Pedagogie
Conf.univ.dr. Mihai DIACONU; Prof.univ.dr. Ioan JINGA coordonatori Conf.univ.dr. Olga CIOBANU; Lect.univ.dr. Adina PESCARU; Prep. Monica PADURARU


PREFATA


Cuprinsul cărţii:

PARTEA I INTRODUCERE IN PEDAGOGIE

Capitolul 1 PEDAGOGIA CA STIINTA A EDUCATIEI
1.1 Evolutia reflectiei stiintifice asupra educatiei
1.1.1 Evolutia conceptiilor despre fenomenul educatiei
1.1.2 Evolutia pedagogiei ca metoda de cercetare a fenomenului educatiei
1.2 Specificul perspectivei pedagogice asupra educatiei
1.3 Statutul epistemologic al pedagogiei
1.4 Raporturile pedagogiei cu alte stiinte
1.4.1 Raporturile pedagogiei cu psihologia educatiei
1.4.2 Raporturile pedagogiei cu sociologia educatiei
1.4.3 Raporturile pedagogiei cu filozofia educatiei
1.5 Domeniile pedagogiei
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 2 PREGATIREA PEDAGOGICA SI COMPETENTELE PROFESIEI DIDACTICE
2.1 Semnificatia competentelor pedagogice si a maiestriei pedagogice
2.2 Taxonomia competentelor necesare in profesia didactica
2.3 Calitati personale cerute de profesia didactica
2.4 Obiectivele studierii pedagogiei din perspectiva competentelor didactice
Teme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 3 ASPECTE AXIOLOGICE ALE PROFESIEI DIDACTICE
3.1 Orientarea valorica pozitiva a educatiei
3.2 Evitarea „dresajului” si a indoctrinarii
3.3 Conlucrarea cu alte forme ale educatiei
3.4 Pregatirea elevilor in perspective autoeducatiei
3.5 Interpretarea umanista a functiilor educatiei
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 4 CERCETAREA PEDAGOCICA
4.1 Cercetarea stiintifica si etapele ei
4.2 Fermele cercetarii pedagogice
4.3 Obiectivele generale ale cercetarii pedagogice
4.4 Metodologia cercetarii pedagogice
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

