Managementul calitatii produselor agroalimentare
Conf.univ.dr. Dan BOBOC


CUVANT INAINTE

Cuprinsul cărții:

Capitolul 1. SISTEMUL CALITATII
1.1. Istoricul notiunii de calitate; definirea calitatii
1.1.1. Sistemul calitate
1.2. Sisteme de controlul calitatii
1.2.1. Sisteme de asigurarea calitatii
1.3. Standardizarea
1.3.1. Standardizarea conditiilor tehnice de calitate
1.3.2. Prescrierea nivelului indicilor si stabilirea claselor de calitate
1.3.3. Standardizarea metodelor de analiza si incercari
1.3.4. Standardizarea prescriptiilor tipodimensionale 
1.3.5. Standardizarea prescriptiilor de  marcare
1.3.6. Standardizarea produselor alimentare
1.3.7. Specificari

Capitolul 2. OBIECTIVE SI POLITICI PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR
2.1. Politica privind calitatea produselor  agroalimentare in Uniunea Europeana           
2.2. Politica privind calitatea produselor agroalimentare in Romania  
2.3. Politica privind calitatea pe filiera de produs agroalimentar
2.4. Politica privind calitatea produselor agroalimentare la nivel de unitate economica 
2.5. Planificarea calitatii produselor agroalimentare

Capitolul 3. CALITATEA SI PRETUL PRODUSELOR
3.1. Raportul calitate/pret la produsele agroalimentare
3.2. Costurile calitatii
3.3. Costurile noncalitatii/lipsei de calitate
3.4. Evaluarea calitatii 

Capitolul 4. RECUNOASTEREA CALITATII
4.1. Perceperea calitatii produselor alimentare de catre consumatorii europeni
4.2. Semnele de calitate
4.3. Etichetarea si codificarea produselor alimentare
4.4. Masurarea caracteristicilor de calitate
4.5. Masurarea calitatii alimentelor prin utilizarea unor instrumente
4.6. Proprietatile produselor
4.7. Ecoeticheta
4.8. Factori interni si externi organizatiei care influenteaza calitatea
4.8.1. Influenta factorilor de mediu si parteneriatul organizatiei cu acestia
4.8.2. Factorii interni organizatiei care influenteaza calitatea

Capitolul 5. METODA PROVIND ANALIZA CALITATII PRODUSELOR
Particularitati intalnite in analiza calitatii produselor agricole si alimentare

Capitolul 6. INSTRUMENTE ALE PLANIFICARII CALITATII
6.1. Instrumente de planificare strategica
6.1.1. Analiza SWOT aplicata calitatii
6.1.2. Portofoliul calitatii
6.1.3. Standardele de calitate
6.2. Metode de planificare operativa
6.2.1. Metode de cunoastere a necesitatilor si expectativelor clientilor
6.2.2. Functia QFD (Quality Function Deployment)

Capitolul 7. MANAGEMENTUL CALITATII. PRINCIPII SI ELEMENTE FUNDAMENTALE
7.1. Viziune, misiune, politica
7.2. Cultura organizationala si calitatea
7.3. Principii ale managementului calitatii
7.3.1. Focalizare catre client
7.3.2. Leadership
7.3.3. Implicarea personalului
7.3.4. Abordarea bazata pe proces
7.3.5. Abordarea sistemica
7.3.6. Imbunatatirea continua
7.3.7. Argumentarea cu date si informatii a deciziilor
7.3.8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

BIBLIOGRAFIE