Managementul in turism servicii
Conf.univ.dr. Puiu NISTOREANU


INTRODUCERE

Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1 Economia de piata si activitatile  din turism servicii
1.1 Lumea afacerilor
1.1.1 Acceptiuni ale notiunii de afacere
1.1.2 Caracteristici ale afacerii si ale lumii afacerilor
1.2 Managementul afacerilor
1.3 Conducerea activitatilor de turism servicii

CAPITOLUL 2 Managementul si conducerea moderna
2.1 Analiza evolutiva a conceptului de conducere
2.2 Principalele instrumente manageriale
2.2.1 Conducerea prin obiective
2.2.2 Conducerea prin produs
2.2.3 Conducerea prin exceptii
2.3 Metode moderne de conducere

CAPITOLUL 3 Organizarea/coordonarea in managementul modern
3.1 Coordonarea – obiective si instrumente
3.1.1 Obiectivele coordonarii
3.1.2 Instrumentele coordonarii
3.2 Instrumentarul managerial al coordonarii
3.3 Metode si tehnici utilizate in procesul de coordonare
3.4 Coordonarea activitatilor in firmele de turism servicii

CAPITOLUL 4 Controlul in cadrul activitatii de management
4.1 Clarificari conceptuale asupra functiei de control
4.2 Tehnologia controlului, ca atribut al managerului
4.3 Controlul si calitatea, prin prisma managementului modern (TQM-ul) 

CAPITOLUL 5 Formalizarea si comunicarea in firmele din turism servicii
5.1 Conceptul de formalizare
5.1.1 Natura formalizarii
5.1.2 Unele disfunctionalitati ale formalizarii
5.1.3 Determinantii formalizarii
5.2 Natura comunicarii organizationale
5.2.1 Comunicarea si structura organizationala
5.2.2 Comunicarea in cadrul firmelor prestatoare de servicii turistice
5.3 Aspecte ale comunicarii moderne in firmele de turism servicii
5.3.1 Aspecte ale comunicarii manageriale
5.3.2 Comunicarea si eficienta
5.3.3 Piata comunicarii
5.3.4 Globalizarea comunicatiei

CAPITOLUL 6 Aprovizionarea si gestionarea stocurilor in firmele din turism servicii
6.1 Conducerea activitatilor de aprovizionare in turism servicii
6.1.1 Organizarea aprovizionarii in societatile comerciale in turism si alimentatie
6.1.2 Particularitati ale activitatii de aprovizionare in cadrul organizatiilor economice productive din sfera turismului
6.2 Procesul de aprovizionare al organizatiilor productive
6.2.1 Managementul achizitiei
6.2.2 Analiza si alegerea furnizorilor
6.3 Sisteme moderne de management in domeniul aprovizionarii

CAPITOLUL 7 Managementul activitatilor de transport in turism servicii
7.1 Locul transporturilor in activitatile de turism servicii
7.1.1 Particularitati ale transporturilor in firmele turistice
7.1.2 Activitati de transporturi practicate in firmele de turism
7.2 Influente ale mediului extern si posibile viitoare traiecte
7.2.1 Eficienta activitatilor de transport
7.2.2 Globalizarea si integrarea transporturilor
7.3 Elemente componente ale deciziei manageriale in repartizarea volumului de trafic de deplasat
7.3.1 Criterii de distribuire a curentilor pe mijloacele de transport
7.3.2 Selectarea mijlocului de transport in functie de criteriile economice

CAPITOLUL 8 Managementul marketingului in turism servicii
8.1 Ce presupune managementul marketingului
8.2 Redefinirea pietelor si a locului unei firme de turism servicii
8.2.1 Tablou de analiza a situatiei existente
8.2.2 Studiul concurentei
8.3 Criteriile economice ale unui marketing reusit. Politica de pret
8.3.1 Mijloace de determinare a pretului mediu si a politicii de pret
8.3.2 Alti factori care determina fixarea preturilor
8.4 Celelalte componente ale mixului de marketing
8.4.1 Politica de produs
8.4.2 Politica de promovare
8.4.3 Politica de distributie

CAPITOLUL 9 Alimentatia publica si restauratia
9.1 Restauratia – tipologie
9.1.1 Restauratia cu caracter social
9.1.2 Restaurantele cu vocatie comerciala
9.1.3 Aspecte ale activitatii de restauratie si a altor unitati de alimentatie publica din Franta
9.1.4 Clasificarea restaurantelor si a unitatilor de alimentatie publica din Romania
9.1.5 Alte tipuri de unitati de alimentatie publica. Corespondente intre cele doua tipuri de clasificari
9.1.6 Aprecieri asupra perioadei actuale
9.2 Amenajarea tehnologica a unui restaurant
9.2.1 Constructia si instalatiile
9.2.2 Organizarea interioara a activitatii intr-un restaurant
9.2.3 Echipamentele din dotarea restaurantelor
9.2.4 Dotarea cu inventar de servire si pentru lucru
9.3 Resursele umane si al activitatile comerciale in restaurante
9.3.1 Functiile si meseriile din restaurante
9.3.2 Politica comerciala a restaurantului

CAPITOLUL 10 Sisteme informatice in activitatile de turism servicii
10.1 Sistemele informatice Front Office
10.2 Sisteme informatice utilizate pentru rezervari
10.3 Sisteme informatice ce folosesc Internetul
10.3.1 Amadeus (www.amadeus.com)
10.3.2 Worldspan (www.worldspan.com)
10.4 Sisteme informatice inteligente pentru cautarea informatiilor si planificarea calatoriilor
10.4.1 Sisteme de prezentare bazate pe realitatea virtuala
10.4.2 Alegerea sistemului informatic potrivit

CAPITOLUL 11 Managementul activitatilor de turism servicii si dezvoltarea durabila
11.1 Noua filozofie a existentei in turism
11.2 Actorii transformarii
11.3 Dezvoltarea durabila
11.3.1 Conceptul de dezvoltare durabila
11.3.2 Conceptul de eco-business
11.4 Dezvoltarea durabila, mediul inconjurator si turismul
11.4.1 Protectia mediului inconjurator
11.4.2 Ecologia in industria ospitalitatii

CAPITOLUL 12 Agentia de turism - interfata in activitatea de turism servicii
12.1 Locul agentiei de turism in cadrul intreprinderilor turistice
12.2 Agentia de turism - concepte si tipologii
12.2.1 Agentie de turism sau agentie de voiaj?
12.2.2 Tipologii ale agentiilor de voiaj
12.3 Structura tehnica a unei agentii de turism
12.3.1 Organizarea interna a unei agentii de turism
12.3.2 Documentatia agentiei de turism
12.4 Personalul agentiei de turism
12.5 Tour-operatorul, producator si intermediar

BIBLIOGRAFIE