ANEXE

PARTEA a II-a TEORIA EDUCATIEI

Capitolul 5 EDUCABILITATEA
5.1 Definirea conceptului
5.2 Factorii educabilitatii
5.2.1 Ereditatea
5.2.2 Mediul
5.2.3 Educatia
5.3 Limitele educabilitatii
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 6 FINALITATILE EDUCATIEI
6.1 Caracterul finalist al educatiei
6.2 Niveluri si categorii de finalitati ale educatiei
6.2.1 Modelul educatiei
6.2.2 Obiectivele generale ale invatamantului
6.2.3 Obiectivele generale ale ciclurilor de invatamant
6.2.4 Obiectivele disciplinelor de invatamant
6.2.5 Obiectivele operationale
6.3 Clasificarea obiectivelor pe domenii si clase taxonomice
6.3.1 Taxonomia domeniului cognitive
6.3.2 Taxonomia domeniului afectiv
6.3.3 Taxonomia domeniului psihomotor
6.3.4 Taxonomia domeniului perceptiv
6.4 Dimensiunile (laturile)educatiei
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 7 EDUCATIA INTELECTUALA
7.1 Obiectivele educatiei intelectuale
7.2 Dezvoltarea capacitatilor de conceptualizare
7.2.1 Specificul conceptualizarii
7.2.2 Sarcini de invatare care stimuleaza dezvoltarea capacitatilorde conceptualizare
7.3 Dezvoltarea capacitatilor de intelegere
7.3.1 Conditiile psihologice ale intelegerii
7.3.2 Strategii pedagogice ale dezvoltarii capacitatilor de intelegere
7.4 Dezvoltarea capacitatilor rezolutive
7.4.1 Natura proceselor rezolutive
7.4.2 Strategiile pedagogice ale dezvoltarii capacitatilor rezolutive
7.4.3 Strategiile antrenarii progresive a elevilor
7.4.4 Strategia sporirii progresive a contributiei personale a elevilor la identificarea si rezolvarea problemelor
7.4.5 Strategia formarii unor deprinderi de lucru utile in rezolvarea de probleme
7.5 Stimularea creativitatii elevilor
7.5.1 Natura creativitati
7.5.2 Strategii pedagogice de stimulare a creativitatii elevilor
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 8 EDUCATIA MORALA
8.1 Conceptul de „educatie moral ǎ ”
8.2 Obiectivele educatiei morale: formarea constiintei si a conduitei morale
8.2.1 Formarea constiintei morale
8.2.2 Formarea conduitei morale
8.3 Continutul educatiei morale
8.4 Principiile educatiei morale
8.5 Metode de educatie moral ǎ
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 9 EDUCATIA TEHNOLOGICA SI PROFESIONALA
9.1 Conceptul de educatie tehnologica
9.2 Obiectivele educatiei tehnologice
9.3 Continutul si metodele educatiei tehnologice
9.4 Educatia profesionala: semnificatie si obiective
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 10 EDUCATIA ESTETICA
10.1 Conceptul de educatie estetica
10.2 Obiectivele educatiei estetice
10.2.1 Dezvoltarea sensibilitatii estetice
10.2.2 Dezvoltarea capacitatii de apreciere a frumosului si a celorlalte categorii estetice (sublim, eroic, comic, tragic)
10.2.3 Formarea culturii estetice si a atitudinii estetice de pretuire si promovare a frumosului
10.2.4 Dezvoltarea creativitatii artistice
10.3 Continuturi si modalitati de realizare a educatiei estetice
10.4 Metodologia educatiei estetice
10.5 Principiile educatiei estetice
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 11 EDUCATIA FIZICA
11.1 Conceptul de educatie fizica
11.2 Obiectivele educatiei fizice
11.2.1 Atingerea si mentinerea unui nivel optim de sanatate
11.2.2 Dezvoltarea fizica generala si specifica si a capacitatilor psihomotrice
11.2.3 Formarea si dezvoltarea trasaturilor psihocomportamentale si de personalitate
11.2.4 Corectarea unor deficiente fizice
11.3 Continuturi specifice educatiei fizice
11.4 Forme de organizare a activitatilor de educatiei fizica
11.5 Metode utilizate in cadrul activitatilor de educatie fizica
11.6 Principii de educatie fizica
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 12 NOILE EDUCATII
12.1 Densitatea si problematica „noilor educatii”
12.2 Educatia economica si antreprenoriala
12.3 Educatia inter si multiculturala
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 13 EDUCATIA SI DEZVOLTAREA PERSONALITATII
13.1 Conceptul de personalitate
13.2 Structura personalitatii
13.2.1 Teorii ale personalitatii
13.2.2 Structurile psihice ale personalitatii
13.2.3 Categorii de trasaturi de personalitate
13.3 Dinamica personalitatii
13.3.1 Directiile dezvoltarii personalitatii
13.3.2 Rolul activitatii sociale si al enculturatiei in dezvoltarea personalitatii
13.3.3 Ipostazele dezvoltarii personalitatii
13.4 Educatia caracterului
13.4.1 Rolul educatiei in dezvoltarea corectitudinii, simtului egalitatii si a capacitatii de rationare morala
13.4.2 Influenta parintilor asupra dezvoltarii caracterului copilului
13.4.3 Influenta profesorilor asupra dezvoltarii conceptiei despre sine si a stimei de sine
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 14 EDUCATIA PERMANENTA
14.1 Evolutia semnificatiei conceptului de „educatie permanenta”
14.2 Factorii sociali-istorici ai educatiei permanente contemporane
14.3 Obiectivele educatiei permanente contemporane
14.4 Forme ale educatiei permanente
14.5 Sarcinile scolii in vederea educatiei permanente
14.6 Educatia adultilor in spiritul educatiei permanente
14.7 Caracteristicile educatiei permanente contemporane
14.8 Directii de schimbare ale educatiei cerute de miscarea educatiei permanente
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

Capitolul 15 AGENTII EDUCATIEI
15.1 Sistemul de invatamant
15.1.1 Caracteristicile sistemelor de invatamant
15.1.2 Organizarea sistemelor de invatamant
15.2 Comunitatea sociala
15.2.1 Comunitatile care realizeaza invatarea
15.2.2 Cai de eficientizare a interactiunii dintre scoala si comunitate
15.3 Profesorul diriginte
15.3.1 Rolul profesorului diriginte
15.3.2 Sistemul activitatii educative a dirigintelui
Intrebari si probleme de reflectie
Referinte bibliografice

