Sociologia educatiei
Conf.univ.dr. Mihai DIACONU


CUVANT INAINTE
PREFATA

Cuprinsul cărţii:

PARTEA  I SPECIFICUL  PERSPECTIVEI  SOCIOLOGICE ASUPRA  EDUCATIEI

CAPITOLUL  1 OBIECTUL  DE  STUDIU  AL  SOCIOLOGIEI  EDUCATIEI
1. Sociologia educatiei, subramura a sociologiei
2. Alte ramuri ale sociologiei preocupate de educatie
3. Raporturile sociologiei educatiei cu alte stiinte
4. Metodele de cercetare ale sociologiei educatiei
5. Utilitatea studierii sociologiei educatiei

CAPITOLUL  2 PRINCIPALELE  ORIENTARI TEORETICE  IN  SOCIOLOGIA  EDUCATIEI
1. Utilitatea si specificul teoriilor sociologice asupra educatiei
2. TEORIILE FUNCTIONALISTE
a) Contributia lui E. Durkheim la sociologia educatiei
b) Critica functionalismului
3. TEORIILE CONFLICTUALISTE
a) Max Weber si orientarea neoweberiana
b) Orientarea neomarxista
4. TEORIILE INTERACTIUNII
Aplicatii

PARTEA a- II-a SISTEMUL  DE  EDUCATIE   SI  COMPONENTELE  SALE

CAPITOLUL  3 SISTEMUL  DE  EDUCATIE
1. Sisteme si tipuri generice de educatie
2. Functiile sociale ale institutiei educatiei
3. Varietatea instantelor de socializare, a institutiilor si organizatiilor implicate in educatie      
4. “Criza mondiala a educatiei”
5. Contributia sistemului de educatie la dezvoltarea durabila a societatii
Aplicatii

CAPITOLUL  4 SISTEMUL  DE  INVATAMANT
1. Sistemul de invatamant – subsistem al sistemului social global
2. Analiza eficientei unui sistem de invatamant
3. Limite functionale ale unui sistem de invatamant
4. Democratizarea sistemelor de invatamant
Aplicatii

CAPITOLUL  5 SCOALA   CA  ORGANIZATIE
1. Tipuri de organizatii
2. Abordarea organizatiei scolare ca sistem deschis
Elementul 1: Organizatia (componentele interne)
Elementul 2: Mediul organizatiei
Elementul 3: Intrarile (Input)
Elementul 4: Produsul (Output)
Elementul 5: Retroactiuna (Feedback)
3. “Sanatatea” organizatiilor scolare
Aplicatii

CAPITOLUL  6 STATUSURI   SI  ROLURI  FORMALE  IN  ORGANIZATIA   SCOLARA
1. Semnificatia statusurilor si a rolurilor sociale
2. Principalele categorii de roluri in invatamant:
A. Statusul si rolul profesorului: continut, determinari, tensiuni specifice
B. Roluri de indrumare, conducere si control   
C. Rolul de elev
Aplicatii

CAPITOLUL  7 VARIABILELE  COMPORTAMENTULUI  ORGANIZATIONAL
1. Cultura organizationala a scolii
2. Climatul organizational al scolii
3. Sistemul de management al scolii
Aplicatii

CAPITOLUL  8 SCHIMBARILE   IN  SISTEMUL  EDUCATIEI   FORMALE
1. Componentele procesului de schimbare
2. Autonomia relativa a schimbarilor in educatie
3. Niveluri de analiza a schimbarilor in educatie
4. Sursele schimbarii in educatie
5. Strategii ale schimbarii
6. Proceduri de schimbare: schimbarea programelor scolare, schimbarea manualelor scolare, controlul calitatii
7. Fazele schimbarilor in invatamant: faza de initiere a schimbarilor, faza de implementare, faza de evaluare
8. Reforma invatamantului ca modalitate de schimbare in educatie
Aplicatii

CAPITOLUL  9 INSTITUTII   ALE  EDUCATIEI   INFORMALE
1. Familia – ca mediu socio-educativ:
a) Sarcinile educative ale familiei
b) Caracteristici ale familiei care influenteaza socializarea primara
2. Mass-media ca factor de influenta educativa:
a)  Functiile mass-media
b) Efecte social-psihologice ale mass-media
c) Educatia tineretului pentru mass-media
Aplicatii

