Tehnologii Web si Baze de Date
Prof.univ.dr. Traian SURCEL; Prof.univ.dr. Radu MARSANU; Lect.univ.dr. Paul POCATILU; Lect.univ. Adriana REVEIU; Asist.univ. Felician ALECU; Asist.univ. Razvan BOLOGA


Cuprinsul cărții:

Capitolul I Comunicatii electronice si Internet

1.1. Retele de calculatoare
1.2. Topologii
1.2.1. Topologia magistrala
1.2.2. Topologia stea
1.2.3. Topologia inel
1.2.4 Topologii complexe
1.3. Comunicatii in Internet
1.3.1. World Wide Web
1.3.2. Adresarea calculatoarelor in Internet
1.3.3. URL
1.3.4. FTP (File Transfer Protocol)
1.4. Comunicatii prin Fax-Modem
1.4.1. MODEM -uri
1.4.3. Fax-modem - uri
1.5.  Gestiunea mesajelor de e-mail cu Outlook 2003

Capitolul II Organizarea datelor
2.1. Organizarea interna a datelor
2.1.1 Clasificarea datelor
2.1.1 Structuri de date
2.1.1 Colectii de date
2.1.4 Clase si obiecte
2.2. Organizarea datelor in fisiere 
2.2.1. Caracteristicile fisierelor 
2.2.2. Relatia fisier – memorie – program
2.2.2. Metode de organizarea a fisierelor
2.3. Organizarea datelor in baze de date
2.3.1. De la fisiere la baze de date
2.3.2. Obiectivele organizarea datelor in baze de date
2.6.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)
2.6.4. Clasificarea bazelor de date
2.4. Baze de date relationale (BDR)
2.4.1. Caracteristicile BDR
2.4.2. Etapele proiectarii BDR       
2.4.2. Normalizarea BDR
2.5. Exemplu de proiectare a unei BDR
2.4.1. Formularea problemei
2.4.2. Analiza cerintelor informationale
2.4.2. Definirea si optimizarea structurii bazei de date

Capitolul III Mediul de programare Microsoft ACCESS
3.1. Prezentare generala
3.1.1. Sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Access
3.1.2. Aplicatii
3.1.3. Functii de baza si functii suport
3.1.4. Caracteristici ale Microsoft Access 2003
3.1.5. Obiecte Microsoft Access
3.2. Tabele
3.2.1. Tabele in Microsoft Access 2003
3.2.2. Crearea tabelelor
3.3. Interogari
3.3.1. Interogari in Microsoft Access 2003
3.3.2. Crearea interogarilor
3.4. Formulare
3.4.1. Formulare in Microsoft Access 2003
3.4.2. Crearea formularelor
3.5. Rapoarte
3.5.1. Rapoarte in Microsoft Access 2003
3.5.2. Crearea rapoartelor
3.6. Macrocomenzi si module
3.6.1. Macrocomenzi. Crearea unei macrocomenzi
3.6.2. Module
3.7. Interoperabilitatea Microsoft Access cu alte aplicatii
3.7.1. Integrare Microsoft Access in Microsoft Office
3.7.2. Legatura Microsoft Access cu alte SGBD
3.7.3. Tehnologiile Microsoft Access 2003 pentru Internet

Capitolul IV Utilizarea bazelor de date in Internet
4.1 Pagini Web   dinamice
4.1.1. Pagini dinamice vs. Pagini statice
4.1.2 Pagini dinamice pe partea client
4.1.3 Pagini dinamice generate pe partea server
4.2 Active Server Pages (ASP)
4.2.1. Modelul ASP
4.2.2. Limbaje de script
4.2.3 Crearea obiectelor
4.2.4. Proceduri ASP
4.2.5. Prelucrarea formularelor HTML
4.3 Baze de date on-line
4.3.1. Principii de functionare
4.3.2. Accesul la baze de date
4.3.3. Utilizarea interogarilor SQL

Capitolul V Afaceri electronice
5.1. Caracteristicile afacerilor electronice
5.2. Categorii de afaceri electronice
5.3. Etapele realizarii unei afaceri electronice
5.4. Mijloace de plata in afacerile electronice
5.5. Platforme software pentru afaceri electronice

Bibliografie