PARTEA a III-a TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

Capitolul 16 PROCESUL DE INVATAMANT
16.1 Definitie si elemente componente
16.2 Caracteristici generale
16.2.1 Procesul de invatamant ca proces de cunoastere
16.2.2 Procesul de invatamant ca proces de comunicare
16.2.3 Caracterul bilateral al procesului de invatamant
16.2.4 Interactiunea informativ-formativ in cadrul procesului de invatamant
16.2.5 Reglare-autoreglare in procesul de invatamant
Intrebari pentru autoevaluare
Probleme de reflectie si sarcini pentru munca independenta
Referinte bibliografice

Capitolul 17 PRINCIPIILE PROCESULUI DE INVATAMANT
17.1 Semnificatia principiilor procesului de invatamant
17.2 Functiile principiilor
17.3 Trasaturi caracteristice ale principiilor
17.4 Sistemul principiilor procesului de invatamant
17.5 Aplicarea principiilor procesului de invatamant
17.5.1 Principiul insusirii active si constiente a cunostintelor
17.5.2 Principiul insusirii temeinice a cunostintelor
17.5.3 Principiul corelatiei dintre intuitiv si logic
17.5.4 Principiul sistematizarii si continuitatii in invatare
17.5.5 Principiul legarii teoriei cu practica
17.5.6 Principiul accesibilitatii cunostintelor propuse elevilor spre invatare
17.5.7 Principiul respectarii particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 18 ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA PREDARII
18.1 Predarea ca activitate decizionala
18.2 Predarea ca act de comunicare pedagogica eficienta
18.3 Relatiile intre predare-invatare-evaluare
18.4 Structura actionala a predarii
18.4.1 Strategiile de predare
18.4.2 Tactici de predare
18.4.3 Stiluri de predare
18.5 Modalitati de determinare a eficacitatii si eficientei predarii
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 19 METODE SI MIJLOACE DE INVATAMANT
19.1 Definitie, caracteristici
19.2 Functiile metodelor de instruire
19.3 Clasificarea metodelor de instruire
19.4 Prezentarea generala a principalelor metode de instruire
19.5 Sistemul mijloacelor de invatamant
Probleme de reflectie si aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 20 PROIECTAREA DIDACTICA
20.1 Proiectarea didactica – specific si utilitate
20.2 Etapele proiectarii demersului didactic personalizat
20.2.1 Studierea programei scolare
20.2.2 Planificarea calendaristica
20.2.3 Proiectarea secventiala
Probleme de reflectie si aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 21 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
21.1 Semnificatii
21.2 Fazele managementului clasei
21.2.1 Planificarea activitatilor care se vor desfasurain sala de clasa
21.2.2 Implementarea proiectului de management al clasei
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 22 FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT
22.1 Diversitatea formelor de organizare a instruirii
22.1.1 Definirea conceptului
22.1.2 Functiile organizarii pedagogice
22.1.3 Sistematica formelor de organizare a procesului de invatamant
22.1.4 Paradigmele organizarii procesului de invatamant
22.2 Invatamantul pe clase si lectii
22.2.1 Specificul invatamantului pe clase si lectii
22.2.2 Numarul optim de elevi ai unei clase scolare
22.2.3 Problema gruparii optime a elevilor intr-o clasa scolara
22.2.4 Asezarea elevilor in clasa
22.3 Lectia – forma organizatorica de baza in invatamant
22.3.1 Problema tipologiei lectiilor
22.3.2 Secventele unei lectii
22.4 Lectiile in laboratorul scolar
22.4.1 Specificul instruirii in laboratorul scolar
22.4.2 Obiectivele instruirii in laborator
22.4.3 Comportamentul profesorului in laboratorul scolar
22.4.4 Stimularea atitudinii investigative a elevilor
22.5 Lectiile in atelierul scolar
22.5.1 Specificul instruirii in atelierul scolar
22.5.2 Obiectivele instruirii in atelierul scolar
22.5.3 Continutul si strategiile didactice ale instruirii in atelierul scolar
22.6 Alte forme de organizare: vizitele si excursiile, cercurile scolare, meditatiile, consultatiile
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere si aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 23 MODURI DE INSTRUIRE
23.1 Instruirea frontala
23.1.1 Specific, avantaje si dezavantaje
23.1.2 Eficienta si efectele educative ale instruirii frontale
23.1.3 Imbinarea instruirii frontale cu alte moduri de instruire
23.2 Instruirea pe grupe
23.2.1 Scopurile activitatilor de instruire in grup
23.2.2 Continutul sarcinilor de instruire in grup
23.2.3 Factorii eficientei instruirii in grup
23.2.4 Conducerea activitatilor de instruire in grup
23.2.5 Tehnici alternative de instruire in grup
23.3 Instruirea individuala
23.3.1 Delimitari conceptuale
23.3.2 Finalitatile educative specifice
23.3.3 Variante organizatorice si metode caracteristice
23.3.4 Eficienta educativa a individualizarii instruirii
Teme de dezbatere si aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 24 INSTRUIREA ASIATATA DE CALCULATOR
24.1 Instruirea asistata de calculator – definitie si caracteristici
24.2 Principiile specifice instruirii asistate de calculator si instruirii programate
24.3 Tipuri de programe
24.4 Avantajele si dezavantajele instruirii asistate de calculator
Intrebari pentru autoevaluare
Probleme de reflectie si aplicatii
Referinte bibliografice