PARTEA  a III-a ABORDAREA  MICROSOCIOLOGICA  A  EDUCATIEI   FORMALE CLASA  DE  ELEVI  CA  GRUP  SOCIO-EDUCATIV

CAPITOLUL  10 CARACTERISTICILE  GRUPURILOR  EDUCATIONALE
1. Scopurile specifice
2. Compozitia grupurilor educationale
3. Sarcinile si activitatile grupurilor educationale
4. Organizarea grupurilor
5. Conducerea grupurilor educationale

CAPITOLUL  11 INTERACTIUNILE   SOCIALE  DIN  INTERIORUL  CLASEI  DE  ELEVI
1. Principalele categorii de interactiuni
2. Relatiile dintre elevi
A. Tipuri de relatii
B. Coeziunea clasei
3. Relatiile profesor-elevi
A. Caracteristici generale           
B. Factori de influenta care influenteaza relatia profesor-elevi
a) Influenta diferentelor sociale dintre elevi (status socioeconomic, rasa, sex)
b) Influenta diferentelor individuale dintre elevi
c) Influenta asteptarilor profesorului
Aplicatii

CAPITOLUL  12 STATUSURI   SI  ROLURI  IN  CLASA  DE  ELEVI
1. Statusul real si statusul perceput
2. Variabilele diferentierilor de status in clasa de elevi
3. Liderii clasei de elevi:
· Afirmarea liderilor
· Functiile si calitatile liderilor
· Stilurile de conducere ale liderilor si influenta lor asupra grupului
4. Elevii “slabi” si inadaptatii clasei; abandonul scolar
Aplicatii

CAPITOLUL  13 DINAMICA  GRUPULUI  DE  SCOLARI   AI  CLASEI
1. Semnificatia “dinamicii grupului”
2. Planuri de manifestare a dinamicii grupului:
a. Structura grupului mic
b. Functiile grupului mic
c. Procesele grupului mic: procesul de realizare a sarcinilor scolare, procesul de comunicatie; procesul de influenta
Aplicatii

CAPITOLUL  14 CUNOASTEREA  CLASEI  DE  ELEVI  CA  GRUP  SOCIAL
1. Utilitatea cunoasterii clasei de elevi ca grup social
2. Obiectivele cunoasterii clasei de elevi
3. Fisa de caracterizare a clasei
Metode si tehnici de cunoastere a grupurilor:
Observatia sistematica; Tehnica sociometrica
Autobiografia grupului; Profilul psihosocial al grupului
Aplicatii

PARTEA  a  IV-a SCOALA   SI  COMUNITATEA

CAPITOLUL  15 MEDIUL  SOCIAL  AL  SCOLII
1. Elementele componente ale mediului social al scolii
2. Parteneriatul organizational al scolii
a)  Unitatea scolara in cadrul parteneriatului
b)  Strategii in cadrul parteneriatului: Strategii de colaborare si comunicare cu familiile elevilor; Colaborarea si comunicarea cu agentii economici locali Aplicatii

CAPITOLUL  16 ADAPTAREA  ACTIUNILOR   SCOLII  LA  MEDIUL  EI  EDUCATIV A.  INTERVENTIA SCOLII PENTRU SPRIJINIREA EDUCATIVA A ELEVILOR DEFAVORIZATI SOCIO-ECONOMIC
1. Asigurarea programelor de interventie timpurie
2. Furnizarea educatiei compensatorii
3. Asigurarea programelor suplimentare inainte si dupa orele de scoala
4. Asigurarea indrumatorilor si a meditatorilor
5. Utilizarea stimulentelor si a descurajarilor
B.  COMBATEREA FACTORILOR CARE AMENINTA SANATATEA SI SIGURANTA ELEVILOR
1. Prevenirea abuzurilor si a neglijentei fata de copii
2. Prevenirea si abordarea problemelor de graviditate la adolescente
3. Prevenirea raspandirii SIDA si a altor boli transmisibile
3. Prevenirea sinuciderilor, a ranirilor si a deceselor accidentale
5. Prevenirea violentei in scoli
6. Prevenirea consumului de droguri
C. ABORDAREA SOCIO-PEDAGOGICA A DIVERSITATII CULTURALE IN SCOLI
1. Semnificatii ale educatiei multiculturale
2. Educatia elevului diferit cultural
3. Abordarea relatiilor umane
4. Activitatea de studiu in grupurile multiculturale
5. Abordarea multiculturala
Aplicatii

BIBLIOGRAFIE GENERALA