Bazele contabilitatii
Conf.univ.dr.Chirita CARAIANI(coord), Lect.univ.drd.Cleopatra SENDROIU, Conf.univ.dr.Lavinia OLIMID(coord), Lect.univ.drd.Corina DUMITRU, Prof.univ.dr.Octavian BOJIAN, Lect.univ.drd.Stefan GRIGORESCU, Conf.univ.dr.Anca TUTU, Lect.ubiv.drd.Mihai PAUNICA, Lect.univ.dr.Adriana DUTESCU, Asist.univ.drd.Daniela CALU, Lect.univ.drd.Mihaela BOTEA, Prep.univ.drd.Camelia DUMITRU, Lect.univ.drd.Alberta CHITU, Prep.univ.drd.Iulia MARINESCU, Lect.univ.drd.Cornelia DASCALU, Prep.univ.drd.Mirela PAUNESCU


Cursul de Bazele contabilitatii, aflat la a doua editie, revazuta si îmbunatatita, este produsul unei colaborari al carei obiectiv a fost initierea studentilor în contabilitatea întreprinderii. El se adreseaza tuturor acelora care studiaza contabilitatea, ca parte a pregatirii economice generale, dar si celor care intentioneaza sa aprofundeze ulterior aceasta disciplina. Lucrarea prezinta contabilitatea ca sistem informational, care culege informatii economice, le înregistreaza dupa proceduri proprii, analizeaza si interpreteaza informatia colectata si o raporteaza unei game largi de utilizatori. Desi contabilitatea presupune stapânirea unei tehnici specifice, credem ca scopul acestei discipline este acela de a-i informa pe utilizatorii interni si externi despre efectele pe care tranzactiile si alte evenimente le au asupra situatiei economice si financiare si asupra performantei unei întreprinderi. De aceea, alaturi de particularitatile rationamentului contabil si de tratamentul contabil al unor tranzactii uzuale, am introdus aspecte legate de prezentarea si analiza informatiei. Prin exercitiile de la sfârsitul fiecarui capitol am intentionat sa-i încurajam pe cititori sa-si formeze deprinderile de lucru si sa descopere utilitatea materialului studiat.


Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1
Introducere în contabilitatea întreprinderii
1.1. Scurt istoric
1.2. Contabilitatea - disciplină informaţională
1.3. Tipuri de întreprinderi
1.4. Tipuri de informaţie contabilă
1.5. Utilizatorii informaţiei contabile
1.6. Reglementarea contabilităţii în România
1.7. Profesia de contabilitatii
1.8. Raportul contabilitate-fiscalitate 

CAPITOLUL 2
Bilanţul şi contul de profit şi pierdere: principii, prezentare şi semnificaţie
2.1. Principii contabile
2.2. Bilanţul contabil. Relaţia cu notele
2.3. Modificările bilanţului contabil
2.4. Contul de profit şi pierdere. Relaţia cu notele
2.5. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 3
Mecanismul contabil: analiza, înregistrarea şi controlul tranzacţiilor în conturi
3.1. Contul. Rolul, forma şi structura
3.2. Registrele contabile. Planul de conturi
3.3. Reguli de funcţionare a conturilor
3.4. Analiza contabilă a tranzacţiilor şi înregistrarea lor în conturi
3.5. Închiderea conturilor. Conturi permanente şi conturi temporare
3.6. Balanţa de verificare. Tipuri de erori relevate de balanţa de verificare
3.7. Întrebări şi problemă-test 

CAPITOLUL 4
Delimitări şi conturi de capitaluri
4.1. Delimitări şi structuri privind capitalurile
4.2. Conturi privind capitalul propriu
4.3. Prezentarea informaţiilor privind situaţia modificărilor capitalului propriu
4.4. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 5
Delimitări şi conturi de active imobilizate
5.1. Delimitări. Tipuri de imobilizări
5.2. Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale
5.3. Amortizarea: semnificaţii, durata de viaţă utilă, metode
5.4. Documente specifice imobilizărilor
5.5. Aspecte generale ale contabilităţii imobilizărilor
5.6. Prezentarea informaţiilor privind activele imobilizate în note
5.7. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 6
Delimitări şi conturi de stocuri
6.1. Delimitări şi evaluarea stocurilor
6.2. Conturi de stocuri
6.3. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 7
Delimitări şi conturi de datorii şi creanţele şi datoriile pe termen scurt 
7.1. Definirea şi gruparea creanţelor şi datoriilor pe termen scurt
7.2. Creanţe şi datorii comerciale
7.3. Creanţe şi datorii salariale
7.4. Creanţe şi datorii sociale
7.5. Creanţe şi datorii fiscale
7.6. Creanţe şi datorii diverse
7.7 Informaţii privind datoriile şi creanţele pe termen scurt în note
7.8. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 8
Delimitări şi conturi privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
8.1. Delimitări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi datoriile contingente
8.2. Conturi privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
8.3. Informaţii privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi datoriile contingente în note
8.4. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 9
Delimitări şi conturi privind creanţele şi datoriile pe termen lung
9.1 Delimitări privind creanţele pe termen lung
9.2. Conturi privind creanţele pe termen lung
9.3. Conturi privind datoriile pe termen lung
9.4. Prezentarea informaţiilor privind creanţele şi datoriile pe termen lung în note
9.5. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 10
Delimitări şi conturi privind investiţiile financiare
10.1. Delimitări privind activele şi investiţiile financiare
10.2. Evaluarea investiţiilor financiare
10.3. Conturi privind investiţiile financiare
10.4. Prezentarea informaţiilor privind investiţiile financiare în note
10.6. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 11
Delimitări şi conturi privind trezoreria
11.1 Delimitări privind trezoreria întreprinderii
11.2. Conturi privind trezoreria întreprinderii
11.3. Situaţia fluxurilor de numerar
11.4. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 12
Aspecte conexe privind rezultatul întreprinderii
12.1. Activitatea curentă şi activitatea extraordinară
12.2. Conturi privind cheltuielile şi veniturile
12.3. Instrumentarea contabilă a operaţiilor privind cheltuielile şi veniturile
12.4. Prezentarea informaţiilor privind rezultatul din exploatare în note
12.5. Exerciţii şi probleme 

CAPITOLUL 13
Introducere în analiza financiară
13.1. Delimitări
13.2. Analiza univariată
13.3. Analiza multivariată
13.4. Indicatori ai burselor de valori
13.5. Exerciţii 

CAPITOLUL 14
Introducere în contabilitatea managerială
14.1. Ce este contabilitatea managerială?
14.2. Contabilitatea costurilor
14.3. Tipologia costurilor
14.4. Întrebări şi probleme 

Bibliografie

Anexa 1. Planul de conturi general 

Anexa 2. Situaţiile financiare anuale