Managementul resurselor umane
Prof.univ.dr.Radu EMILIAN, Conf.univ.dr. Gabriela TIGU, Lect univ. Olimpia STATE, Lect.univ. Claudia TUCLEA


Cuprinsul cărţii:
STUDIU INTRODUCTIV

PROVOCARILE SI CONTINUTUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
1 Provocarile MRU
1.1 Mutatiile tehnice si MRU
1.2 Provocarile economice ale MRU
1.3 Provocarile sociale ale MRU
2 Continutul MRU
2.1 Evolutia MRU
2.2 Continutul actual al MRU

PARTEA I
DE LA INDIVID LA ORGANIZATIE

Capitolul 1 Motivarea angajatilor
1.1 Motivatia - abordare generala
1.1.1 Structuri ale motivatiei
1.1.2 Formele motivatiei
1.2 Motivatie si performanta; optimul motivational
1.3 Managementul motivarii
1.4 Teorii ale motivarii
1.4.1 Teorii clasice ale motivarii
1.4.2 Teorii moderne ale motivarii
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 1
Verificarea cunostintelor din capitolul 1

Capitolul 2 Grupurile de munca
2.1 Conceptul de grup in conducere si rolul lui
2.2 Procesele de grup
2.3 Eficienta grupului
2.4 Cunoasterea grupurilor
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 2
Verificarea cunostintelor din capitolul 2

Capitolul 3 Satisfactia muncii
3.1 Conceptul de satisfactie a muncii
3.2 Sursele satisfactiei in munca
3.3 Raportul satisfactie – productivitate
3.4 Cai de crestere a satisfactiei in munca
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 3
Verificarea cunostintelor din capitolul 3

Capitolul 4 Sistemul social al intreprinderii
4.1 Conceptul de sistem social
4.2 Disfunctionalitati in sistemul social al intreprinderilor
4.2.1 Absenteismul
4.2.2 Fluctuatia
4.2.3 Conflictele sociale
4.2.4 Accidentele de munca
4.3 Dezvoltarea sistematica a sistemelor sociale
4.3.1 Formularea obiectivelor generale ale intreprinderii
4.3.2 Diagnoza starii sistemului social
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 4
Verificarea cunostintelor din capitolul 4

Capitolul 5 Cultura organizationala
5.1 Definirea si evolutia conceptului de cultura
5.2 Componentele culturii organizatiei
5.3 Tipuri de culturi organizationale
5.4 Formarea, functiile   si utilitatea culturii organizationale
5.4.1 Formarea culturii organizationale
5.4.2 Functiile culturii organizationale
5.4.3 Utilitatea cunoasterii si existentei culturii
5.5 Cultura organizationala – variabila de management
5.5.1 Relatia cultura organizationala – cultura nationala
5.5.2 Managementul culturii la nivel microeconomic
5.5.3 Cultura organizatiei si managementul resurselor umane
5.5.4 Cultura si motivarea angajatilor
5.6 Cultura organizatiei in sectorul serviciilor in Romania
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 5
Verificarea cunostintelor din capitolul 5

PARTEA a II-a
GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 

Capitolul 6 Proiectarea, analiza si evaluarea posturilor
6.1 Proiectarea posturilor
6.1.1 Continutul postului
6.1.2 Metode de descriere a functionalitatii posturilor (a modului de obtinere a performantei pe post)
6.2 Analiza posturilor
6.2.1 Componentele analizei posturilor
6.2.2 Metode folosite in analiza posturilor
6.3 Evaluarea posturilor
6.3.1 Metoda punctelor
6.3.2 Alte metode de evaluare a posturilor
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 6
Verificarea cunostintelor din capitolul 6

Capitolul 7 Gestiunea previzionala a personalului
7.1 Conceptul de gestiune previzionala a personalului
7.2 Metodologia   gestiunii previzionale a personalului
7.2.1 Analiza previzionala a resurselor umane
7.2.2 Ajustarea resurselor umane in vederea echilibrarii cererii cu oferta de munca
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 7
Verificarea cunostintelor din capitolul 7

Capitolul 8 Angajarea personalului
8.1 Recrutarea de personal
8.1.1 Locul recrutarii in strategia generala a firmei
8.1.2 Surse si metode de recrutare
8.1.3 Cine face recrutarea?
8.1.4 Evaluarea programului de recrutare
8.2 Selectia personalului
8.2.1 Metode de selectie si derularea procesului de selectie
8.2.2 Decizia finala
8.3 Angajarea si integrarea personalului
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 8
Verificarea cunostintelor din capitolul 8

