Spiritul de observatie
10.3.1.2 Atentia
10.3.1.3 Memoria
10.3.1.4 Creativitatea
10.3.1.5 Empatia
10.3.2 Maiestria pedagogica
10.3.2.1 Capacitatea de instruire
10.3.2.2 Cunoasterea de sine
10.3.2.3 Cunoasterea elevului
10.3.2.4 Atasamentul fata de elev
10.3.2.5 Autoritatea si exigenta
10.3.2.6 Tactul pedagogic
10.3.2.7 Aptitudinile educative
10.4 Competenta psihosociala
10.4.1 Relatiile interpersonale
10.4.2 Importanta reprezentarilor sociale
10.4.3 Capacitatea de a conduce grupul de elevi
10.4.4 Capacitatea de a cunoaste elevii
10.4.5 Capacitatea de a evalua corect performantele scolare
Probleme recapitulative
Referinte bibliografice