Ingineria ecosistemelor agricole
Prof.univ.dr.ing. Bujor MANESCU dr.docent in stiinte Conf.univ.dr.ing. Marcela STEFAN


PREFATA

INTRODUCERE

Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 Principii ale agriculturii durabile
1.1 Agricultura ca sistem global integrat
1.2 Conceptul de agricultura durabila  
1.3 Actiunile de promovare a agriculturii durabile
1.4 Agricultura durabila in Romania

Capitolul 2 Restaurarea agriculturii ecologice
2.1 Filozofia agriculturii ecologice
2.2 Diversitatea sistemelor de agricultura
2.2.1 Agricultura traditionala sau familiala
2.2.2 Agricultura intensiva sau industriala
2.2.3 Agricultura biologica sau organica
2.2.4 Permacultura
2.2.5 Agro-ecosistemul durabil
2.3 Agricultura sau productia integrata
2.4 Reglementari internationale si nationale privind productia agricola ecologica
Bibliografie

Partea intai Sistemul ecologic agricol, unitate a  biosferei

Capitolul 3 Particularitatile ecosistemului agricol
3.1 Notiune si structura
3.1.1 Notiunea de ecosistem
3.1.2 Structura ecosistemului
3.2 Tipologia agroecosistemelor
3.2.1 Sistemul ecologic agricol
3.2.2 Sistemul ecologic horticol
3.2.3 Sistemul ecologic zooproductiv  

Capitolul 4 Starea ecosistemului agricol
4.1 Echilibrul ecologic
4.1.1  Starea sau infatisarea ecologica
4.1.2 Echilibrul ecologic
4.1.3 Pragul natural de suportabilitate
4.2 Artificializarea ecosistemului
4.2.1 Ecosistemul artificializat sau antropizat
4.2.2 Poluarea si deteriorarea ecosistemului agricol
4.2.3 Criza ambientala
4.3 Optimul ecologic
4.3.1 Notiuni
4.3.2 Zonarea ecologica a culturilor agricole
4.3.3 Ecosistemul intre conservare si degradare

Capitolul 5 Interactiuni si relatii in agroecosistem
5.1 Interactiunea clima - ecosistem
5.2 Interactiunea biocenoza - biotop
5.2.1 Radiatia fiziologica si lumina solara
5.2.2 Caldura
5.2.3 Apa
5.2.4 Aerul
5.2.5 Substantele nutritive
5.3 Interactiuni plante - organisme daunatoare
5.3.1 Interactiuni plante - insecte
5.3.2 Interactiunea plante - boli
5.3.3 Relatia insecte - pesticide
5.3.4 Relatia insecte - zoofagi   
5.3.5 Incidenta ecologica a pesticidelor
5.4 Interactiunea culturi agricole - buruieni
5.5 Relatii cibernetice in agroecosistem
5.5.1 Particularitati ale ciberneticii agricole
5.5.2 Ecosistem - biocibernetica
5.5.3 Planta ca biosistem cibernetic
5.5.4 Modelarea agoecosistemului
5.6 Relatii informationale in agroecosistem
5.6.1 Sensul informatiei si informaticii
5.6.2. Informatia biologica
5.6.3 Informatia si informatica agricola

Capitolul 6 Solul – fundament al agroecosistemului
6.1 Solul - capital biologic si avutie nationala
6.2 Solul ca sistem geobioecologic durabil
6.2.1 Atribute si functionalitati ecologice
6.2.2 Fertilitatea si capacitatea de productie a solului
6.2.3 Mediul fizic si geochimic al solului
6.2.4 Comunitatea biologica
6.3 Poluarea si degradarea solului
6.3.1 Tipologia poluarii
6.3.2 Degradarea solului
6.4 Ecovigilenta pentru pamant (protectia si ameliorarea solului)
6.4.1 Securitatea ecologica
6.4.2 Gestiunea ecologica a fondului funciar
6.4.3 Reabilitarea terenurilor agricole

Capitolul 7 Bioecoenergia in agrosistem
7.1 Conservarea energiei
7.2 Clasificarea energetica a agroecosistemelor
7.3 Sursele neconventionale de energie
7.3.1 Energia solara
7.3.2 Fotosinteza
7.3.3 Energia eoliana
7.3.4 Termoficarea solara
7.3.5 Energia geotermala
7.3.6 Bioconversia
7.3.7 Biocombustibilul
7.4 Randamentul energetic
7.4.1 Consumul de energie
7.4.2 Bilantul si randamentul energetic

Capitolul 8 Managementul agroecosistemului
8.1 Sensul managementului ecologic
8.2 Proiectarea si organizarea ecosistemului
8.2.1 Proiectarea ecosistemului
8.2.2 Organizarea ecosistemului
8.2.3 Investitia ecologica
8.3 Gestiunea ecosistemului
8.4 Conservarea si protectia ecosistemului
8.4.1 Orientari specifice
8.4.2 Reconstructia (restaurarea) ecoagroecosistemelor
8.5 Managementul fitosanitar
8.6 Managementul buruienilor
8.7 Economisirea energiei
8.7.1 Strategia de economisire
8.7.2 Directii de economisire
8.7.3 Programul energetic
8.8 Oportunitatea fermei ecologice
8.8.1 Definitia ecologica si obiectivele ecofermei
8.8.2 Omul si ecotehnologia
Bibliografie

Partea a doua Tehnologia si tehnica in ecosistemul agricol. (Ecotehnologia si ecotehnica)

Capitolul 9 Repere ale ecotehnologiei si ecotehnicii agricole
9.1 Atribute si functionalitati
9.1.1 Tehnologia si tehnica conventionala
9.1.2 Ecotehnologia si ecotehnica
9.2 Tehnologii alternative
9.3 Biotehnologia
9.4 Conditionari ecologice ale agrotehnicii
9.4.1 Asolamentul agricol
9.4.2 Lucrarile solului
9.4.3 Fertilizarea solului
9.4.4 Irigatia solului
9.4.5  Combaterea bolilor si daunatorilor
9.4.6 Combaterea buruienilor
9.5 Reglementari si norme internationale si nationale privind ecotehnologia
Bibliografie