Capitolul 9 Gestiunea carierei angajatilor
9.1 Evaluarea performantelor
9.1.1 Necesitate si responsabilitati
9.1.2 Metode de evaluare a performantelor
9.1.3 Evitarea erorilor de evaluare
9.1.4 Feed-back-ul performantei
9.2 Planificarea carierei
9.2.1 Responsabilitatea planificarii carierei
9.2.2 Dezvoltarea planului de cariera
9.3 Promovarea personalului
9.4 Pregatirea si dezvoltarea profesionala
9.4.1 Pregatirea profesionala
9.4.2 Dezvoltarea profesionala
9.4.3 Evaluarea activitatii de pregatire si dezvoltare profesionala
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 9
Verificarea cunostintelor din capitolul 9

Capitolul 10 Managementul remuneratiei
10.1 Remuneratia ca proces de schimb
10.1.1 Tranzactia economica
10.1.2 Tranzactia psihologica
10.1.3 Tranzactia sociologica
10.1.4 Tranzactia politica
10.1.5 Tranzactia etica
10.2. Abordari moderne ale managementului remuneratiei
10.2.1 Managementul remuneratiei individuale si remuneratia globala
10.2.2 Sistemul de remuneratie si remuneratia globala
10.3. Sisteme de remuneratie
10.3.1 Principii de baza ale politicii de remuneratie
10.3.2 Obiectivele strategice ale remuneratiei si comportamentele salariatilor
10.3.3 Obiectivele strategice ale remuneratiei si echilibrul organizatiei
10.4. Criterii de determinare a salariilor
10.4.1 Nivelul general al salariilor
10.4.2  Nivelurile specifice ale salariilor
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 10
Verificarea cunostintelor din capitolul 10

Capitolul 11 Bilantul social
11.1 Structura si prezentarea
11.2 Elaborarea si difuzarea
11.3 Utilizarea bilantului social
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 11
Verificarea cunostintelor din capitolul 11

PARTEA a III-a
UTILIZAREA SUPERIOARA A RESURSELOR UMANE

Capitolul 12 Organizarea activitatii de management al resurselor umane
12.1 Managementul resurselor umane
12.1.1 Continutul activitatii de conducere a resurselor umane
12.1.2 Evolutia continutului activitatii de conducere a resurselor umane
12.2 Structuri de organizare a managementului resurselor umane
12.3 Profilul titularilor departamentului de resurse umane
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 12
Verificarea cunostintelor din capitolul 12

Capitolul 13 Comunicarea interna
13.1 Terminologie
13.2 Comunicarea interna si rolul sau
13.3 Procesul de comunicare si componentele sale
13.4 Tipologie si retele de comunicare
13.5 Mijloace de comunicare
13.6 Bariere si cai de crestere a eficientei in comunicare
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 13
Verificarea cunostintelor din capitolul 13

Capitolul 14 Resursele umane si creativitatea
14.1 Creativitatea – atu major al resurselor umane
14.1.1 Conceptul de creativitate
14.1.2 Rolul creativitatii si aplicarea ei in intreprindere
14.2 Premisele si conditiile desfasurarii unei activitati creative
14.2.1 Factorii care influenteaza creativitatea individului
14.2.2 Premisele creativitatii in organizatie
14.2.3 Conditiile desfasurarii unei activitati creative
14.3 Metode de stimulare a creativitatii
14.3.1 Logici asociative
14.3.2 Logici analogice
14.3.3 Logici combinatorii (matriceale)
14.3.4 Logici bazate pe vise
14.3.5 O metoda sintetica
14.3.6 Alte metode
14.4 Obstacole in calea creativitatii
14.5 Creativitatea astazi in lume
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 14
Verificarea cunostintelor din capitolul 14

Capitolul 15 Cercul de calitate
15.1 Scopurile introducerii cercurilor de calitate
15.2 Originea si evolutia mondiala a cercurilor de calitate
15.3 Structura cercului de calitate si metodologia implementarii lui
15.4 Tendinte in domeniul cercului de calitate
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 15
Verificarea cunostintelor din capitolul 15

Capitolul 16 Dialogul social din intreprindere
16.1 Participarea salariatilor la dialogul social
16.2 Dialogul intre conducere si sindicate
16.3 Subiecte ale negocierii conducere – sindicate
16.4 Instrumente ale negocierilor conducere – sindicate
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 16
Verificarea cunostintelor din capitolul 16

IN LOC DE CONCLUZII

Capitolul 17 Aspecte comparative si tendinte in managementul resurselor umane
7.1 Aspecte comparative in conducerea resurselor umane la nivel european
17.1.1 Diversitatea de contexte
17.1.2 Conceptii si practici de conducere
17.1.3 Procesul de comunicare
17.1.4 Culturi si sisteme de valori dominante
17.1.5 Practici conducerea resurselor umane
17.2 Tendinte in conducerea resurselor umane
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 17
Verificarea cunostintelor din capitolul 17

ANEXE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA