Fundamentele teoretice ale econometriei Note de curs
Lect.univ.dr. Alina CRETU


Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE IN ECONOMETRIE
1 Definitiile econometriei
2 Termenul de econometrie
3 Contradictiile cu care se confrunta econometria
4 Orientari diferite ale econometriei

CAPITOLUL 2 MODELAREA ECONOMICA
1 Constructia modelelor econometrice
2 Mecanisme folosite in cadrul modelelor
3 Faza de analiza a modelelor
4 Utilizarea modelelor
5 Critica modelarii econometrice traditionale

CAPITOLUL 3 ECONOMETRIA SI CERCETAREA ECONOMICA CANTITATIVA
1 Relatiile dintre variabile
2 Modele econometrice
3 Un model macroeconomic simplu
4 Locul si rolul econometriei in sistemul stiintelor economice

CAPITOLUL 4 PREZENTAREA GENERALA A MODELELOR ECONOMETRICE
1 Variabilele econometrice
2 Exprimarea legaturilor dintre variabile
3 Clasificarea relatiilor dintre variabile
4 Liniarizarea modelelor
5 Structura modelelor si exprimarea matriciala

CAPITOLUL 5 ESTIMAREA PARAMETRILOR IN MODELE ECONOMICE
1 Metode cu o singura variabila exogena
2 Metode probabilistice
2.1 Metoda verosimilitatii maxime
2.2 Analiza bayesiana
2.3 Proprietatile estimatorilor
3 Controverse in jurul curentului bayesian

CAPITOLUL 6 ELEMENTE TEORETICE IN REZOLVAREA MODELELOR ECONOMETRICE
1 Model liniar unifactorial
2 Modelul static al lui Keynes
3 Serii de timp cu trei componente: trend, sezonalitate si variabila reziduala

BIBLIOGRAFIE