Economia sectorului public
Prof.univ.dr. Dorel AILENEI Lect.univ.dr. Tudor GROSU


Cuprinsul crii:
CAPITOLUL I STATUL IN ECONOMIA MODERNA
Esecul pietei
Functia alocativa a statului
Bunurile publice si Esecul pietei
Externalitatile si Bunurile Mixte
Functia distributiva a statului
Functia regularizatoare a statului
Functia stabilizatoare a statului
Esecul statului
Bibliografie
CAPITOLUL II REGLEMENTAREA CONCURENTEI
Ineficienta Pareto a Monopolului
Ineficienta Pareto a Oligopolului
Cazul concurentei monopolistice
Integrarea orizontala
Integrarea verticala
Autoreglementarile
Bibliografie
CAPITOLUL III REGLEMENTAREA PIETEI MUNCII
Monopsonul pe piata muncii
Monopolul pe piata muncii
Monopolul bilateral pe piata muncii
Interventiile statului pe piata muncii Bibliografie
CAPITOLUL IV REGLEMENTAREA PIETEI MONETARE
Mecanismul de transmisie
Modelul Mundel-Fleming
Politica monetara
Curba in J a devalorizarii monetare
Bibliografie
CAPITOLUL V ANALIZA ECONOMICA A BUNURILOR PUBLICE
Abordarea Pigoviana
Furnizarea eficienta a unui bun public: analiza echilibrului partial
Furnizarea optima a bunului public: analiza echilibrului general
Bunurile publice si planificarea descentralizata
Modelul Wicksell-Lindahl de Furnizare a bunurilor publice
Bunurile mixte
Bibliografie
CAPITOLUL VI ALEGEREA COLECTIVA
Problema definirii alegerii colective
Abordarea interesului personal versus abordarea interesul public
Criterii pentru regulile alegerii sociale
Principiul majoritatii in votare
Depasirea Paradoxului lui Arrow90
Preferinte cu un singur varf
Intensitatea preferintelor
Votarea bazata pe majoritate si cazul a doua bunuri publice
Costurile de tranzactie si procesul decizional non-piata
Bibliografie
CAPITOLUL VII ANALIZA CHELTUIELILOR PUBLICE
Macromodele ale cheltuielilor publice
Un model microeconomic al cheltuielilor publice
Mediul furnizarii serviciilor publice Impactul modificarii populatie asupra cheltuielilor publice
Calitatea bunurilor publice
Pretul intrarilor in sectorul public si cheltuielile publice
Modelul combinat
Bibliografie
CAPITOLUL VIII IMPOZITAREA
Principiile impozitarii
Principiul beneficiului si abordarea abilitatii de plata
Clasificarea impozitelor
Analiza echilibrului partial al impozitarii
Impozitarea productiei industriilor aflate in conditii de concurenta perfecta
Subventiile unitare
Impozite pe bunuri si inflatie
Bibliografie
CAPITOLUL IX FUNCTIA STABILIZATOARE A STATULUI
Politicile macroeconomice anticiclice
Relansarea economica
Politici de relansare economica prin stimularea cererii agregate
Diagrama IS-LM
Critica monetarista politica macroeconomica neutra
Politici macroeconomice de stimularea ofertei
Politici de temperare a expansiunii economice
Politici de dezvoltare economica regionala
Bibliografie
PROGRAMA ANALITICA