Didactica disciplinelor economice Consideratii teoretice si aplicatii Editia a II-a, revazuta si adaugita
Conf.univ.dr. Maria Elena DRUTA (coordonator); Prof.gr.I Florica BADEA; Prof.gr.I Nina MIHAI


PREFATA


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1. STATUTUL TEORETIC AL DIDACTICII DISCIPLINELOR ECONOMICE
1.1 Relatiile dintre didactica generala si didacticile speciale
1.2 Ratiunea suficienta a existentei didacticilor speciale
1.3 Programa analitica
Bibliografie
Referinte bibliografice
Aplicatii

Capitolul 2. CONTINUTUL DISCIPLINELOR ECONOMICE IN INVATAMANTUL LICEAL
2.1 Dimensiuni ale proiectarii curriculare
2.2 Structura programelor scolare
Aplicatii
Bibliografie

Capitolul 3. RESPECTAREA CERINTELOR PRINCIPIILOR DIDACTICE IN PREDAREA-INVATAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE
3.1 Particularitatile sistemului notional al disciplinelor economice
3.2 Dificultati in receptarea notiunilor economice
3.3 Respectarea cerintelor principiilor didactice in predarea-invatarea disciplinelor economice
3.1 Principiul insusirii constiente si active a cunostintelor
3.3.2 Principiul legaturii teoriei cu practica
3.3.3 Principiul accesibilitatii cunostintelor propuse elevilor spre invatare
3.3.4 Principiul respectarii particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor
3.3.5 Principiul sistematizarii si continuitatii in invatare
3.3.6 Principiul corelatiei intre intuitiv si logic
3.3.7 Principiul insusirii temeinice a cunostintelor
Aplicatii
Referinte bibliografice 

Capitolul 4. METODE SI PROCEDEE DIDACTICE UTILIZATE IN PREDAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE
4.1 Delimitari conceptuale si taxonomii
4.2 Conversatia didactica
4.3 Procedee didactice specifice operationalizarii notiunilor economice
4.3.1 Aplicatii practice si probleme cu continut economic
4.3.2 Graficele matematico-statistice
4.3.3 Modele simbolice
4.3.4 Intrebari problema de tip logico-analitic
4.3.5 Transferul logic reciproc al unor notiuni economice
4.3.6 Scheme operationale logico-economice
4.3.7 Analiza textului economic
4.4 Metode pentru o invatare activa
4.4.1 Studiul ce caz
4.4.2 Jocurile de simulare
4.4.3 Organizatorul grafic
4.4.4 Cubul
4.4.5 Stiu/Vreau sa stiu/Am invatat
4.4.6 Mozaicul
4.4.7 Problematizarea
4.4.8 Ciorchinele
4.5 Instruirea programata
4.5.1 Programarea liniara
4.5.2 Programarea ramificata
4.5.3 Programarea combinata
Aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 5. PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE
5.1 Proiectarea instruirii
5.2 Lectia – principala modalitate de organizare si desfasurare a activitatii didactice
5.3 Proiectul didactic al lectiei
5.4 Seminarul universitar
Aplicatii
Referinte bibliografice

Capitolul 6. EVALUAREA PREGATIRII ELEVILOR/STUDENTILOR
6.1 Conceptul de evaluare
6.2 Strategii de evaluare
6.3 Metode de evaluare
Aplicatii
Referinte bibliografice

MIC DICTIONAR TERMINOLOGIC