Standardizarea si certificarea marfurilor
Prof.univ.dr. Ion ATANASE; Lect.univ.dr. Anca ATANASE


INTRODUCERE

SCURT ISTORIC


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 DEFINIREA STANDARDIZARII

Capitolul 2 OBIECTIVELE SI PRINCIPIILE STANDARDIZARII
2.1 Obiectivele strategice
2.2 Obiectivele tactice
2.3 Principiile standardizarii

Capitolul 3 ORGANIZAREA ACTIVITATII DE STANDARDIZARE

Capitolul 4 CONDUCEREA ACTIVITATII DE STANDARDIZARE
4.1 Analiza situatiei standardizarii
4.2 Elaborarea programelor de standardizare

Capitolul 5 METODOLOGIA ELABORARII STANDARDELOR
5.1 Examinarea periodica a standardelor
5.2 Reguli de redactare a standardelor

Capitolul 6 PRINCIPALELE ASPECTE ALE STANDARDIZARII MARFURILOR
6.1 Standardizarea conditiilor tehnice de calitate
6.2 Prescrierea nivelului indicilor si stabilirea claselor de calitate
6.3 Standardizarea metodelor de analiza si incercari
6.4 Standardizarea prescriptiilor tipo-dimensionale
6.5 Standardizarea prescriptiilor de marcare

Capitolul 7 CLASIFICAREA DOCUMENTELOR NORMATIVE
7.1 Categoriile de documente normative
7.2 Clasificarea standardelor
7.3 Numerotarea standardelor romane

Capitolul 8 APLICAREA STANDARDELOR SI ESTIMAREA VALORII LOR ECONOMICE

Capitolul 9 STANDARDIZAREA INTERNATIONALA SI EUROPEANA
9.1 Standardizarea la nivel regional
9.2 Standardizarea in perspectiva

Capitolul 10 CERTIFICAREA MARFURILOR
10.1 Definirea certificarii
10.2 Metodologia certificarii produselor

BIBLIOGRAFIE