Dezvoltarea complexa a spatiului rural Partea I
Prof.univ.dr. Toader MOGA; Lect.univ.dr. Carmen Valentina RADULESCU


CUVANT INAINTE

Cuprinsul cărții:

Capitolul I . SPATIUL RURAL
1.1 Spatiul rural: definire, caracteristici
1.2 Functiile spatiului rural
1.3 Efectele industrializarii asupra spatiului rural
1.4 Satul - componenta principala a spatiului rural
1.5 Politica de finantare a programelor de dezvoltare rurala in UE si Romania
Cuvinte si notiuni cheie
Verificarea cunostintelor

Capitolul II . CAPITALUL SI PRODUCTIA BUNURILOR MATERIALE IN UNITATILE INDUSTRIEI SI ASERVICIILOR RURALE
2.1 Capitalul fix: concept, clasificare, structura de ramura
2.2 Optimizarea duratei de functionare a capitalului fix
2.3 Utilajul de productie: clasificare, calculul necesarului si alegerea economica a acestora
2.4 Principalele cai de folosire rationala a capitalului fix in unitatile industriei si a serviciilor rurale
2.5 Eficienta economica a folosirii capitalului fix
2.6 Conceptul de proces de productie si de munca
2.7 Productia, procesele si tipurile de productie
2.8 Pregatirea tehnologica a productiei
2.9 Procesul de diversificare a productiei in industria rurala
2.10 Eficienta economica a noilor sortimente de produse
2.11 Calitatea produselor si a productiei
2.12 Efectele economice ale cresterii calitatii produselor si implicatiile acesteia
2.13 Principalii indicatori de evaluare a calitatii produselor
Cuvinte si notiuni cheie
Verificarea cunostintelor

Capitolul III . IMPORTANTA INVESTITIILOR IN DEZVOLTAREA COMPLEXA A SPATIULUI RURAL
3.1 Investitia - conceptul si factorii de crestere a eficientei economice a acesteia
3.2 Criterii de clasificare a indicatorilor ce reflecta eficienta economica a investitiilor
3.3 Proiectarea amplasarii obiectivelor de industrie rurala si servicii
3.4 Metode si criterii de amplasare a noilor obiective din industria rurala
3.5 Delimitarea zonei de aprovizionare a noilor obiective de industrie rurala
3.6 Tipologia proiectelor si criterii de alegere a investitiilor
3.7 Modernizarea potentialului productiv din industria si serviciile rurale
Cuvinte si notiuni cheie
Verificarea cunostintelor

Capitolul IV . SILVICULTURA SI SPATIUL RURAL
4.1 Rolul padurilor in spatiul rural
4.2 Potentialul si structura de proprietate a fondului forestier din Romania
4.3 Aprecierea economica a fondului forestier
4.4 Functiile padurilor
4.5 Protectia fondului forestier national
4.6 Produsele lemnoase si nelemnoase
4.7 Efectele dezvoltarii silviculturii asupra spatiului rural
Cuvinte si notiuni cheie
Verificarea cunostintelor

Bibliografie selectiva