Managementul intreprinderii
Conf.univ.dr. Silvia OLARU


CUVANT INAINTE

Cuprinsul cărţii:

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI INTREPRINDERII
1.1 Obiectul de studiu
1.1.1 Definirea stiintei managementului intreprinderii
1.1.2 Procesele de management
1.1.3 Relatiile de management
1.2 Principii generale ale managementului intreprinderii
1.3 Componentele sistemului de management al intreprinderii
1.4 Caracteristicile si instrumentele managementului intreprinderii
1.5 Evolutia conceptiei de management
1.6 Aplicarea managementului si ingradirea acestuia   
1.7 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 2 INTREPRINDEREA - AGENT ECONOMIC SI OBIECT AL CONDUCERII
2.1 Agentii economici. Definire si clasificare
2.2 Abordarea conceptului de intreprindere
2.3 Trasaturi definitorii ale intreprinderii in abordarea sistemica
2.3.1 Rolul intreprinderii in cadrul economiei
2.4 Tipologia intreprinderilor
2.5 Dimensiunea intreprinderii. Locul si rolul intreprinderilor mici si mijlocii in economia de piata
2.5.1 Dimensiunea intreprinderii
2.5.2 Intreprinderile mici si mijlocii in economia contemporana – contributii si limite
2.5.3 Tendinte actuale si perspective ale intreprinderilor mici si mijlocii in lume. Tendinte probabile in Romania
2.5.4 Etape in procesul de restructurare a activitatii intreprinderii
2.6 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOL 3 IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA INTREPRINDERILOR MODERNE
3.1 Consideratii generale cu privire la relatia intreprindere - mediu ambiant
3.2 Componentele mediului ambiant al intreprinderii
3.3 Factorii de influenta ai mediului care influenteaza intreprinderea
3.4 Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale
3.5 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 4 FUNCTIUNILE SI FUNCTIILE MANAGERIALE ALE INTREPRINDERII
4.1 Functiunile - componente ale sistemului organizarii procesuale a  intreprinderii
4.2 Functiile manageriale ale intreprinderii moderne
4.2.1. Definirea conceptului de functie; clasificare
4.3 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 5 STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII
5.1 Abordari conceptuale, elemente structurale
5.2 Structura organizatorica - expresie a organizarii formale a intreprinderii
5.2.1 Definirea notiunii si componentele de baza
5.2.2 Elemente ale structurii functionale (de conducere)
5.2.3 Structura operationala (de productie si conceptie)
5.2.3.1 Concept si componente
5.2.3.2 Tipuri de structura de productie conceptie
5.2.3.3 Factorii care determina structura de productie si conceptie a unei intreprinderi
5.2.3.4 Cai de perfectionare a structurii de productie si conceptie a intreprinderilor
5.3 Cerinte si etape in proiectarea unei structuri organizatorice eficiente
5.4 Documentele de formalizare a structurii organizatorice
5.5 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 6 SISTEMUL DECIZIONAL
6.1 Definirea si factorii primari ai deciziei economice
6.2 Perspectiva sistemelor
6.3 Abordarea interdisciplinara
6.4 Cerintele si criteriile de clasificare a deciziilor
6.5 Etapele procesului decizional
6.6 Metode si tehnici de alegere a variantei optime si de rationalizare a procesului decizional
6.6.1 Decizii cu univers determinat (cert)
6.6.1.1 Metode statistice de adoptare a deciziei
6.6.1.2 Metode dinamice de alegere a deciziei
6.6.1.3 Decizii multicriteriale
6.6.2 Decizii cu univers aleator (in conditii de risc)
6.6.2.1 Definire. Mod de stabilire
6.6.2.2 Evenimentele de adoptare a deciziei in conditii de risc
6.6.2.2.1 Adoptarea deciziei in conditii de risc, folosind metoda arborelui decizional
6.6.3 Decizii in conditii de incertitudine
6.6.4 Alte metode si tehnici folosite in procesul decizional
6.6.4.1 Simularea in procesul decizional
6.6.4.2 Metoda de simulare Monte-Carlo pentru adoptarea deciziilor in conditii de incertitudine
6.6.4.3 Tabelul decizional
6.6.4.4 Tehnici de adoptare a deciziilor de grup
6.5 Programe pe calculator pentru tabele si arbori decizionali
6.6 Sistemul decizional si sistemul informational
6.7 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 7STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII SI PLANUL CA INSTRUMENT DE CONCRETIZARE SI REALIZARE A LOR
7.1 Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii
7.2 Definirea conceptelor de strategie economica si politica economica. Componentele unei strategii economice
7.3 Tipologia strategiilor economice. Conceptul de strategie economica de dezvoltare si proces de conducere strategica
7.4 Modele de elaborare a unei strategii economice
7.5 Planul – instrument de concretizare si realizare a strategiei economice
7.5.1 Definirea conceptelor de planificare si plan. Clasificarea planificarii dupa diferite criterii
7.5.2 Planul economic al intreprinderii. Cuprins. Mod de elaborare
7.5.3 Fundamentarea planului economic al unei intreprinderi productive in conditiile inexistentei unui portofoliu de comenzi prealabile
7.6 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 8 COMUNICAREA IN AFACERI
8.1 Comunicarea  - semnificatia termenului ,,comunicare”
8.2 Particularitati ale comunicarii
8.3 Comunicare si informatie
8.4 Procesul de comunicare
8.5 Elementele procesului de comunicare
8.6 Comunicare si limbaj
8.6.1 Comunicarea lingvistica - modele teoretice
8.6.2 Comunicarea orala. Stiluri de comunicare
8.6.3 Comunicarea interpersonala
8.6.4 Comunicarea verbala
8.6.5 Comunicarea nonverbala
8.6.6 Kinetica
8.6.7 Expresia fetei
8.6.8 Miscarea corpului
8.6.9 Proxemica
8.7 Comuncarea organizationala
8.7.1 Comunicarea in cadrul grupurilor de munca
8.7.2 Comunicare si motivare
8.8 Comunicare si conducere
8.9 Formele comunicarii manageriale  
8.10 Comunicarea sef-subordonat
8.11 Comunicare si negociere   
8.11.1 Conceptul de negociere
8.11.2 Principii de baza ale negocierii
8.11.3 Tipuri fundamentale de negociere
8.11.4 Marja de negociere
8.12 Cuvinte-cheie. Test grila 