PARTEA a IV-a TEORIA EVALUARII

Capitolul 25 EVALUAREA IN INVATAMANT
25.1 Delimitari terminologice si implicatii practice
25.2 Evaluarea de sistem si evaluarea de proces
25.3 Scopul si functiile evaluarii
25.4 Evaluarea, parte integranta a sistemului si a procesului de invatamant
25.5 Perfectionarea evaluarii in alte tari
25.6 Reforma evaluarii
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 26 STRATEGII DE EVALUARE
26.1 Precizari terminologice
26.2 Momentele in care se realizeaza evaluarea la nivelul procesului de invatamant
26.2.1 Evaluarea initiala
26.2.2 Evaluarea pe parcurs
26.2.3 Evaluarea finala, cumulativa sau sumativa
26.3 Metode de evaluare: metoda orala, metoda scrisa, metoda practica, evaluarea asistata de calculator, alte metode
26.3.1 Metoda de evaluare orala
26.3.2 Metoda de evaluare scrisa
26.3.3 Metoda de evaluare practica
26.3.4 Evaluarea cu ajutorul calculatorului
26.3.5 Alte metode de evaluare
26.4 Forme de organizare a evaluarii rezultatelor scolare: verificarea curenta, examenul
26.4.1 Verificarea curenta
26.4.2 Examenul
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 27 CERINTELE PSIHOPEDAGOGICE ALE EVALUARII
27.1 Motivarea elevilor
27.2 Echivalenta probelor
27.3 Precizarea performantelor scolare asteptate
27.4 Combinarea metodelor si tehnicilor de evaluare
27.5 Ritmicitatea verificarilor
27.6 Dezvoltarea capacitatilor autoevaluative ale elevilor
27.7 Diminuarea erorilor in aprecierea performantelor scolare
Teme de dezbatere
Cum veti proceda? Cum veti raspunde?
Referinte bibliografice

Partea a V-a TEORIA CURRICULUM-ULUI

Capitolul 28 ABORDAREA PROCESULUI DE INVATAMANT DIN PERSPECTIVA CURRICULARA
28.1 Conceptul de curriculum
28.2 Specificul si utilitatea abordarii procesului de invatamant din perspectiva curriculara
28.3 Componentele unui curriculum
28.4 Segmentele unui curriculum: curriculum nucleu, curriculum la decizia scolii
28.5 Documentele curriculare: cadrul de referinta, planul-cadru de invatamant, programele scolare, manualele scolare,
ghidurile metodologice
28.6 Planuri de analiza a unui curriculum
28.7 Tipuri de curriculum: curriculum centrat pe disciplinele de studiu, curriculum centrat pe elevi; curriculum centrat pe
mediul social al elevilor
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 29 PROCESUL SCHIMBARII UNUI CURRICULUM
29.1 Fazele schimbarii curriculare
29.1.1 Faza initierii schimbarii (proiectarea, diseminarea, planificarea)
29.1.2 Implementarea schimbarilor curriculare
29.1.3 Faza de evaluare a schimbarii curriculare
29.2 Reforma curriculara. Principalele directii ale reformei curriculare in Romania
Intrebari pentru autoevaluare
Teme de dezbatere
Referinte bibliografice

Capitolul 30 ELABORAREA SI APLICAREA UNUI CURRICULUM LA NIVELUL SCOLII
30.1 Premisele
30.2 Tipuri de curriculum realizat in scoala
30.3 Conditiile
30.4 Avantajele unui curriculum realizat in scoala
30.5 Dificultatile elaborarii unui curriculum in scoala
30.6 „Team-teaching” – modalitati de realizare a unui curriculum in scoala
30.7 Curriculum personalizat
30.8 Curriculum personalizat prin organizarea modulara a continuturilor
Intrebari pentru autoevaluare
Referinte bibliografice