Studiu de fezabilitate Cazuistica pe exemplul unei intreprinderi producatoare de tesaturi din bumbac si tip bumbac
Prof.univ.dr. Ilie N. NICULESCU; Lect.univ.dr. Florenta Adina MANDACHE


NOTA

Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 INTRODUCERE
1.1 Scopul si obiectivele studiului
1.2 Prezentarea pe scurt a agentului economic
1.3 Prezentarea elaboratorului
1.4 Surse de documentare
1.5 Sinteza studiului
1.5.1 Produse / servicii oferite
1.5.2 Prezentarea investitiei
1.5.3 Programul de punere in functiune
1.5.4 Planul de finantare a investitiei
1.5.5 Principalele concluzii rezultate

Capitolul 2 PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC
2.1 Date de identificare ale agentului economic
2.2 Mod de constituire
2.3 Obiect de activitate
2.4 Structura actionarilor
2.5 Scurt istoric

Capitolul 3 ANALIZA COMERCIALA
3.1 Produse / servicii oferite
3.1.1 Prezentarea produselor / serviciilor oferite
3.1.2 Principalele caracteristici ale produselor oferite
3.1.3 Nivelul de competitivitate pe piata a produselor
3.1.4 Ciclul de viata al produselor
3.2 Piata si comercializarea
3.2.1 Scurt istoric al evolutiei cererii si ofertei
3.2.2 Analiza cererii si ofertei pe piata interna
3.2.3 Analiza cererii si ofertei pe piata externa
3.3 Managementul comercial
3.4 Promovarea si distributia produselor
3.4.1 Metode de promovare utilizate
3.4.2 Metode de distributie a produselor
3.4.3 Cheltuieli pentru promovarea produselor
3.5 Pretul de vanzare al produselor
3.5.1 Preturi de piata
3.5.2 Prognoze privind preturile practicate

Capitolul 4 ANALIZA ACTIVITATII
4.1 Capacitatea tehnica si de productie a agentului economic
4.1.1 Amplasare si facilitati
4.1.2 Tehnologii de fabricatie
4.1.3 Dotari (teren si mijloace fixe pe grupe)
4.1.3.1 Active imobilizate existente
4.1.3.2 Active imobilizate noi (investitii)
4.1.4 Program de fabricatie pe produse / servicii
4.2 Factorii de productie ai agentului economic si costurile acestora
4.2.1 Determinarea valorii dotarilor
4.2.2 Estimarea cheltuielilor cu forta de munca
4.2.3 Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele si alte bunuri aprovizionate
4.2.4 Estimarea cheltuielilor cu utilitatile
4.2.5 Influenta asupra mediului
4.2.6 Graficul de realizare a investitiei

Capitolul 5 MANAGEMENTULUI AGENTULUI ECONOMIC
5.1 Strategia activitatii viitoare
5.1.1 Obiectivele strategiei
5.1.2 Masuri necesare indeplinirii strategiei
5.2 Structura organizatorica
5.3 Conducerea agentului economic si calitatea echipei de conducere
5.4 Sistemul informational-informatic (existent si preconizat)

Capitolul 6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA A STUDIULUI DE FEZABILITATE
6.1 Scurt diagnostic economico – financiar
6.1.1 Analiza veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor
6.1.2 Analiza patrimoniului
6.1.3 Calculul indicatorilor economico – financiari
6.2 Evaluarea activitatii viitoare
6.2.1 Proiectia contului de rezultate
6.2.2 Proiectia necesarului de fond de rulment
6.2.3 Proiectia fluxurilor de numerar
6.2.4 Proiectia bilantului simplificat
6.2.5 Calculul indicatorilor de eficienta a investitiei

Capitolul 7 CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE

ANEXE