CAPITOLUL 9 SISTEMUL INFORMATIONAL
9.1 Conceptul de sistem informational
9.1.1 Definirea sistemului informational
9.1.2 Componentele sistemului informational
9.1.2.1 Data si informatia
9.1.2.2 Circuite si fluxuri informationale
9.1.2.3 Proceduri informationale
9.1.2.4 Mijloace de tratare a informatiilor
9.1.3 Functiile sistemului informational
9.1.4 Parametrii sistemului informational
9.2 Rationalizarea sistemului informational
9.2.1 Deficiente majore in sistemul informational
9.2.2 Cerinte de rationalizare fata de informatii
9.2.3 Principii de concepere si rationalizare a sistemului informational
9.2.4 Etapele rationalizarii sistemului informational
9.3 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLOL 10 SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT
10.1 Managementul prin obiective
10.2 Managementul prin proiecte
10.3 Managementul pe produs
10.4 Managementul prin bugete
10.5 Managementul prin exceptii
10.6 Managementul participativ
10.7 Metode si tehnici specifice de management
10.8 Cuvinte-cheie. Test grila   

CAPITOLUL 11 MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE PRODUCTIE
11.1 Conceptul de productie. Criterii de clasificare. Productia ca rezultat al realizarii procesului de productie
11.1.1 Definirea conceptului de proces de productie     
11.1.2 Criterii de clasificare
11.1.3 Productia - rezultat al realizarii procesului de productie. Clasificarea intreprinderilor in raport cu natura si modul de realizare a
productiei. Tipuri de fabricatie   
11.2 Tipuri de productie
11.2.1 Tipuri de productie: concept; criterii de clasificare
11.2.2 Trasaturile caracteristice ale tipurilor de productie
11.2.2.1 Tipul de productie in masa
11.2.2.2 Tipul de productie in serie
11.2.2.3 Tipul de productie individual
11.3 Programarea si urmarirea productiei
11.3.1 Programarea productiei. Cuprins, functii si obiective
11.3.2 Programarea productiei
11.3.3 Lansarea in fabricatie
11.3.4 Urmarirea si controlul cantitativ al indeplinirii programelor de productie
11.4 Tipurile de imbinare in timp a executarii operatiilor tehnologice
11.4.1 Tipul de imbinare succesiva
11.4.2 Tipul de imbinare paralela
11.4.3 Tipul de imbinare paralel-succesiva (mixt)
11.5 Cuvinte-cheie. Test grila   

CAPITOLUL 12 MANAGEMENTUL CALITATII PRODUCTIEI    
12.1 Calitatea produselor si a productiei; conceptul de calitate
12.2 Caracteristici de calitate
12.3 Rolul compartimentelor functionale si de productie si al factorului uman in asigurarea calitatii
12.4 Asigurarea si controlul calitatii produselor si a productiei
12.5 Folosirea metodei Controlul Statistic al Procesului (Statistical Process Control) in asigurarea calitatii produselor
12.6 Indicatori pentru calculul nivelului calitatii
12.7 Gestiunea calitatii productiei; elementele costului calitatii
12.8 Conceptul de ,,calitate totala” si transpunerea lui in practica
12.9 Sistemul informational al calitatii
12.10 Cai de crestere a calitatii
12.11 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 13 GESTIUNEA  FUNCTIUNII COMERCIALE
13.1 Definirea functiunii. Structurile organizatorice implicate in aceasta activitate
13.2 Activitatea de marketing  
13.3 Aprovizionarea tehnico-materiala - componenta a activitatii comerciale
13.3.1 Organizarea aprovizionarii tehnico-materiale
13.3.2 Elaborarea programului de aprovizionare tehnico-material
13.4 Depozitarea
13.5 Activitatea de vanzare
13.6 Aspecte privind selectia, instruirea si remunerarea vanzarilor
13.7 Tehnica negocierilor
13.8 Cuvinte-cheie. Test grila   

CAPITOLUL 14 ROLUL  RESURSELOR UMANE IN MANAGEMENT
14.1 Gestiunea previzionala a resurselor umane
14.2 Strategia recrutarii
14.3 Selectia si angajarea
14.4. Gestiunea carierelor: formare-evaluare-promovare
14.5 Salarizarea
14.6 Politici de organizare a muncii
14.6.1 Organizarea muncii. Cuprins. Definirea componentelor
14.6.2 Tendinte noi in organizarea muncii
14.6.3 Politici de organizare a muncii, cu caracter social
14.6.4 Conflicte sociale in intreprindere
14.6.5 Cuvinte-cheie. Test grila

CAPITOLUL 15 SCHIMBAREA SI DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA
15.1 Modelul managerial al schimbarii
15.2 Recunoasterea nevoii pentru schimbare
15.3 Cuvinte-cheie. Teste grila

Raspunsuri

Bibliografie